nr. 3 Hønshøjvej

1 Christen Jørgensen 1910 – 1921
I året 1910 købte gårdejer Christen Jørgensen, Elstrup Nederby 8 a, en mark “Hønshøj” fra H. C. Fogts boel, Elstrup Overby 25. I samme opbyggede han et helt nyt sted, et smukt indhus og udhus. Senere købte han en god eng til samme, en lille skov, og nogle skovmarker, og fra sit boel lagde han noget land, til og dannede et dejligt landsted der blev kaldt “Hønshøj” Christen Jørgensen blev gift 6. 12. 1883 med Marie Kirstine Jørgensen, datter af Christen Jørgensen, Elstrup Nederby 3. Marie Kirstine og Christen Jørgensen tog ud på dette sted, og overlod så deres gård i byen til deres ældste søn, Jørgen Jørgensen.. Kort før Verdenskrigen blev den anden søn gift med Christine Jacobsen fra Sjellerup.

Børn
1) Jørgen Jørgensen blev gift den 29. oktober 1910, med Cathrine Marie Hansen, Sundeved de overtog gården i Elstrup
2) Christen Jørgensen, født den 26. 9 1888, blev gift Christine Jacobsen, Sjellerup
3) Mette Marie Jørgensen, født den 30. 10. 1895

2 Christen Jørgensen 1914
Christen Jørgensen, en søn forrige ejer, født den 26. 9. 1888, han blev gift med Christine Jacobsen, Bækvej 4 Sjellerup. Christen Jørgensen måtte med i 1 Verdenskrig og blev såret den 27. 10. 1915. Han døde den 9. 11. 1915 i Voigiers i Frankrig og efterlod sig en enke og en lille søn. Enken kunne ikke klare gården alene, og flyttede med sin lille søn til Varnæs. Faderen, til Christen Jørgensen overtog igen stedet. Han ville så overlade ejendommen til sin datter, Mette Marie, der senere blev gift med landmand Claus Jørgensen.

3 Claus Jørgensen 1921 – 1961
I 1920 overtog Christen Jørgensens datter, Mette Marie Jørgensen, ejendommen, hun blev gift med Claus Jørgensen, der var søn af Jørgen Jørgensen, Skadebjergvej 3. Elstrup, født den 25. 1. 1895.  Mette Maries forældre skulle så bo hos dem på aftægtet. Det nåede hendes far Christen Jørgensen ikke, han døde pludseligt den 1. 1. 1920, 60 3/4 år gl. Det var den aften Mette Maries svigerforældre, var ude for at tilrettelægge de unges bryllup, da faldt han sammen og var død.  Han havde om eftermiddagen været hos snedkeren i Elstrup, Flædbækvej 13, for at bestille møbler til de unge. Mette Marie og Claus Jørgensen havde i de første år altid en karl på gården. Mette Marie var meget sparsommelig, hun var datter af velstående folk, hun var god til at synge og kunne spille på klaver. Hendes mor hjalp hende ofte med at passe de 4 børn. Marie Kirstine døde på aftægtet den 17. 7. 1930. Claus og Mette Marie Jørgensen, afstod deres ejendom til den ældste søn Christen Jørgensen den 1.11. 1961. Mette Marie nåede ikke at flytte med ind på aftægtet, hun døde den 8. 9. 1961. 66 år gl. Klaus Jørgensen døde på aftægtet den 3. 3. 1966. 71 år gl.

Børn
1) Christen Jørgensen født 2. 6. 1921 overtog gården
2) Jørgen Jørgensen født 15. 6. 1923, blev gift med Lene Vogt fra Skovkroen i Nørreskoven, de boede på Præstevænget 30 i Guderup, da Lene døde i 1982, flyttede han til Mols i 1986 til en ny samlever Lilli. Her døde han den 29. 1. 2001, hans urne blev nedsat i Lenes gravsted på i Egen
3) Christian født den 27, 4. 1925, han forblev ugift. Han var skovarbejder en del år, han fik en leversygdom, som han døde af i 1991. Han boede på Frederiksgård
4) Broder Jørgensen født den 29. 5. 1929, han blev gift med Marie Madsen en datter af gårdejer Mads Madsen i Helved. Hun døde den 23. juni 1977. 44 år gl. Han var snedkermester i Helved og rejste til Australien med deres tre børn da Mie døde Her døde han i alder af ca.60 år. Hans urne kom herhjem, og blev nedsat i sin kones gravsted. Børnene blev i Australien
5) Marianne født den 20. 10. 1933, Hun blev gift med Gynther Clausen, søn ad Bendix Clausen i Dyndved.  De overtog Claus Skovs ejendom i Sjellerup. 

Egen Sogns Lokalhistoriske Arkiv, er udgivet tre Årsbøger, med erindringer fra Hønshøj 2002 – 2004 af Jørgen Jørgensen, Hønshøj 

4 Christen Jørgensen 1961 – 1996
Christen Jørgensen overtog sin fars ejendom 1. 11. 1961. Han blev gift med Anne Clausen, født den 3. 11. 1920, datter Christian Clausen Broballemark, de blev gift 1946. De havde i en del år haft Christen mors fødehjem, Elstrup Nederby 8 i forpagtning. I 1961 overtog de Hønshøj. Nogle år senere tog arbejde på Danfoss, og i 1972 solgte det meste af jorden til Svend Erik Kjeldgård , Hønshøvej 4, Kaj Valentin Hønshøjvej 8, og engen til Jørgen Jørgensen  Skadebjergvej 3.

Christen Jørgensen var ikke glad for at arbejde på fabrikken Danfoss, og blev ansat i Nørreskoven i nogle år som skovarbejder. Anne Jørgensen var i en del år ansat på Danfoos. Hans hofte var nedslidt, og da han kom på sygehus og skulle opereres fik han en blodprop efter operationen, og døde den 16. juni 1996. 75 år på sygehuset, og begravet fra Egen Kirke den 20. juni 1996. Anne Jørgensen solgte bygningerne i 1996 til Susanne og Søren Hvid, og nu er gården ude af slægten

Børn
1). Mette Marie født den 1. 3. 1950, gift med Flemming Nissen, søn af Heinrich Nissen Tandslet,  de blev skilt og hun er nu gift 2 gang med Leif Christensen fra Majbøllykke, de bor Lysholmvej 4 ved Nyled. Leif Kaad Christensen døde den 3. juni 2004. Mette Marie flytter til Klynsvej 9
2) Claus Jørgensen født den 3. 7. 1954 gift med Tove Zauner fra Kirkehørup, de bor på Bakken 34 i Guderup.

Mindeord
Efter få dages strengt sygeleje er Christen Jørgensen, Hønshøj, Elstrupmark, død 75 år.

Efter konfirmationen tjente han forskellige steder i omegen og desuden hos en faster på Kolding-egnen. Christen Jørgensen blev i 1946 gift med Anna Clausen fra Broballemark. Sammen havde de en onkels gård i forpagtning i en årrække. Senere overtog de barndomshjemmet, som de drev fra 1961. Ind i mellem havde Christen Jørgensen arbejde på Danfoss og sluttede som skovarbejder.

Christen Jørgensen var en stille og afbalanceret mand, der ikke gik på kompromis. Hans fritidsinteresser var naturen samt skatspil. Christen Jørgensen efterlader sin hustru Anna, børnene Mette Mie og Claus, som begge er bosat på egnen, samt børnebørn og oldebørn. .

4 Søren Hvid 1996
Søren Jensen er søn af Tove og Ejnar Jensen, Hundslev, han blev gift i 1995 med Susanne Hvid, født den 9. 3. 1971 en datter af Hans Hvid, Holmvej 32 i Sjellerupskov. De købte Hønshøj i 1996, Søren Jensen har taget navneforandring til Søren Hvid. De har renoveret Hønshøj med nye vinduer der passer i stilen, og moderniseret stuehuset med blandt andet, nyt køkken og en trappe op på loftet i forstuen. Susanne arbejder på kontor på Danfoss, og Søren er chauffør hos vognmand Arne Jensen, Stolbrogade 40. Han har skiftet til andet arbejde. .

Børn
1) Casper Hvid, født 2. 9. 1996, døbt i Egen Kirke efterår 1996
2) Marianne Hvid, født den 29. 8. 1999, døbt efterår 1999

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *