nr. 32 Flædbækvej

Ejendommen er udflyttet fra Elstrup Overby 9, flyttet 1778 – 1779

Den vestlige del af koblet Lauensbjerg, blev 1768 på auktionen købt af de 17 boelsmænd i Elstrup, skovfogeden og hjulmanden i Elstrup. I 1768 i nov. fordelte de jorden mellem sig således, at de 2 sidste fik hver deres jord for sig samlet på et sted, hvorimod enhver af bønderne fik 2 parter, beliggende på forskellige steder efter jordens forskellige beskaffenhed. Dette måtte de snart være kede af, thi i september fordelte de atter jorden, og de fik nu hver af dem sit stykke jord samlet på et sted. Endnu var denne parcel ikke blevet bebygget.

Christen Jessen, Elstrup Overby 9
Christen Jessen f. 1697, gift med Margrethe. født 1702, Munkbrarup, død 1781 i Kismushuse, begr. 1781, Egen. Christen Jessen nævnes i 1737 som hjulmand i Elstrup, hustruen Margrethe nævnes ved sin død som en forstandig fostermoder i mange år Chr. Knudsen XXIX318: Christen Jessen nævnes som hjulmand på sted nr. 29. (nr. 167 på udstykningskortet) Elstrup 1730 – 1760, 1751 deltog han i anskaffelsen af et ligklæde til byen

Børn
1) Jes Christensen f. 1729 Se Gartnerstedet Strelbjergvej 17 Østerholm
2) Hans Christensen Juhler, 1733 se boel nr. 61 i Dyndved
3) Mette Marie Christensen

Kismushus

Christen Hansen Hjulmand 1779
Den omtalte Hjulmand der byggede ejendommen Flædbækvej 32 hed, Christen Hansen Hjulmand, og boede på Dams sted, Elstrup Overby 9. Christen Hansen Hjulmand er født 1735 døbt 18 dec.1735, blev gift 1 gang 26. maj 1764 med Mette Marie Christensen, en datter af Margrethe og Christen Jessen Elstrup Overby 9. han overtog stedet I Elstrup. Mette Marie døde 1775 beg. 4 okt.1775

Christen Hansen blev gift 2 gang 14. juni 1776, i Egen med Anne Marie Clausen Smidemand, f. 1746, døbt 31 jul. 1746, Egen, en datter af Claus Christensen Smidemand og Anne Marie, hun døde 20. maj 1815, Østerholm, begravet 26. maj 1815. Christen død 1793, begr.29. dec. 1793 Egen. Christen Hansen nævnes ved vielserne som hjulmand i Elstrup, datoen for den anden vielse er glemt i kirkebogen, men den kan ses i C Hansens dagbog. Hans inderstested har nr. 167 på udstykningskortet over Elstrup. Stedet blev 1778 – 1779 flyttet ud til Kismushuse, det ses af CHs. dagbog 1791 nævnes han som parcellist i Elstrup. Ved sin død nævnes han som kådner i Elstrup. 1790 nævnes sønnen Hans ved Kismushuse, da han er fadder på tavle 000832.

Ved Folketællingen 1803 nævnes Anne Marie Clausen på aftægt. Skønt Christen Hansen er født Hvid, er dette navn aldrig blevet brugt, han omtales altid som Christen Hansen eller Christen Jollmand.

I efteråret 1778 lavede han til at bygge og i 1779 blev huset rejst, hvilket kan ses af en indskrift over døren: “Christen Hansen, Anne Marie Hanses. Alle de andre mænd hjalp ham med at bygge. Grunden på hvor det ligger og haven fik det forlods forud. Det er at betragte som det egentlige hus for den samlede parcel. Det fik navnet Kismushus, fordi denne del af Lauensborg, førte navn af Kismusdel.

Børn med Mette Marie Christensen.
1) Christine Margrethe Christensen f. 1765. Se fæsteboel nr. 30 i Guderup. Hun blev 1788 gift med Jens Christensen. År 1795 blev hun gift 2 gang Frederik Petersen Wrang i Guderup og var moder til boelsmand, Peder Frederiksen, Guderup. Hun bestyrede i flere år huset for sin morbroder Jes Juhler på Østerholm. Hun døde i 1825. 61 år gl.
2). Mette M. Christensen f. 1768, døbt 21. feb. 1768. Egen død 1791, begravet 5. jun. 1791, Egen ugift
3). Anne Marie Christensen f. 1771, døbt 8. dec. 177, Egen, død 1774 15. maj 1774 Egen

Børn med Anne Marie Clausen Smidemand
4).  Hans Christensen f 1777

3 Hans Christen Hjulmand
Hans Christen Hjulmand f. 1777, døbt. 31 mar. 1777, han blev gift 28. okt. 1796 med Christine Margrethe Jørgensen f. 1769. døbt 2. juli. 1769.en datter af Marie og Jørgen Jørgensen, midt Jørgensens boel Elstrup Nederby 8. Han fik med hende den mark som stien går over til Lysholm Den mark lige overfor er købt af Smidemands boel.1802 døde Hans Christensen ved Elstrupskov, efterladende en enke Christine Margrethe og deres børn. Enken, Christine Margrethe blev gift med Jørgen Christensen Smed fra Bostedvrå. Ved sit giftermål er både kobbelmarken – – og marken til midt Jørgensens boel, kommet til dette sted i Kismishøj.

Børn
1) Christen Hansen f. 1797
2) Anne Marie Hansen f. 1800

4 Christine Margrethe Christensen 1802
Jørgen Christensen Smed fra Østerholm. gift med formandens enke, Christine Margrethe. Han var fra Bostevrå. En mark højere oppe er købt fra Jørgen Wrangsboel. De ned imod skoven er rimeligvis købt fra Jørgen Dominikuseller Moe`s boel. Jørgen Christensen Smed fik stedet ifølge delingsakt af 10. sep.1802. Hans datter Margrethe Marie Jørgensen Smed blev gift med Hans Jacobsen fra Christen Jacobsens boel i Sjellerup

5. Hans Jacobsen 1830
Hans Jacobsen f. 1796 blev gift 28. jan.1826 med datteren af parcellist Jørgen Christensen Smed, Kismushus ved Elstrup, med hvem han fik dette sted på Østerholms grund. Han fik dette sted ifølge overladelsesforretning af 26 feb.1830. Han tog livet af sig selv, da han hængte sig 1835 i et træ i nærheden, af skoven. Konen og hendes moder, de var meget barske. Konen blev gift anden gang med Christen Andersen, Almsted.

Børn
1) Christine Margrethe Hansen f. 9. jun. 1826
2) Dorthe Sophie Hansen f. 26.feb. 1831

6. Christen Andersen 1835
Christen Andersen blev gift 18. okt. 1835 med formandens enke Margrethe Marie Jørgensen Smed, f. 26. okt. 1803. Ved vielsen 1835 nævnes Christen Andersen som ungkarl Almsted

Børn
1) Anders Christen Andersen f. 30. dec. 1835

7 Chresten Jørgensen
Chresten Jørgensen født 19. 2. 1875, han blev (1 gang) gift med Dorothea, en datter af Espensen, Tårup, ved Svenstrup, da hun døde blev han gift 2 gang med Marie Mikkelsen født 8. 5. 1877, i Kettingskov, datter af Mikkelsen fra Asserballe Sogn. Christen Jørgensen, døde 1944. Marie døde 1961. De har en søn, Jørgen Jørgensen født den 14.11.1918, døde i Hundslev den 12. 4. 2001.

8 Ferdinand Petersen 1931.
I 1931 var her en mand ved navn Ferdinand Petersen, hans kone døde ca. 1935

9 Christen Petersen 1935 – 1971
Christen Petersen er født den 26. 4. 1904, søn af gårdejer Chresten Petersen Kegnæs, han blev gift med Kathrine Jensen, født den 18. 12. 1905., en datter af gårdejer Hans Jensen. Gården er 100 år gammel og overtaget i 1935. Kathrine M. Petersen døde den 8.11.1971 og Christen Petersen døde den 12. 9. 1975. Christen Petersen solgte ejendommen i 1971 til Peter Madsen.

Børn.
1) Christen Petersen, blev gift med Anne Mathiesen, en datter af Helene og Mathies Mathiesen Lunden. Anne og Christian Petersen byggede huset på Flædbækvej 33
2) Hans Petersen blev gift med en datter af Peter Moos, Lavensby Maskinstation. I dag er han med i “P. Moos A/S Eftf” Nyrøjsvej 11 Lavensby
3) Cathrine Petersen

Mindeord
Christen Petersen var fra Kegnæs. I 1928 blev han gift med Karhrine Marie Petersen, og ægteparret var i nogle år forpagtere i henholdsvis Vibøge og Vollerup. I midten af 30erne købte de en landejendom i Elstrupskov. De købte hus i Guderup, Christen Petersen blev enkemand blot et halvt års tid efter Christen Petersen efterlader sig to børn Kathrine Lampe og Hans Petersen Lavensby. Den tredje søn døde af sygdom 

10 Per Johan Madsen 1971 – 2001
Per Madsen er født den 5. 9. 1933 i Sundby Sogn, København, blev gift med Tove født den 15. 4. 1937, Brønshøj.  Per Madsen kom hertil i 1971, han er civilingeniør og fik et job på Danfoss, som afdelingschef.  Tove var i en del år ansat ved Nordborg kommune som sygeplejerske. De har haft begge deres mødre på aftægt, en ad gangen, i deres alderdom, til de døde. Ejendommen blev nedlagt som landbrug i 1971, da købte Hans Jørgen Thomsen, Flædbækvej 31, jorden der tilhørte stedet.

Per Madsen har fjernet både ko – og svinestald, i 1990. Han har indrettet en stue på loftsetagen med udsigt til Nørreskoven. Han havde en skattesag med Nordborg Kommune, da han havde sin mor boende på aftægt gratis, det skulle han betale skat af, det synes han det var urimeligt, de var i fjernsynet, men han vandt sagen

I foråret 2001 flytter Tove og Peter Madsen til København, hvor Tove har fået arbejde. I juni kunne man læse i “Jydske Vestkysten ” Vor kære mand, far, svigerfar og bedstefar, civilingeniør, Per Johan Madsen, født 5. september 1933, er pludselig død den 15. juni 2002. I dyb sorg. Tove, Kristian, Thomas, Dorte og Anders, Vivian og Marianne, Thea, Simon, Jon og Carla.

Børn
1) Kristian Madsen er født den 2. 12. 1964.
2) Thomas Madsen født den 14. 2. 1966
3) Dorte Madsen født den 28. 1. 1967
4) Anders Jacob Madsen, født den 9. 3. 1972, konfirmeret i Egen Kirke den 13. 4. 1986.

Valdemar Dreyer, Sjellerupskov, har 10. aug. 1990 meddelt mig, at man for nogle år siden nedbrækkede en ladebygning i bindingsværk. På stolpen stod følgende. Herre din miskundhed være over os, såsom vi håber på dig, 33 PS. V. 22. Christen Hansen, Anne Marie C., død 23.mar. 1779. I

11 Marianne Mølgaard 2001
Marianne Mølgård er samlever med Anders Jacob Madsen, en søn af Per Madsen. Marianne har bestået lærereksamen i juni 2001. De har købt huset. Ejendommen er vurderet til 820.000 kr

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *