nr. 12 Fynshavvej

Femte møller i slægten går af. Møller Hans Linow, Elstrup, fortæller 1969 om møllerslægten, mølle-historie m. m.  

Ved genforeningen var der 47 møller på Als, heraf 40 vindmøller og syv vandmøller. Her i marts 1969 er der kun Egen vandmølle, Vibæk vand- og vindmølle, Slotsmøllen i Sønderborg, Elstrup og, Havnbjerg vindmøller tilbage, hvoraf igen kun to maler. På den ene af disse to, Elstrup Mølle, siger mølleren, Hans Linow nu farvel til denne efter 56 år her og som den femte og sidste møller i slægten. Møllen er blevet bortforpagtet til en ny korn- og foderstofforretning, men vil selvfølgelig blive bevaret i fremtiden.

Lidt om møllens historie:
Elstrup Mølle stammer egentlig fra Østerholm, hvor den blev bygget i 1859, fortæller møller Hans Linow. Den hed dengang Egebjerg Mølle, men kaldtes også Nørre Mølle efter den gamle mølle, som lå 30 meter højere oppe på bakken. Møllen blev imidlertid flyttet, da den daværende møller Erichsen hørte, at man ville bygge en ny mølle i Elstrup. Dette sket i 1888 og møllen blev dermed placeret næsten i bogstaveligste forstand i centrum af Als og på et af de højeste punkter her. Møllen er bygget som en lidt mindre kopi af Margrethemøllen i Sønderborg, der var en ” kongelig mølle”, bygget af de allerbedste materialer. Denne mølle blev bygget på Sydfyn, men den blev i 1847 flyttet til Sønderborg. Sønderborg var dengang mere end nogen anden “møllernes by”, idet der var ikke færre end ni møller.

1 Chr. Jacobsen 1888 – 1913
Elstrup Møller lå før på Kanalvej 5 i Østerholm og hed Egebjerg Mølle, eller Nørremølle. Den blev solgt i 1888 til Chr. Jacobsen der opflyttede den til Elstrup. Jens Møller bogbinder, Damtoften 8, har fortalt om ham, at han var en mand der immer spekulerede på det der kunne give “lidt mere end silke”.
Chr. Jacobsen lavede patentfodring en del år til svin, han forpagtede både præste- og skoleland, og han oprettede et bageri,  det var det første bageri i Elstrup og holdt møllersvend.

2 Ernst Friedrich Linow 1913 -1935
Min far kom som møllersvend til Elstrup Mølle i 1895, efter at have set sig omkring sydpå, fortæller møller, Hans Linow. Han var sammen med en kammerat “på valsen” (Das wandern ist des Müllers Lust”), og de gik ind på Elstrup Mølle, fordi de syntes, at det var en af de kønneste møller, de havde set.

Efter den traditionel velkomst i møllen, hvor man fremsagde den gamle møllerhilsen: “Glück zu”. Hvortil møllemesteren svarede: “Wilkommen Gesell”. Svenden fortsatte: “Schön Gruss vom letzen Meister und Gesell”.
Den ene møllersvend fortsatte til Hundslev Mølle, idet møller Chr. Jacobsen på Elstrup kun kunne bruge en svend, og det blev min far, der blev her.
Ernst blev 1901 gift med Kirsten Moos en datter af Hans Hansen Moos, Elstrup Overby 4 a. Ernst blev nu bestyrer af Kettingnor Mølle, hvorfra de efter fire års forløb købte Margrethemøllen i Sønderborg.  Ernst var dygtig til at passe sin forretning, men ejendommen var fuld af gæld. Ved dette køb mistede de alle deres penge.
Da Elstrup Mølle i 1913 kom på tvangsauktion, købte min far denne for 17.000 mark. hvor min far og senere jeg har været møllere indtil nu.

Der er fundet et skrift hvor der står følgende:

D. P. 5 marts 1914 kun i forpagtning
Det tyske blad i Sønderborg retter sin meddelelse om salg af møller Linows bageri i Elstrup til, at den kun er blevet bortforpagtet til bager Petersen i Aabenrå. Forpagtningssummen er 600 mark.
Det er Chr. A. Petersen og Jensine der senere købte høkerforretningen i Elstrup Overby 29, og drev høker- og bagerforretning i mange år.

3 Hans  Friedrich Linow 1935 – 1969
Hans Friedrich Linow, født den 18. 6. 1902, blev gift med Anni Rasmussen, født den 27. 12. 1911, datter af gårdejer Hans Rasmussen, Lillemadevej 9 Stolbrolykke.
Efter at Hans i mange år virkede som møllersvend med faderen som mester, overtog han nu møllen i 1935 hvor han giftede sig.
Hans installerede et moderne hvedemelsmølleri som stod færdigt i slutningen af året 1939. “Heldigvis”  udbrød 2. verdenskrig i 1940 hvor blandt meget andet også al brødkorn, herunder hvede blev rationeret. Hans fandt mange landmænd som havde lagt hvede til side og der blev nu produceret hvedemel i store mængder om natten. Det var jo forbudt, så fortjenesten ved at lave “sort” hvedemel var god.

 Anni Linow døde den 24, 11, 1946, fra tre mindreårige børn, hun blev kun 36 år gammel.

Hans Linow nu havde en husbestyrerinde i nogle år og da hun rejste, blev Hans Linow gift 2 gang med Marie i 1954, fra Sønderborg. De fik en dreng, Erik Linow. Hans Linows 2. kone Marie, døde efter 8 års ægteskab.

Jeg flytter nu til Sønderborg, hvor jeg har gået i skole, fortæller Hans Linow. Så kender jeg da byen en smule. Det blev et slid for familien, at genoprette Elstrup Mølle, men det lykkedes på trods af modgang og sygdom. En mand må ikke glemmes her på møllen, slutter møller Linow. Det er fabrikant Mads Clausen. Det er alene hans skyld, at møllen i dag er så velbevaret og smuk, som den er, for han har investeret store beløb. Og efter hans død har jeg heller aldrig fået nogen kold skulder fra familien eller virksomheden, og jeg er meget taknemlig for den stor vel vilje fra Danfoss.

Børn.
1). Kirsten Linow, blev gift med købmand Flintholms søn i Hundslev de bor i Sønderborg.
2). Ruth Linow blev gift
3). Ernst Linow, blev gift 
4). Erik Linow blev født i det sidste ægteskab med Marie, og var kun 5 år da hans mor døde. Han blev opdraget hos en moster i Nordborg.

Den 23. september 1998 kommer Erik til Nordborg Kirke med et ungdomskor fra Vor Frelsers Kirke i Vejle, hvor han laver en koncert. Erik er organist i Vejle.

70 år. den 18. 6- 1972.
Møller Hans Linow, Helgolandsgade 32, Sønderborg, fylder i dag 70 år. Hans Linow ejede i 56 år Elstrup Mølle. Da han afstod møllen i 1969, flyttede han til Sønderborg, men han er fortsat aktiv møller, han passer den smukke mølle i Havnbjerg. Hvad Hans Linow ikke ved om møller er ikke værd at vide. Det fremgår bl.a. af bogen “Møller på Als”. Han var god til at synge, og han har indsunget en grammofonplade sammen med Edi Laider, en kendt sanger. Hans sidste kone Marie startede søndagsskole for børnene her i byen, privat, derhjemme på møllen.
Hans Linow tilbragte sine sidste år i Sønderborg her døde han den 7. 10. 1985.

4 Ernst Linow 1969
Ernst Linow overtog møllen efter sin far, og bliver gift med Alice 1975. Efter et nogle års forløb blev de skilt. Ernst Linow blev 2. gang gift 1998 med Karen f. Sørensen, en datter af murermester Iver Sørensen Fynshav, hendes mor, Kathrine var datter af gårdejer Hans Bonde, Sebbelundvej 18.i Egen

De havde julestue nogle år i møllen, og Karen oprettede en café i møllen.
I 1996 blev de skilt og deres dreng Klaus, født 8. maj 1988, rejste med sin mor til Sønderborg. Ernst Linow er ingeniør på Danfoss, og har nu i 1997 haft problemer med at få møllen vedligeholdt. Vingerne er taget ned, da de var farlige for trafiksikkerheden. Elstrup Mølle blev fredet her i 1997. Restaureringen er påbegyndt i 2005 med at der er sat helt ny stilling op.
Børn:
Fra første ægteskab havde Karen datteren Charlotte Rosenborg Eriksen, der blev konfirmeret i Egen Kirke den 3. 4. 1987 og i andet ægteskab Thomas Müller, konfirmeret i Egen Kirke den 7. 4. 1991.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *