nr. 2 Lammehaven

1 Jørgen Christensen 1 935 – 1980
Jørgen Christensen er født 9. 9. 1892, og er søn af Jørgen Christensen, Storkereden i Elstrup Overby 31. Han fik denne ejendom der var udstykket fra sin faders ejendom, og blev gift med Abelone Simonsen fra Hovborg Sogn. Hun var født 6. 5. 1889. Da gårdejer Jørgen Christensen afstod gården til sin søn, Hans Christensen lod han denne ejendom opføre til sin ældste søn Jørgen Christensen, samtidig med at han opførte et aftægtshus på samme mark, til sig selv og sin kone, begge huse har en smuk beliggenhed.

Abelone var lærerinde ved Elstrup Skole. Jørgen var ikke så stærk og han døde den 13. 5. 1953.

Abelone fik nu en bestyrer på gården, og i mange år var Tage Fougstrup her, der senere forpagtede ejendommen. Abelone Christensen havde en søn Vagn Christensen født 25. 11. 1928, en lovende ung mand, han fik studentereksamen fra Statsskolen i Sønderborg, og senere gik han i gang med en uddannelse som jetpilot. Der skete en tragisk ulykke under hans uddannelse, han fløj sammen med en anden Jet i luften og de styrtede ned ved Langeland den19. 5. 1953, kun 25 år gl. han var dræbt på stedet. Lone forblev lærerinde i Elstrup til sin pension. Lones barnebarn Vagn ville have samme uddannelse som sin far. Vagn omkom på samme måde, og næsten på samme sted, som sin fader

Abelone kom de sidste år på Plejehjemmet Caroline- Amaliehjemmet i Augustenborg. Abelone havde ejendommen til sin død 26. 9. 1977. Arvingerne solgte ejendommen i 1980.

Mindeord:
Abeline Christensen er død på Caroline Amalie – Hjemmet i Augustenborg, 88 år. Hun var fra Hovborg og kom efter lærereksamen til Elstrup Skole, hvor hun virkede i mange år. Hun blev gift med landmand Jørgen Christensen, Elstrup, der døde for omkring 16 år siden. I 1953 ramtes hun af endnu en stor sorg, da hendes eneste søn, Vagn, forulykkede som flyverpilot under en øvelse over Lolland. Hans søn hedder også Vagn og er som faderen flyverpilot.

Abeline Christensen var afholdt af både børn og forældre. Efter pensioneringen foretog hun forskellige rejser og var levende interesseret i mange ting, indtil hun blev svækket.

2. Knud Jacobsen 1980
Knud Jacobsen købte gården i 1980, han var født den 13. 4. 1944, søn af gårdejer Peter Jacobsen Dyndved Gade 28. i Dyndved. Knud blev gift med Inge Marie Hansen, der er født 30. 4. 1948, en datter af Christen Hansen, Sjellerupvej 38. De kom fra Egen Mark hvor de i flere år havde været forpagtere hos Christen Jespersen. Gården blev solgt til “Udviklingshøjskolen”, Egen Markvej 8.

Inge Marie tog arbejde ved rengøringen på Sønderborg Sygehus, da de kom til Elstrup, og er nu ansat ved Plejecentret i Guderup. Knud arbejdede i flere år ved gartner Samuelsen i Nordborg.

Ejendommen var oprindelig på 20 tdr. land, men i 1993 købte Knud Jacobsen jord fra Hans Christensens ejendom “Storkereden” 30 tdr. land i Søndermarken. Han driver også svigerfaderens jord til ejendommen på Sjellerupvej 38. Knud har forpagtet en mark af Ellen Moos, Elstrup Overby 1. I 1997 har han opbygget en ny svinestald, for at blive hjemme og passe bedriften.

Børn
1) Anne Mette Jacobsen er konfirmeret i Egen Kirke den 3. 4. 1987, gift i foråret 1998 i Egen Kirke, med Poulsen Petersens søn fra Skovby. De har Døffelgård på Tandshede i forpagtning, I 2005 købte de gården ejendomsværdi 10.200.000 kr
2) Jens Jørgen Jacobsen blev konfirmeret i Egen Kirke den 29. 4. 1985, han er gift med Tina Byllemoes, de har købt hus på Flædbækvej 8 i Elstrup.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *