nr. 30 Flædbækvej

Ejendommen er ca. 200 år gammel, og jorden er solgt fra og nedlagt som landbrug, de første ejere har vi ikke fundet ud af.

1 Moos

2 Jacob Clausen

3 Christian Johansen
Christian Johansen var gift og de flyttede til Hundslev

4 Claus Andersen 1936 – 1954
Claus Andersen er født i Asserballe den 28. 7. 1911, en søn af Chresten Andersen, Flædbækvej 29. Han blev gift med Kristine Skårup, den 30. 9. 1932, Kristine er født den 2. 6. 1911, en datter af husmand Skårup. Kristines bedsteforældre på moders side, var Doris Phillipsen, Damtoften 3, hendes bedstefader Jørgen Phillipsen, faldt i krigen 1914 – 18, og døde i Schwerin.

Christine og Claus Andersen købte denne ejendom i 1936. Claus havde et par heste og arbejdede i skoven ved siden af sit landbrug. Ejendommen brændte i oktober 1948. Da skovløber, Nis Fogt fik pension i 1954, blev Claus Andersen, skovløber, og flyttede til Flædbækvej 36.

Han overlod ejendommen her til datteren Connie og Uve. Han var den sidste skovløber der boede i skovløberhuset, med landbrug som biindtægt. Christine fik en hjerneblødning og døde den 10. 1. 1972.  Han lod sig pensionere i 1978.  Claus flyttede tilbage til Flædbækvej 30, til Conni og Uwe, her boede han de sidste år og døde den 6. 1. 1991.

Børn
1). Christa er født den 8. 8. 1932, hun blev gift med Peter Andersen, de blev skilt og er nu samlever med Hans Dreyer Fynshav
2) Didde er gift på Sundeved
3) Claudine gift med Viggo de havde Hundslev kro
4) Christen Andersen f. den 18. 8. 1940. Han blev gift med Ulla Moos født den 31. 8. 1947 fra Fruerhøj 12 Sjellerup. Christen blev skovløber, og de boede i Melvedhus, de døde begge ret unge Ulla døde d. 6. 8. 1995, og Christen døde d. 22. 9. 1996.
5) Connie gift med Uwe fik ejendommen hjemme
6) Rosa gift med Christen Jørgensen Als Møbelindustri i Sjellerup
7) Claus gift med Birgit Meier fra Notmark
8) Dora gift med Frede Ernst Strelbjergvej 16 Østerholm
9) Jørgen født 1951, ugift, arbejder som murer og bosat i Havnbjerg, døde den 4. 10. 2000. 49 år.
10) Mie gift med Claus Sandbjerg Nielsen, de bor Hundslev  

5 Uwe Kock
Uwe Kock var fra Tyskland og arbejdede som mejerist på Broballe Mejeri. Uwe bliver gift med Connie Andersen, en datter af Claus Andersen. Uwe Kock er fabriksarbejder på Danfoss. De senere år, har de hjulpet meget ved Margot og Detlef Jepsen, Vandmøllevej 7, med udbringning af mad. De har været trofaste medhjælpere i deres fritid. Margot og Detlef forærede dem en rejse til USA.

Børn
1) Torben Kock, gift med Vivi Thomsen datter af Dagny og Kaj Thomsen, Hundslevvej 5
2) Henny gift med Arne Christensen, en søn af Leo og Astrid Thomsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *