nr. 29 Flædbækvej

Denne ejendom er udstykket fra Peter Jensen Smidemands gård, Hønshøjvej 4 Elstrupskov

1 Christian Bragh 1907 – 1927
Christian Bragh er født den 6. mar.1868, han kom fra Dyndved. Han blev gift med Anna Dorothea Smidemand født den 4. maj 1893, en datter af Peter Jensen Smidemand, Hønshøjvej 4. De overtog hendes fødehjem i 1893 til1907. I 1907 byggede Christian Bragh et husmandsbrug i sin mark ned til Flædbækvej. Stamparcellen som der yderligere solgtes jord fra, købte Claus Jørgensen fra store Jøsses boel Elstrup Nederby 3.

De havde to døtre
1)  Anne Marie Bragh der blev gift med Jørgen Moldt i Guderup.
2) Margrethe Bragh der blev gift med Hans Thordsen Pindesholm

2 Jørgen Hansen 1927 – 1929
Jørgen Hansen havde gården et par år. Hans datter Auguste Hansen blev gift med Christian Jørgensen, på Braghs første gård Hønshøjvej 4.

3 Leimand 1928 – 1930
Leimand var bror til den kendte marskandiser, mutter Leimand, Asserballskov.

4 Chresten Andersen 1930 – 1953
Chresten Andersen blev født den 19. 3. 1882, og blev gift med Anne Marie Petersen, hun var født i 1885.og kom fra Ulkebøl. Chresten Andersen kom fra Asserballe, hvor han var snedker. Han var krigsinvalid og havde mistet det ene ben i krigen

Børn.
1) Chresten Andersen, blev gift med Marie Elisabeth Andersen, en datter fra ejendommen Stolbro Nørregade 15, de overtog hendes fødehjem.
2) Claus Andersen gift med Christine Phillipsen fra Damtoften 3 Elstrup, de havde 10 børn. De havde et lille husmandsbrug Flædbækvej 30 Elstrupskov. Han blev senere skovløber og de flyttede til skovløberhuset, Flædbækvej 36.
3).  Peter Andersen, forblev ugift og boede i Svenstrup
4). Jacob Andersen fik ejendommen og blev gift med Ingrid Sørensen fra Stenderup  

5 Jacob Andersen 1953 – 2004
Jacob Andersen, født den 29. 2. 1920, en søn af forrige mand. Han blev gift med Ingrid Sørensen, den 23. 6 1945. Hun er født i Stenderup den 15. 3. 1926, Nybøl Sogn. Ingrids far lavede stræk og kørte rundt til bønderne og solgte det, og kaldtes i daglig tale: (“E strækmand fra Stenderup”)

Ingrids bror, hans Henrik Sørensen boede Elstrup Overby 5.  Jacob drev i en del år gården, men tog arbejde i skoven, senere blev han ansat på savværket i Stevning og Hørup. De havde i en del år Jacobs moder boende, efter faderens død, og plejede hende til hendes død. De solgte aftægtshuset til deres søn Egon og Margit i 1976. Ingrid Andersen døde den 1. juni 1996

Jacob Andersen boede på gården indtil han fik en beskyttet bolig ved Plejecentret i 2004. Bjarne Andersen, hans barnebarn, søn af Margit og Egon Andersen overtog ejendommen  

Børn
1) Egon Andersen født den 16. 5 1948 blev gift med Margit Berg, han købte aftægtet 29 a. Egon døde den 30 marts 1997, efterlader enke og to børn, Anette og Bjarne Andersen, Bjarne Andersen købte ejendommen
2) Anne Marie født den 21. 5. 1951 blev gift med gartner TageThomsen, Sejemosevej 20 Notmark.
3) Holger Andersen født den 25. 9. 1956, uddannet snedker, er på Danfoss, han er gift og bor Skolevej 28 i Havnbjerg

Mindeord

Ingrid Andersen Elstrupskov er død, 70 år gammel. Hun var født og opvokset i Stenderup, men kom efter konfirmationen ud at tjene i Stevning. Her mødte hun sin mand Jacob, der tjente på nabogården.  Parret flyttede til Elstrupskov, hvor de overtog Jacob Andersens barndomshjem. Sammen drev de i en årrække ejendommen. Et par år før hendes ægtefælle gik på efterløn, fik Ingrid Andersen job i hjemmehjælpen. Her arbejdede hun, til hun som 60årig gik på efterløn. Parret havde den store glæde at kunne fejre guldbryllup i 1995.  Ingrid Andersen har tidligere dyrket gymnastik, ligesom hun sammen med sin mand var meget aktiv i den lokale pensionistforening. Det var dog først og fremmest familien, og ikke mindst børnebørnene, der var centrum for hende.  Ingrid Andersen efterlader sin mand, Jacob, datteren Anne Marie i Hundslev, samt sønnerne Egon og Holger, henholdsvis i Elstrupskov og Havnbjerg..

6 Bjarne Andersen 2004
Bjarne Andersen, født 25. 7. 1976, blev konfirmeret i Egen Kirke den 7. 4. 1991. Han er søn af Margit og Egon Andersen Flædbækvej 29 A., et barnebarn af forrige ejer. Bjarne var i lære hos

Brødrene Møller i Vollerup. Bjarne boede med sin samlever Tina, til leje på Nørreskovvej 13 A. Tina arbejder på Plejecentret i Guderup. De restaurerer huset fuldstændig, sandblæser væggene og sætter nye vinduer ind, de flytter først ind i 2005

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *