nr. 6 Fynshavvej

1 Frederik Christiansen 1897 – 1914
Huset er opført i 1897 af Frederik Christiansen, han er født 20. 4. 1844. og blev gift med Charlotte Luise. De havde et kådnersted lige efter kroen, ved samme side, ud mod Elstrupskov.  Frederik Christansen var udlært tømrer, og havde etableret et samarbejde med tømrermester, Høgh i Sjellerup, i kraft af dette, blev dette kompagniskab et præcist og godt udført arbejde, kendt over et større lokalt område. Hans søn Christian Christiansen var også udlært tømrer, og købte ejendommen i Elstrup Overby 14, og her flyttede faderen med ind på ejendommen. I 1922 mistede han sin hustru Charlotte Luise. Han nåede at blev 90 år.

2. Peter Johansen 1914 -1944
Peter Johansen blev gift med Anne Marie Jørgensen, datter af Lorenz Jørgensen. Hun var en søster til Lorenz Jørgensen, Flædbækvej 8. Der lå en træbygning ud mod Fynshavvej, hvorfra Peter Johansen drev handel med brændsel, svine- og hønsefoder. Han var også pantefoged.

3 Hans Ove Jørgensen 1944 – 1946
Hans Ove Jørgensen blev gift med Lis, og de købte huset i 1944. Han var søn af kromand Jens Peter Jørgensen, Guderup Stationskro, han handlede med heste og kreaturer, og blev senere kreatur-eksportør og købte Katrydgård. De har aldrig boet her selv, men har haft det udlejet. der var ingen børn i ægteskabet, de blev skilt.

4 Hans Christensen 1946 – 1972
Hans og Ingeborg Christensen, købte huset i 1946 af Hans Ove Jørgensen. De havde i en del år en landejendom i Østerholm på Fynshavvej 39. Her i Elstrup nød de deres otium, og Ingeborg vævede en del for andre. Hans Christensen og Ingeborg havde en datter Inge der er født 1922.

5 Alfred Bujacuvits 1972 – 1982
Alfred Bujacuvits blev gift med Anne Lise, de købte huset i 1972. Alfred var handicappet, og var kommet af med det ene ben ved en ulykke ved tærskeværket. Han havde mange smerter i det ben han ikke havde, og måtte tit til læge på grund af smerter. De flyttede til Nordals, her døde han og blev ikke ret gammel.

De havde 3 børn.

6 Hans Johansen 1982 – 1984
Hans Johansen købte huset og restaurerer det grundigt, og sætter nye vinduer i og maler det.

7 Karl Ejnar Gustavsen 1984 – 2000
I 1984 købte Karl Ejnar Gustavson huset, han er født 27. 6. 1959 i Sverige, søn af Ejnar Gustavson Nyled 5, hans forældre er tilflyttere her til Danmark. Karl Ejnar er gift med Jane født 3. 9. 1961. Hun er datter Christian Højmark Jensen, Hjørring Karl Ejnar er truckfører, og Jane er kontorassitent, de er begge ansat på Danfoss. Karl Ejnar og Jane bliver skilt og huset bliver sat til salg den 20. 10. 1999. Pris 685.000.

Børn
1) Sarah, født den 7. 5. 1987.
2) Sebastian, født den 29. 11. 1993.

8 Povl Nyrnberger 2000
Povl Nyrnberger overtog huset den 1. 1. 2000.  Povl Nyrnberger er født den 25. 4. 1936, en søn af Ernst Nyrnberger, Oksbøl. Han blev gift med Birgit Gotschallck, født den 17. 7. 1944, en datter af Johannes Gotschalck, Broager. De var en del år købmand i Svenstrup, Nordborgvej, hvor der nu er ungdomsboliger. De købte senere et husmandssted i Søbo ved Ketting. Det solgte de og købte et stuehus på en nedlagt gård i Lebøl ved Tandslet. Povl Nyrnberger restaurerede og lavede begge huse i god stand både i Søbo og Lebøl. Povl Nyrnberger er meget engageret i de lokalhistoriske arkiver, både i Oksbøl og Egen, han er godt til computerarbejde   

Ejendomsvurderingen på huset er 510.000.

Børn
1) Bent Nyrnberger født den 8. 4. 1969, bor i Oksbøl
2) Jonna Nyrnberger er født den 26. 5. 1970, hun købte huset på Skadebjergvej  2 i  Elstrup. 

Povl Nyrnberger mener der har boet en Korff her men hvornår ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *