nr. 3 Skadebjergvej

Billedet er taget i 2009

Inderstested nr. 159

1. Jacob Andresen 1755
Jacob Andresen er f. 1724 i Asserballe og døbt den 14. maj 1724, Asserballe, blev gift den 2. nov. 1754, i Egen, med Anne Marie Christiansen Skrædder, f. 1728, datter af Christian Christensen Skrædder, død 1779, begravet den 15. dec. 1779, Egen. Jacob Andreasen er død 1773, begravet den 20. maj 1773, i Egen. Jacob Andresen nævnes ved vielsen af Asserballe, 1755 nævnes han som inderste i Elstrup, 1757 nævnes han i et frit hus i Egen, 1758 er han atter i Elstrup, 1759 tilbage i Egen, 1761 igen i Elstrup, 1764 nævnes han som soldat i Elstrup. Hustruen Anne Marie Christiansdatter kaldes ved sin død blot Marie. Døtrene Marie og Anne døde af kopper. Jacob Andersen nævnes som inderste på sted nr. 159 i Elstrup på udstykningskortet. 
Deres børn:
1). Anne Christine Jacobsen f. 1755, døbt den 26. feb. 1755, Egen, død 1755, begravet 1. jun. 1755, Egen. 
2). Andreas Jacobsen født 1756, døbt: 2. maj 1756, Egen, død 1756, begravet 18. jul. 1756, Egen. 
3). Anne Marie Jacobsen f. 1757, døbt: 27. jul. 1757, Egen, død 1758, begravet 21. maj 1758, Egen. 
4). Anne Dorthe Jacobsen f. 1759, døbt: 24. apr. 1759, Egen, død 1761, begravet 1. feb. 1761, Egen. 
5) Marie Jacobsen f. 1761, døbt: 25. okt. 1761, Egen, død 1766, begravet 14. sep. 1766, Egen. 
6). Anne Jacobsen f. 1764, døbt: 19. aug. 1764, Egen, død 1766, begravet 14. sep. 1766, Egen. 
7). Christian Jacobsen f. 1768, døbt: 23. maj 1768, Egen, gift 14. mar. 1789, i Egen, med Anne Marie Pedersen Byg, f. 1756, døbt: 26. dec. 1756, Egen, (datter af Peder Thomsen Byg og Anne Jacobsen) død 27. jan. 1824, Elstrup, begravet 1. feb. 1824, Egen. Hun er død før 1824 Christian Jacobsen og hustru nævnes ved vielsen begge af Elstrup, han nævnes som husmand. 1789 og 1791 kaldes han Christian Andersen og nævnes som husmand i Elstrup. Ved folketællingen 1803 nævnes Christian Jacobsen som hyreinderste uden land og søfarende, der er fraværende. Herudover nævnes hustruen og børnene. Efter folketællingen 1803 at dømme har de boet på inderstested nr.160 på udstykningskortet i Elstrup, men sikkert er det ikke. Christian Jacobsens hustru nævnes ved sin død som enke, altså må Christian Jacobsen da være død. Hans død er ikke i Egen kirkebog, så måske er han som søfarende omkommet på havet. Det er også mærkeligt, at datteren Anne Birgitte ikke nævnes ved moderens død. 
Deres børn: 
1).  Anne Marie Christiansen Byg f. 1789, døbt: 25. okt. 1789, Egen, død 22. dec. 1841, Elstrup. ugift Ved Folketællingen 1835 bor hun til leje i Peder Clausen Smeds (EG1307) aftægt i Elstrup, sammen med søsteren Anne Birgitte og hendes uægte børn. Hun lever af dagleje. 
2) Anne Birgitte Christiansen Byg f. 1791, døbt: 18. sep. 1791, Egen, 1821, et uægte barn med Frederik Mennes, 1829, et uægte barn med Hans Johansen, Anne Birgitte Christians nævnes som kvindeperson ved dåben 1821. Som barnefader udlægges en slagtersvend, Frederik Mennes fra Slesvig. 1829 kaldes hun Anne Christiansen Byg, da hun får sit andet uægte barn. Barnefaderen nævnes blot som Hans Johansen. Ved Folketællingen 1835 bor Anne Birgitte Christiansen og hendes to uægte børn tilleje sammen med hendes søster Anne Marie i Peder Clausen Smeds (EG1307) aftægt i Elstrup. De lever af dagleje. 

2. Jens Lassen
Jens Lassen er f. 1749, gift 1 gang ca. 1773 med formandens enke, Anne Marie Christiansen Skræder, f. 1728, død 1779, begravet 15. dec. 1779, Egen, gift 2 gang den 17. jun. 1780, i Egen, med Maren Larsen, f. 1748, død 5. jun. 1822, Sjellerup, begravet 9. jun. 1822, Egen. Jens Lassen er død 1784, begravet 2. maj 1784, Egen. Jens Lassen nævnes 1779 som skrædder i Elstrup, og hustruen Maren Larsdatter, der var af Fyn, blev atter gift, med skrædder Christian Clausen, se kåd nr. 78, (Dyndved Gade 25). Jens Lassen nævnes 1782 som skrædder i Christen Hansens (000760) aftægt i Elstrup. 1787 kaldes han salig Jens Skrædder i Elstrup. Sønnen Jens Lorentzens alder angives forkert til 2 1/2 år. Det vides ikke om Jens Lassen har været ejer af dette sted i nogle få år, men mulighed foreligger, han har åbenbart på et tidspunkt købt instestedet her, idet enken ifl. Kontraktprotokol fra 1796 solgte det til snedker Hans Jørgensen Clausen.
Børn med Maren Larsen: 
1). spæde datter _____ f. 1781, død 1781, begravet 4. mar. 1781, Egen. døde straks 
2).  Jens Jensen f. 1782, døbt: 29. mar. 1782, Egen, død 1787, begravet 28. maj 1787, Egen. kaldes ved dåben Jens Lorentzen  

 3. Hans Jørgensen Clausen, tillige ejer af præstekåd nr.154, Flædbækvej 13 i Elstrup, se der. Hans Jørgensen Clausen f. 1774, døbt: 25. mar. 1774, Egen, gift 15. okt. 1796, i Egen, med Eleonore Hansen, f. 1778, døbt: 4. okt. 1778, Egen, datter af Hans Christensen Jensen og Anne Marie Jørgensen på boel nr. 136 Elstrup Overby 16, hun døde 6. feb. 1816, Elstrup, begravet 11. feb. 1816, Egen. Hans J. Clausen døde 15. apr. 1843, Elstrup, begravet 21. apr. 1843, Egen. Hans Jørgensen nævnes 1795 som ungkarl af Elstrup, han fik præstekåddet ved ifølge overladelsesakt af 9. dec. 1796. 1797 kaldes han inderste Hans Clausen i Elstrup, 1802 præsteinderste i Elstrup. Ved folketællingen i 1803 nævnes Hans Jørgensen som snedker og inderste med land, hans hustru, hans børn, en ugift tjenestepige, Anne Johansen (000850?), 22 år, og på aftægt hans forældre. Præstekåddet har nr. 154 på udstykningskortet. Han har skrevet en utrykt dagbog, som nu findes på Landsarkivet i Åbenrå. Ved hustruens død nævnes Hans Clausen som inderste og snedker, Hans Clausen i Elstrup, efterladende 7 børn, hvoraf de 2 yngste dør samme år. Senere samme år kaldes han Hans Jørgensen. Han blev 17. jun. 1797 fæstet af pastor Reimuth (fæstebrev af 1732). 

Hans Jørgensen Clausen, snedker, boede Fladbækvej 13. Stedet blev lejet ud på Skadebjergvej 3, således boede her til leje i1803. 

Boede til leje
Anna Maria Peters
Anna Maria Peters boede til leje 1803: Anna Maria Peters var enke og væverske født ca. 1762
Anna Marie Peters, hendes datter, er født ca. 1791. Adelheit Maria Nissen, hendes svigermoder, født ca. 1728, hun lever af almisser og var væverske.

4 Jørgen Hansen 1828
Jørgen Hansen, skrædder, født 1796, døbt 20. mar. 1796. Egen som søn af inderste Christen Petersen Skrædder, inderstested nr.12. Sebbelundvej 28, Egen. Han blev gift den 20. okt.1827 i Egen, med Mette Marie Hansen Clausen, f. 25. sep. 1802, Elstrup, døbt den 26. sep.1802 Egen, datter af forrige ejer, Hans Jørgensen Clausen og Eleonore Hansen på præstekåd nr. 154 Flædbækvej 13 Elstrup. De fik stedet ifl. købekontrakt af 30. 04. 1828, og det solgtes ifl. kontraktprotokol af 30. 07. 1841. Mette Marie døde den 11. aug. 1840. Elstrup, begravet 16. aug. 1840, Egen. Jørgen Hansen døde 9. nov. 1878. Ved vielsen 1827 nævnes Jørgen Hansen som ungkarl og skrædder af Egen, og hustruen som tjenestepige af Elstrup: Forlovere var snedker Hans Jørgensen i Elstrup og boelsmand Lauritz Jørgensen i Stolbro. 1828 nævnes Jørgen Hansen som skrædder i Elstrup, han købte dette inderstested ved kontrakt af 50. apr. 1828. 1831 nævnes han som inderste i Elstrup
Der var 6 børn i ægteskabet, hvoraf 2 døde som små
1). Hans Hansen f. 3. apr. 1828, Elstrup, døbt 6. apr. 1828 i Egen
2). Jørgen Hansen f. 11. sep. 1829 i Elstrup
3) Eleonore Hansen f. 26. sep. 1831, Elstrup, død 11. maj. 1835. Elstrup
4). Kirsten Hansen f. 27. apr. 1833 Elstrup, døbt 5. maj 1833, Egen
5). Eleonore Jørgensen f. 9. juni 1835, Elstrup, døbt 14. juni 1835, Egen gift med boelsmand Jørgen Hansen, boel nr. 71. Dyndved Nørregade 8.

Ved Indførelsen af matrikelnumre 1876 var stedet del i 2 dele Art. 75 Hans Henrik Møller, smed, og Art. 76 Christen Petersen inster 

Art. 76

Christen Pedersen 1876
Christen Petersen, født ca. 1832, som søn af Hans Petersen Dyndved. Christen Petersen blev gift med Margrethe Dam f. ca. 1834.  Christen Petersen var inster og arbejder, og døde 1918, og Margrethe døde 1906. Der fødtes 6 børn i dette ægteskab.

Art. 76

Mathies Jørgensen 1880 Art. 76 

Art. 75

Nr. 5 Hans Heinrich Møller 1841
Hans Heinrich Møller, inderste og smed. Født 1813 i Broballe, som søn af jæger, Hans Heinrich Møller, gift 1836 med Mette Marie Hansdatter, født 1811, som datter af boelsmand, Jørgen Jørgensen og hustru Kathrine. Han var først smedesvend hos smed, Peter Clausen, Elstrup Nederby 1. 1841 købte han smedjen og flyttede den herned på Skadebjergvej 3. Ifølge folketællingen boede han, til leje, Flædbækvej 8. Ifølge kontraktprotokol af 30. 07. 1841 købte han stedet. Hans Heinrich Møller døde 1889.

Børn: Mette Marie Møller født 1836 

Svendegilde
Den 23. juni 1851 var ejeren af Lysholm, Knud Knudsen og kone, indbudt til svendegilde i Elstrup hos smeden. Et sådant svendegilde blev holdt hvert år hos smedene i Nørreherred, og det gik på omgang. Herredsfogeden var med og alle smedene i Nørreherred var med, ligesom naboerne og nogle af smedenes anse`eligste kunder blev indbudt, og da Knud Knudsen Lysholm brugte smeden her i Elstrup, blev også han indbudt. Det er endnu ikke opklaret hvor det var i Elstrup den smed boede.

På aftægtet boede 1845.
Jørgen Hansen, enkemand, tidligere ejer. Hans børn: Jørgen, Kirsten, Eleonore

1860 Hans Jørgensen Findmand, daglejer boede til leje. Denne familie boede tidligere Elstrup Nederby 14 (se yderligere herunder)

Jørgen Rasmussen boede til leje, født i Svenstrup ca. 1793 Helena f. Mathiesen, hans kone, født i Nordborg ca. 1798.

 Art. 75

6 Jørgen Jørgensen 1896
Jørgen Jørgensen, Elstrup, Egen f. den 19.dec.1863, døbt i Egen den 18. 1. 1864. en søn af Eleonore Elisabeth og Jørgen Nicolaisen, Elstrup Nederby 7, han var inderste, og lavede træsko. Han blev gift med Anna Bondesen, født den 16. 12. 1866, datter af mølleforpagter ved Rumorhsgård, Claus Bonde Møller og hustru Christine Bladt. Jørgen Jørgensen boede og ejede sine forældres hus i Elstrup Nederby 7. Jørgen Jørgensen, sælger huset på Elstrup Nederby 7, og købte stedet med lidt land til, på Skadebjergvej 3.  I 1907 da Jørgen Jørgensen købte ejendommen var der 4 tdr. land, han havde selv købt tre tdr. land, og tog toften med fra sit fødested, og lagde det til ejendommen her. I de følgende år købte han jord hvor der var noget at få, så ejendommens jord kom til at ligge meget spredt: Skovlod, Fruerhøj, Sølager, Kobbel og Bostedmose, der var nu 16½ tdr. land til ejendommen. 1914 byggede Jørgen Jørgensen stald og lade og i 1927 byggede han 2 fag ved stuehuset, for at give mere plads da han skulle på aftægt.. Anna Jørgensen døde 23. 5. 1932 af brystkræft.. Jørgen Jørgensen døde 9. 5. 1937. Anna Bondesen havde en søster Marie der blev gift med Peter Anholt. Anna og Jørgen Jørgensen havde tre sønner med i 1 verdenskrig, de kom alle hjem igen, den fjerde søn Christian arbejdede på et skibsværft i Kiel.

Børn
1). Eleonore Elisabeth født den 9. 3. 1891 blev gift med Christian Boelt, mejeribestyrer i Stevning
2). Jørgen Jørgensen født 9. 11. 1892, blev gift med Marie Clausen, Skovby, fik ejendommen i Elstrup
3). Claus Jørgensen født 21. 7. 1896, blev gift med Mette Marie Jørgensen, Elstrup Nederby 8, de fik ejendommen Hønshøjvej 3.
4) Christen Jørgensen f. den 21. 7. 1896, blev gift med Anna Jørgensen, Vesterled 63.
5) Christian Jørgensen født den 2. 11. 1897, blev gift 1 gang med Mary, 2 gang med Inga, boede i Kolding
6). Matthias Jørgensen født 25. 2 1902, blev gift med Anna Wrang, Stolbro Gade 45
7). Maria Jørgensen født 22. 6. 1906, blev gift med Ernst Rauer, i Seest, 2. gang med Jørgen Jørgensen, Julianelyst. Deres søn, Johan Jørgensen, blev kendt over hele Danmark, da han købte Åkær ved Odder, der var faldefærdigt og helt begravet i træer, og kom i strid med myndighederne, han restaurerede den. og den gamle Schäfergård, Uldrupgård, lavede han flot i orden. Han kom med i bestyrelsen for Gisselfeld og blev Ridder af Dannebrog. 

1911 til leje i aftægtshus.
Anna og Hans Bøtzau boede her, da deres ejendom på Strelbjergvej 17 gik på tvangsauktion i 1911, de flyttede til Mejerivej i Stevning.

7 Jørgen Jørgensen 1927 – 1957
Jørgen Jørgensen er søn af forrige ejer, han er født den 9. 11. 1892 og blev gift med Marie Cathrine Clausen født den 11. 3. 1900, datter af husmand Christian Clausen (ved dammen) Skovby, Lysabild Sogn.  Han kørte træ og savede for folk. De gik på aftægt i 1957. Jørgen Jørgensen døde 1. 7. 1974. Marie Jørgensen fik en hjerneblødning og kunne ikke tale de sidste tre år Hun døde 4. 12. 1977..

Børn
1) Anna Jørgensen født 13. 10 1920. serverede i mange år, siden fik hun en kiosk i Alsbo, Sønderborg, hun var samlever i over 25 år, med Hans Marburger i Sønderborg, hvis far kom fra Tyskland. Hans far var en kendt slagter i Sønderborg. Anna døde den 21. jan. 2003 på Guderup Plejecenter
2). Jørgen Jørgensen født 15. 2. 1924 fik ejendommen.
3). Christian Jørgensen født 22. 9. 1928 blev gift med Marie Jørgensen datter af Peter Jørgensen, der senere blev til Als Møbelindustri. Christian kom i lære som kommis hos Juhler. De bor Fruerhøjvej 2 i Sjellerup.
4). Marie Christine Jørgensen født den 13. 4. 1932. blev udlært som damefrisør og blev gift med Peter Hansen søn af skomager Niels Hansen Vesterled 36. Sjellerup, blev skilt, og bor i Odense. Flytter til Guderup i år 2002, på Jeppesdam, i en lejet bolig

8 Jørgen Jørgensen 1957 – 1986
Jørgen Jørgensen er en søn af forrige ejer, født den 15. 2. 1924. Han blev gift med Karoline Marie Christensen født 10. 10. 1927, datter af forpagter hans Jørgen Christensen, Meklenborg, Lebøllykke Tandslet Sogn De blev gift den 2. dec. 1949 og flyttede ind på aftægtet i Elstrup.

Her boede de, de første 7 år indtil de overtog ejendommen i 1957, Jørgen arbejdede på Danfoss de år, og forsatte de første par efter overtagelsen af gården.1960, blev der foretaget en jordfordeling i Elstrup, hvorved jorden blev samlet på et sted, og samtidig blev der lagt mere jord til, det blev en stor fordel for ejendommen at få alt sin jord samlet på et sted ude i Skovlod. Der kunne også fås tilskud til dræning, så den store bæk der gik igennem marken fra skoven til Povej blev rørlagt. Da Jørgen holdt op på Danfoss, havde han i mange år arbejde ved siden af landbruget, hjalp smeden, slagtede lidt og andre ting der forefaldt.

1973 da Christen Jørgensen Hønsvej 3, solgte sin jord, købte Jørgen Jørgensen deres eng, nu var ejendommen på 22 tdr. land. Jørgen Jørgensen havde også jord forpagtet af Jens Johnsen Elstrup Overby 6. og af Hans Christensen “Storkereden” Elstrtrup Overby 31.i mange år. Det var markerne der lå ude i Skovlod. Nu var der 40 tønder land ar dyrke. Der var gode år for landbruget, der var opgang efter krigen, men der kom da også kriser og større krav til landmændene, der måtte ikke være svin og køer i samme stald længere. I 1973 bliver Danmark medlem af EF, og der blev nu tilbudt mulighed for, at få tilskud til køerne, når Jørgen solgte dem og holdt op med at malke. Det tilbud tog Jørgen Jørgensen imod, og det blev nu nemmere at drive landbrug. Karoline og Jørgen var blevet medlem af ASE og havde mulighed for at gå på efterløn og det skete i 1986. Jørgen Jørgensen byggede hus på den anden side af vejen, Skadebjergvej 6.

Børn
1). Karen Marie Jørgensen født den 5. 4. 1950. hun blev gift med Jørgen Erik Kunz, født den 7. 2. 1945, var salgschauffør ved Carlsberg i Sønderborg i over 25 år. De bor Harevænget 13. Jørn Erik arbejder nu på Linak i Guderup
2). Hans Jørgen Jørgensen, overtog ejendommen.

9 Hans Jørgen Jørgensen 1986
Hans Jørgen Jørgensen er søn af forrige ejer, er født den 2. 12. 1952. Han blev gift med Gretel Denker født den 15. 8. 1954, datter af Erna og Bent Denker, Blåmosevej 3 Høruphav. Det var meningen Hans Jørgen ville være landmand, men tiderne blev sådan at man ikke kunne leve af udkommet af de små landbrug. Det var et af de sidste husmandssteder i Elstrup der levede af sit erhverv. De andre husmænd havde taget andet arbejde eller solgt jorden fra.

Hans Jørgen uddannede sig til ingeniør, og overtog ejendommen som hobbylandbrug, og fik en stilling på Danfoss. Gretel er uddannet hos Clausens Boghandel i Sønderborg, og fik plads på en bank i Nordborg. De havde købt hus på Stolbro Gade 29 i Stolbro, det solgte de og overtog ejendommen i 1986. Gretel er interesseret i heste, hun fik en hest, og de har heste opstaldet i stalden. De har renoveret det gamle stuehus, fået nye vinduer, og fået nyt tag på stuehuset. Gretel er ansat på kontoret på Danfoss, men skifter af og til job.

Her i 1999 har kommunen været ude at grave i marken, og anlagt en sandfanger, hvor de store rør ligger, for at opsamle det urene bundfald fra, så vandet der løber i havet bliver mere rent. Den 20. 5. 2002 havde de sølvbryllup, på Skovkroen, og den 23. 8. 2002 havde Hans Jørgen 25 års jubilæum for sin ansættelse på Danfoss, fik som de andre et guldur og 2 ½ måneds løn.

Børn
1) Lars Denker Jørgensen født 8. 10. 1977, blev konfirmeret i Egen Kirke den 7. 4. 1991, blev færdig som civilingeniør 2004, samlever med Pernille og bor i Århus
2) Thomas Denker Jørgensen født 22. 12. 1979., blev konfirmeret i Egen Kirke den 23. april, og uddanner sig til børnepædagog i Åbenrå. Thomas Jørgensen blev gift i Egen Kirke den 15. maj 2004 med Lena Jørgensen, datter af Nanna og Leif Jørgensen Åbenrå, de bor Ramsherred 32 Åbenrå., de fik en datter Isabel den 8. jan. 2005

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *