nr. 36 Flædbækvej

Skovløberhuset

Da Kismushus bliver nedlagt i 1881, som skovløberhus, og regeringen købte en mark, byggedes et nyt hus ved indkørslen til skoven. Dette hus kaldtes Bostedhus, og skulle tjene til bolig for en skovløber eller en ledvogter. Regeringens mark bliver dyrket af skiftende skovløbere.

1 Jørgen Petersen 1881
Jørgen Petersen fra Helved blev den første skovløber eller ledvogter

2 Christian Sørensen 1907 – 1936
Christian Sørensen kom her som skovløber i 1907, han kom fra Østerholm, Han havde en del børn, de er ikke nævnt efter alder.

Børn
1) Johannes Sørensen, blev samlever med Christian Christensens enke i Egen.
2) Annemarie Olsen en datter, var gift med Johannes Olsen, Flædbækvej 17, Elstrup, her tilbragte Christian Sørensen de sidste leveår.
3) Jørgen Sørensen, var murer i Østerholm
4) Christian Sørensen boede i Egen.
5) Peter Sørensen boede i Guderup
6) Hans Sørensen, Østerholm gift med Christine Madsen fra Gundstrup, faldt i krigen 15. juli 1915.
7) Christen Sørensen, Østerholm gift med Anne M Knudsen, faldt i krigen 19. august 1915.

3 Nis Fogt 1936 – 1954
Nis Fogt kom fra Kegnæs og var en overgang bestyrer på Lysholm. Han blev gift med krigsenke, Kirstine Andersen der boede på husmandsstedet, Vandmøllevej 5. Da konens søn, Hans Christian Andersen, blev 27 år og var arving til sit fødehjem, blev Nis Fogt skovløber, her i Bostedhus

Kirstine Andersen havde to børn
1) Hans Christian Andersen
2) Marie Andersen, da hendes moder Kirstine Vogt døde, blev Marie Andersen husholder for sin moders mand Nis Fogt. Hun havde en datter Christine Andersen, som blev gift med Kurt Friis, Klynstoft i Guderup 

Nis Fogt og Kirstine fik en søn Christian Fogt som blev gift i en sen alder og bosatte sig i Hundslev. Nis Fogt blev gift 2 gang med Kristine Moos, enke efter Hans Moos Guderup

4 Claus Andersen 1954 – 1978
Claus Andersen født i Asserballe den 28. 7. 1911, han var søn af Christen Andersen, Flædbækvej 29 Elstrupskov. Claus Andersen var gift med Kristine Phillipsen født den 2. 6. 1911, et barnebarn af Doris Phillipsen, Damtoften 3, Elstrup. De boede i mange år på Flædbækvej 30, hvor de havde et husmandssted.  Klaus arbejdede i skoven ved siden af, af sit landbrug, indtil han blev skovløber i 1954. Da flyttede de om i skovløberhuset, Flædbækvej 36. Kristine hans kone fik en hjerneblødning og døde ret tidligt. Claus Andersen tilbragte sine sidste år hos en datter Connie, der boede på deres fødehjem, Flædbækvej 30.

1) Christa blev gift med Peter Andersen de blev skilt, og er nu samlever med Hans Dreyer, de bor Fynshav
2) Didde er gift på Sundeved
3) Christen Andersen blev gift med Ulla Moos fra Sjellerup, blev skovløber, og boede i Melvedhus, Christen døde 56 år gl. .i 1996 , og Ulla døde året før i 1995
4) Conni gift med Uve Kock, Elstrupskov                                                                        
5) Dora gift med Ernst, Strelbjervej 16 Østerholm
6) Rosa gift med Christen Jørgensen ” Als Møbelindustri”, Sjellerup     
7) Klaus, gift i Augustenborg
8) Klaudine gift og bor Hundslev Kro
9) Jørgen er ugift og arbejder som murer og bor i Havnbjerg er død år 2000
10) Mie gift med Peter Jacobsen, Notmark han er fyrpasser på Kegnæs Fyr

Af Valdemar Dreyer
Claus Andersen var den sidste der boede i skovløberhuset med landbrug, som biindtægt. Han lod sig pensionere i 1978. Med ham svandt en epoke idet arbejdshestene med ham forsvandt fra skoven

Det var en fryd at se Claus Andersen, når han trak kævler ud til vejen med sine elskede heste. Man hørte først hestenes prusten, derefter kunne man se bevægelsen i krattet og endelig manden. Han gik bag hestene på nærmer side. En fryd for øjet at se samarbejdet mellem dyr og mand. Han var ikke stor, men så rank og stolt ud med det, muntre nøddeknækker – ansigt og den uundværlige snadde i munden.

Nr. 5 Egon Christensen 1978
Egon Christensen blev skovløber her 1. 8. 1978.  Han er født i Broballe en søn af Christen Christensen Han er gift med Anne Kathrine født 10. 10. 1954 i Tarm, datter af Laurits Petersen.  Hendes forældre bor i Svenstrup på Als. Den 19. 11. 1999 havde Egon Christensen, Skovløber været ansat i statens tjeneste i 25 år. Han er ansat ved Gråsten, Skov- og Naturstyrelsen, og har i alle årene arbejdet i Nørreskoven.

Børn
1) Jørgen Christensen født den 2. 5. 1978, blev konfirmeret i Egen Kirke den 26. 4. 1992
2) Joan Christensen født den 27. 1 1981, blev konfirmeret i Egen Kirke den 23. april 1995

Jorden der tilhørte skovløberhuset, er fra 1970 og fremefter blevet tilplantet med træer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *