nr. 34 Flædbækvej

Skovfogedkåd nr. 151. “Kismushuse”
                                                                                                                                        

1 Lauritz Pedersen Bonde til 1701
Lauritz Pedersen Bonde. Chr. Knudsen XXIX 298: Lauritz Pedersen nævnes 1688 i Kismishuse og atter 1694 i en fortegnelse over stolestaderne i Egen kirke. Dette kåd, der har nr. 151 på udstykningskortet, må være blevet oprettet som et skovfogedkåd, men hvornår vides ikke. Nordborg Amtsregnskab: Lorenz Bonde afstår ifølge fæsteregisteret 1701 sit kåd i Elstrupskov til sønnen Jørgen Lorentzen Bonde. 

Deres børn:
1) Jørgen Lauritzen Bonde. Se nedenfor.  

2. Jørgen Lauritzen Bonde 1701
Jørgen Lauritzen Bonde gift med Cathrine _____, f. 1674, død 1750, Kismishuse, begravet 13. sep. 1750, Egen. Jørgen Bonde død 1713. Nordborg Amtsregnskab: Ifølge fæsteregisteret fæster Jørgen Lorentzen Bonde 1701 sin faders Lorenz Bondes kåd i Elstrupskov for 3 rdl. Chr. Knudsen XXIX 298: Jørgen Lauritzen nævnes 1709-1713 i Kismishuse. 1713 døde Jørgen Lauritzen, 7 mk. Enken blev gift med den efterfølgende mand Peder Hansen, der nævnes 1713-1721. Jørgen Lauritzen og Peder Hansen var begge skovfogeder i Kismishuse. 26. jun. 1757 døde i Kismishuse Regina, kirkeværge Johan Frederik Brandts (Ng 000724) enke i Nordborg, dette kunne antyde, at hun måske er en søster til ovennævnte Cathrine.  

Deres børn: 
1) Lauritz Jørgensen f. 1703, gift 1 gang 7. nov. 1737, i Egen, med Cathrine Christensen, f. 1712, død 1748, Egen, begr: 24. mar. 1748, Egen, gift 2 gang 27. sep. 1748, i Egen, med Ingeborg Hansen, f. 1710, død 1791, Egen, begr: 21. apr. 1791, Egen. Lauritz Jørgensen død 1789, Egen, begravet 19. jun. 1789, Egen. Lauritz Jørgensen nævnes 1737 som værende af skoven, og kan derfor kun være en søn af skovfoged Jørgen Lauritzen (000598) i Kismishuse. Begge hustruer nævnes af Egen. 1741 nævnes han som snedker i Egen, og ved sin død omtales han som husmand Lorenz Snedker i Egen. 16. maj 1773 begraves Ellen Hanses, en gammel pige hos Lauritz Snedker i Egen, hun er måske søster til ovennævnte Ingeborg Hansen. Ellen Hanses blev 52 år. Ved sønnen Hans Christians begravelse nævnes Lauritz Jørgensen som skrædder i Egen og ved denne søns dåb er det som om, at præsten har rettet i kirkebogen ved både at skrive snedker og skrædder oven i hinanden. Da jeg ikke har fundet Lauritz Jørgensen Skrædder i sognet andre steder end ovenfor nævnt, anser jeg ham indtil videre at være identisk med Lauritz Jørgensen Snedker, og som sådan er han derfor anført på denne tavle.

Børn med Cathrine Christensen: 
1) Jørgen Lorentzen f. 1741, døbt: 2. aug. 1741, Egen, gift 15. aug. 1766, i Åbenrå, med Gertrud Marie Simonsen, døbt: 29. jul. 1745, Åbenrå, (datter af Jens Simonsen og Maren Ravn) død 10. nov. 1810, Åbenrå. Jørgen Lorentzen død 27. jun. 1819, Åbenrå. Borgerskaber i Åbenrå s. 69: Jørgen Lorentzen nævnes som snedker i Åbenrå, han fik borgerskab 17. okt. 1766. I denne bog kaldes moderen Cathrine Jensdatter, det kan vist ikke være rigtigt. I en Aneliste af Herman Schlüter, Bielefeld i Schleswig-Holsteinische Stamm- und Ahnenliste, Band I (1986) side 74 kaldes moderen Marie Cathrine Simonsen, mon ikke også det er forkert. 
2) Hans Christian Lauritzen f. 1745, døbt:11. jul. 1745, Egen, død 1745, begr. 12. sep. 1745, Egen. 
3) Lorenz Jørgensen Prat f. 1747, se inderstested nr. 117 i Egen. 
4) Marie Jørgensen f. 1710. Se kåd nr.149 Flædbækvej 8 i Elstrup.

3. Peder Hansen til 1750
Peder Hansen f. 1683, Brandsbøl, gift 1713, i Egen, med formandens enke Cathrine _____, f. 1674, død 1750, Kismishuse, begravet 13. sep. 1750, Egen. Peder Hansen død 1751, Kismishuse, begravet 31. jan. 1751, Egen. Peder Hansen nævnes 1713-1721. Han var skovfoged i Kismishuse. 26. jun. 1757 døde i Kismishuse, Regina, kirkeværge Johan Frederik Brandts (Ng 000724) enke i Nordborg, dette kunne antyde, at hun måske er en søster til ovennævnte Cathrine. Chr. Knudsen skriver, at Peder Hansen er søn af boelsmand Hans Tagesen (Ha 000724) i Brandsbøl, men da han anfører Peder Hansen som både født 1672 og 1683 må dette tages med stort forbehold. 

Deres børn: 
1) Anne Cathrine Pedersen f. 1713. Se nedenfor. 

4. Peder Jørgensen 1741
Peder Jørgensen f. 1711, gift 6. okt. 1741, i Egen, med Anne Cathrine Pedersdatter  f. 1713, Kismishuse, en datter af Peder Hansen og Cathrine _____) død 1776, Kismishuse, begravet 27. okt. 1776, Egen. Peder Jørgensen død 1788, Kismishuse, begravet 6. jan. 1788, Egen. Peder Jørgensen nævnes 1741 af Elstrup, han er skovfoged ved Kismishuse, 1747 nævnes han som gudfader på tavle 000465, da kaldes han Peder Jørgensen Skov. Chr. Knudsen XXIX 299: Peder Jørgensen Skov købte 1768 i forening med bønderne i Elstrup en parcel af koblet Lauensbjerg ved Østerholms udstykning. Senere deltes jorden imellem dem, og han fik sin part tæt beliggende ved sit hus. 1772 fik skovfoged Peder Jørgensen som kådner ved Elstrup jordens udskiftning tillagt sit sted 1 tønde land. (Selve kåddet, der har nr. 151 på udstykningskortet, lå på skovens jord, og her var også noget land). Efterhånden købtes af ham og de følgende skovfogeder flere af Elstruppernes parceller i Lauensbjerg, så at der på den måde kom betydeligt jord til stedet, og der holdtes et par heste og 4-5 køer. 1751 deltog Peder Skov i anskaffelsen af et ligklæde til Elstrup med de andre mænd i byen.

Deres børn: 
1) Jørgen Pedersen Skov f. 1742. Se boel nr. 125 Flædbækvej 31 i Elstrup 
2) Anne Cathrine Pedersen f. 1744. Se nedenfor. 

5. Jens Christensen folketælling 1803
Jens Christensen fra boel nr. 136 i Elstrup Overby 16, f. 1741, døbt: 23. apr. 1741, Egen, gift 24. sep. 1768, i Egen, med formandens datter, Anne Cathrine Pedersen, f. 1744, døbt: 8. nov. 1744, Egen, død 29. mar. 1812, Elstrupskov, begravet 2. apr. 1812, Egen. Jens Christensen død 27. jan. 1812, Elstrupskov, begravet 2. feb. 1812, Egen. Jens Christensen nævnes som skovfoged på kåd nr. 151 i Kismishuse. Han overtog kåddet efter svigerfaderen ifølge overladelseskontrakt af 4. sep. 1784. Han kaldes Jens Lauritzen ved sønnen Jenses dåb. Datteren Marie Cathrine døde ugift på sin fødselsdag. Ved folketællingen 1803 nævnes Jens Christensen som skovfoged og kådner med land, hans hustru, deres søn Peder og dennes hustru samt den ugifte tjenestepige Mette Marie. 

Deres børn: 
1) Anne Cathrine Jensen f. 1768. Se boel nr. 134 Firhøjvej 1 i Elstrup. 
2) Marie Cathrine Jensen f. 1771, døbt: 27. mar. 1771, Egen, død 1788, begravet 21. mar. 1788, Egen. ugift 
3) Peder Jensen Skov f. 1773. Se nedenfor. 
4) Hans Christian Jensen f. 1777, døbt: 16. nov. 1777, Egen, død 1778, begravet 14. jun. 1778, Egen. 
5) Jens Jensen Skov f. 1779. Se det nye skovfogedhus i Sjellerupskov under Guderup.

6. Peder Jensen Skov 1831
Peder Jensen Skov f. 1773, døbt: 15. aug. 1773, Egen, gift 1 gang 7. jan. 1803, i Egen, med Mette Cathrine Jørgensen, f. 1784, døbt: 10. mar. 1784, Egen, datter af Jørgen Lauritzen og Cathrine Hansen på bondegård nr. 51 i Stolbro Gade 21, død 7. feb. 1817, Elstrupskov, begravet 16. feb. 1817, Egen, gift 2 gang 8. nov. 1817, i Egen, med Cathrine Sophie Pedersen, f. 1790. Peder Jensen Skov død 18. jun. 1845, Elstrupskov, begr: 22. jun. 1845, Egen. Chr. Knudsen XXIX 299: Peder Jensen Skov var ejer af et kåd i Kismishuse og skovfoged i Elstrupskov. 1831 havde han godt 3 tønder land til sit sted. Ved folketællingen 1803 er Peder Jensen og hans hustru til huse hos hans forældre i Kismishuse. Senere samme år nævnes han som kådner i Elstrupskov, det er samme sted. Ved dåben 1804 kaldes han husinderste i Elstrupskov. Da begge forældre til Peder Jensen Skov døde 1812 flyttede hans broder Jens Jensen (EG1214) 15. jun. 1812 ind i aftægtet for en kort tid, til hans nye skovfogedbolig i Sjellerupskov var bygget, se HJCs dagbog 177. Ved den første hustrus død nævnes 4 børn i live. Ved vielsen 1817 nævnes Peder Jensen som enkemand og skovfoged i Elstrup og hustruen som pige fra Asserballeskov, i Egen sogn. Forlovere ved vielsen er Jørgen Christensen (EG0981?) og Jens Jensen (EG1214). Ved Folket. 1835 nævnes Peder Jensen som kådner og skovfoged i Elstrup, hans hustru, de ugifte børn Mette Cathrine, Jørgen og Christen, den gifte søn Jens, dennes hustru og deres barn. 
Børn med Mette Cathrine Jørgensen: 
1) Jens Pedersen Skov f. 17. maj 1803. Se nedenfor. 
2) Anne Cathrine Pedersen Skov f. 6. okt. 1804. 
3) Anne Marie Pedersen Skov f. 27. aug. 1807, Elstrupskov, gift 1 gang 31. mar. 1827, i Havnbjerg, med Jørgen Jacobsen Grau, f. 1792, Svenstrup, død 4. mar. 1830, Brandsbøl, gift 2 gang 26. Jun.1830, i Havnbjerg, med Christen Hansen Nissen, f. 1807, en søn af Hans Nissen, d. 7. jan. 1882. Anne Marie Skov d. 7. jan. 1843, Brandsbøl. Denne tavle er baseret på Chr. Knudsen og ikke kontrolleret. 
4)  Mette Cathrine Pedersen Skov f. 29. jun. 1811, Elstrupskov. ungfadder 1834 
5) Jørgen Pedersen Skov f. 23. jul. 1813, Elstrupskov, død 31. mar. 1814, Elstrupskov. 
Børn med Cathrine Sophie Pedersen: 
6) Jørgen Pedersen Skov f. 21. feb. 1818. 
7) Christen Pedersen Skov f. 17. apr. 1827, Elstrupskov, død 30. okt.. 1844, Elstrupskov. ugift 

7. Jens Pedersen Skov
Jens Pedersen Skov f. 17. maj 1803, Elstrupskov, døbt: 19. maj 1803, Egen, gift 24. okt. 1829, i Notmark, med Marie Christine Johansen Vogt, f. 1800, en datter af Johannes Jebsen Vogt, døbt 1881, Stevning. Faddere 1834: Anne Marie, boelsmand Hans (efternavnet mangler i kirkebog) Brandsbøl, det skal formentligt være boelsmand Christen Hansen (Ha 001518), hvis hustru er barnets faster, parcellist Hans (001930) ved Kismishuse, Anne Elisabeth, boelsmand, Jens Smidemands (001894) hustru, ungkarl Jens Johansen i Hundslev og pigen Mette Cathrine Pedersen (001096) i Østerholm. Chr. Knudsen XXIX 300: Jens Pedersen Skov overtog sin faders kåd i Kismishuse og blev også skovfoged i Elstrupskov efter ham. Hustruen Marie Christine Jebsen Vogt, der var fra Hundslev, var ikke den bedste husholderske, og det gik derfor tilbage for Jens Pedersen Skov, der ellers var en pæn og brav mand. Ved hans død gik hans bo konkurs. Stedet blev solgt, men ved kreditorernes eftergivenhed blev der så meget tilovers, at der kunne bygges et lille hus til enken, sikres hende et lille aftægt, foruden at der gik lidt til deling mellem børnene. En mark blev købt af regeringen, og et nyt hus ved indkørslen til skoven for en skovløber eller ledvogter, hvilket Jørgen Pedersen (000000) fra Helved blev. Stedet med et par marker blev solgt til Andreas Andersen fra Lebøl, og resten solgt til andre mænd. 1831 nævnes Jens Pedersen Skov som kådarving i Elstrup, hustruen opholder sig da hos faderen Johannes Jebsen i Hundslev. nævnes Jens Pedersen som tjenestekarl i Elstrupskov. 1835 nævnes Peder Jensen Skov som tilkommende kådner. Ved folketællingen 1835 nævnes Jens Pedersen som tjenestekarl, hans hustru og datter. De er til huse hos hans fader Peder Jensen Skov. 

Deres børn: 
1) Peder Jensen Skov f. 16. okt.. 1831, Hundslev, død 12. jan. 1833, Elstrupskov. 
2) Mette Cathrine Jensen Skov f. 1. apr. 1834, Elstrupskov, død 1871. ugift 
3) Marie Christine Jensen Skov f. 5. aug. 1838, Elstrupskov. Chr. Knudsen XXIX 300: Marie Christine Jensen Skov er gift ved Åbenrå. 
4) Peder Jensen Skov f. 15. jan. 1843, Elstrupskov. død ung 
5) Anne Marie Jensen Skov f. 12. m ar. 1845, Elstrupskov. Jens Axel Nissen

8 Chr. Nissen ejerskifte 1898
I morgen fylder enkefru Marie Cathrine Nissen, Elstrupskov, 90 år. Hun er født i Lavensby, men kom allerede som syvårig til Elstrupskov, hvor hendes forældre købte en landejendom. Her boede hun, indtil hun sammen med sin mand, Chr. Nissen i 1908 flyttede til Skolegade 13 (Virkelyst) Guderup, hvor de overtog en villa. I en årrække havde de forinden drevet en landejendom. Kort efter de var flyttet til Guderup, døde Chr. Nissen, og siden har fru Nissen boet alene og selv passet sin husholdning. Der er ingen børn i ægteskabet, Som den elskværdige og gæstfrie kvinde hun altid har været, vil hun af venner og bekendte blive fejret ved en sammenkomst på Guderup Stationskro 

9 Jørgen Jørgensen. ejerskifte var her 1910 – 1927
Jørgen Jørgensen havde først et husmandsbrug i Holmskov. Hans kone var en søster til Christian Bonde Flædbækvej 27. Hun døde tidligt fra mand og 9 børn, hvoraf den mindste Marie var mindreårig, og kom derfor i pleje hos sin morbror Christian Bonde, Flædbækvej 27 Elstrupskov.  Jørgen Jørgensen havde en del kendskab til naturmedicin. Folk her fra omegnen kom for at købe medicin til brug for mennesker og dyr.

Børn
1) Anna Jørgensen blev gift med Peter Andersen og overtog ejendommen.
2) Jes Jørgensen blev gift med Marie fra Ketting og købte Elstrup Nederby 1
3) Jens Jørgensen blev gift med Tea Hansen, og de blev boende hos hendes forældre Elstrup Nederby 4
4) Jørgen Jørgensen blev gift med Frederikke fra Ny Stavensbøl, og oprettede stedet på Lillemadevej 1 Stolbrolykke
5) Mette Jørgensen blev gift med Jes Moos fra Elstrup Overby 1, havde en købmandsforretning i en periode Elstrup Overby 29.
6) Marie Jørgensen, gift med bageren i Avnbøl,
7) Christian Jørgensen blev syg
8) Ellen Jørgensen rejste til Jylland.  

10 Peter Andersen. Ejerskifte var her 1930 – 1989
Peter Andersen var søn af Peter Andersen Flædbækvej 4, født den 29. 8 1902. Han blev gift med, Anna Jørgensen, født den 12. 12. 1902 en datter af forrige ejer, Jørgen Jørgensen. De overtog Annas fødehjem i 1927.  Fra 1962 – 66 blev Peter Andersen valgt ind i sognerådet for Egen Sogn, hvor han blev næstformand. Anna Jørgensen døde den 29. 1. 1985. Peter Andersen, boede på ejendommen indtil han døde den 7. 8. 1989. Efter hans død blev ejendommen nedlagt som landbrug og Anine og Herlufs Petersens søn Bjarne Petersen overtog jorden, han har plantet graner i nogle marker. Bygningerne blev solgt til Torben Kock.

Børn
1) Anine Andersen, blev gift med Herluf Petersen, de købte ejendommen, Elstrup Nederby 8.
2) Svend Aage Andersen, blev gift med Helga Wrang, Egen, datter af Hans Wrang, Sebbelundvej 31. de overtog gården i Egen.

11 Torben Kock 1989
Torben Kock købte huset 1989, han er født den 26. 10. 1961, en søn af Uve og Conni Kock Flædbækvej 30. Torben er gift med Vita Thomsen født 9. 6. 1967, datter af Kaj Thomsen, Søbo ved Ketting. Kajs fødehjem var Bommelund ved Østerholm. Torben er skovarbejder og Vita er hjemmehjælper. Vita og Torben Kock har renoveret huset fuldstændig, lagt nyt tag med kviste, og sat nye vinduer i så det i dag fremtræder som et nyt hus. De har lavet gildesal i kostalden, som også bliver benyttet.

Børn
1) Ditte Marie Kock f. den 23. 12 1991
2) Søren Kock f. den 8. 9. 1993.
3) Peter Kock døbt i Egen Kirke i forår 1996

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *