nr. 6 Flædbækvej

Billedet er taget i 2009

Fæsteboel 148. Det øde boel nr. 1

Dette boel har i 1590 været et fæsteboel

Rasmus Hansen 1590
1590 findes unge Rasmus Hansen på dette boel. Hans tiende til kirken udgjorde 5½ td. byg og 9 skj. havre.

2 Rasmus Klausen 1600
Siden findes Rasmus Hansen endnu på dette boel. Det har været i den nærmest følgende tid. 1667 siges om dette boel at det er gjort øde og det bliver til et kåd. Både kirketiende 5½ td. byg og 9 skj. havre og præstetiende 2 skj. byg og 10 skj. havre, de er blevet fordelte mellem byens andre mænd, der da også må have delt dets jorder imellem sig indbyrdes. Hvornår boelet er blevet nedlagt og gjort øde vides ikke bestemt, men 1590 er det der endnu. 1650 er det allerede gået ind, så det er omtrent mellem 1600 og 1650. Det opregnes som nr. 1 i byen, og lå der hvor kådner Hans Hansen Deierhøjs sted lå. Det kan også spores deraf, at en temmelig stor toft ved huset tilhører endnu til stedet. Det har været boelets gamle toft. Af kådnerne på dette sted i den følgende tid kendes disse.

3 Jørgen Nielsen 1650 – 1662
Fra 1650 – 62 findes Jørgen Nielsen efter listen over præstens kvægtiende Ifølge listen over kvægtiende som præsten modtog.

4 Christen Jørgensen Bunde 1662 – 1673
1662 – 73 findes Christen Jørgensen, eller også Christen Jørgensen Bunde, eller blot Christen Bunde, ifølge de samme lister over præstens kvægtiende.1669 opregnes det som det 6 kåd i byen. Ifølge en fortegnelse over alle boel og kåd, som præsten indsendte til det Kongelige Rentekammer i Køben-havn, anføres det som nr. 1 og nr. 2 Christen Bunde. Han levede vistnok 1694, thi da har han det samme stolestade i kirken som stedet endnu har. Deraf kan ses at dette kåd før hen har været et boel, og at stedet findes blandt boelsmændene og ikke iblandt kådnere. Christen Bunde døde 1714.

5 Hans Christensen Deierhøj 1746 – 1773
1746 blev Hans Christensen Deierhøj gift med Maren Christens datter af Elstrup. 1773 fik kådner, Hans Christensen Deierhøj, til sit kåd ved udskiftningen tillagt følgende areal: Bjørnemose, Hønshøjager og Bønlykke, ialt 4 tdr. 2 7/16 skj. Deraf udgjorde dog byggeplads og toft ved huset 10. 10/16 sk. 1773 dør Hans Christensen Deierhøj, en søfarende af Elstrup, 56 år gl. 1786 døde Maren Hanses, salig Hans Deierhøjs enke i Elstrup 65 år gl.

6 Christen Hansen Deierhøj 1778 – 1779
1773 blev Christen Hansen Deierhøj af Elstrup gift med Margaretha Klausdatter. 1779 dør Christen Hansen Deierhøj i Elstrup 33 år gl. 1780 blev Hans Christensen Deierhøj på Østerholm grund gift med Margaretha, Klaus Mortensens datter i Sjellerup, Christen Hansen Deierhøjs enke i Elstrup. Hun er vistnok ved dette giftermål flyttet til Østerholm 

7 Hans Hansen Deierhøj 1780 – 1807
1780 blev Hans Hansen Deierhøj, Elstrup gift Med Maren Christens i Elstrup. 1807 dør Hans Hansen Deierhøj i Elstrup 52 år gl. efterlader en enke og tre mindre børn.

Børn
1). Hans Hansen Deierhøj
2). Marie Deierhøj.
3). Anne Marie Deierhøj 

8. Hans Hansen Deierhøj 1831 – 1848
Han giftede sig med Helena Jørgensen Moos af Egen, findes som kådner 1831 – 48. Helena er født den 16. 3. 1791, død den 15. 5. 1865.

9 Hans Hansen Deierhøj 1848 – 1864
Hans Hansen Deierhøj nævnes ligeledes som kådner 1848 – 64. Han blev gift den 4. 11. 1842 med Mette Marie Jørgensen af Elstrup, Elstrup Nederby 8. Ifølge folketællingen nævnes han også som væver. Hans Hansen Dejerhøj døde 5. 1. døde 1905. Mette Marie døde 30. 6. 1899.

Børn:
1). Hans Hansen Dejerhøj blev f. 2. januar 1847 døbt d. 10. 1 1847, konfirmeret ved biskop Jørgen Hansen i Egen Kirke. Han udvandrede til USA i 1868, var hjemme i Danmark i november 1875, rejste tilbage til USA den 1876, med tilbage bringer han sin kone Anna Petersen f. 1851 fra Guderup, datter af spillemand Peter, blev kaldt Peter Anholt, de bliver gift 27. maj 1876

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

 

Deierhøjs historie om udvandringen til USA, findes i Egen Sogns Lokalhistoriske forening. 

Den 9. 9. 1998 kom Georg C. Lowry fra Virgina i U S A for at opsøge oplysninger om deres slægt, Hans Hansen Deierhøj,

10 Mogens Larsen 1876
Ifølge folketællingen 1876 nævnes Mogens Larsen som kådner

11 Hans Moos til 190
Ifølge folketællingen 1893 er Hans Moos her, i 1901 overført til art. 77.

12 Hans Christian Lassen 1901
Hans Christian Lassen kådner, og ejendommen skifter til art.133, som det stadig har. Hans datter Anna Lassen blev gift med Niels Finmann, søn af skrædder Hans Findmann Gl. Guderup. De overtog ejendommen.

Børn
1). Anna Lassen født den 1. 5. 1901, fik ejendommen
2). Hans Lassen, født den 12. 6. 1910, boede i Svenstrup, han forblev ugift og døde 29. 12. 1988, hos sin nevø Christen Finmann, Stevningnor.

13 Niels Finmann 1933 – 1960
Niels Finmann er f. 1. 1. 1901 søn af skrædder Hans Finmann Gl. Guderup 21, han blev gift med Anna Lassen, en datter af forrige ejer, f.  29. 4. 1901, de overtog ejendommen. De levede i mange år af landbruget alene, og havde aftægtshuset lejet ud. Niels Finmann fik derefter arbejde på Danfoss. Han døde af en kræftsygdom den 14. 4. 1960. Anna Finmann solgte ejendommen, ved en byttehandel med Christine og Niels Lampe, og flyttede med sin søn og svigerdatter, Mette og Christen Finmann til kroen på Stevningnor. Anna Finmann døde 13. 5. 1980 på Stevningnor.

Børn
1). Holger Finmann f. 11. 2. 1924, var ugift og døde pludselig i en ung alder
2). Chresten Findmann blev gift med Mette Christensen, datter af Hans Christensen,  Dreiergården, Elstrup Nederby 12.

14 Niels Lampe 1960 – 2001
Niels Lampe er f. 3. 4. 1921 i Haderslev, en søn af Niels Lampe, Stevningnor. Han blev gift i 1948 med Christine Marie Kock, en datter af Peter Kock, Stevning, Svenstrup Sogn. Niels Lampe drev sit fødehjem, der engang havde været kro på Stevningnor, og blev drevet som landbrugsejendom. Christen Finmann er søn af den forrige ejer Niels Finmann. Christen Finmann forhandlede og byttede ejendom, med Christine og Niels Lampe. Niels Lampe flytter her til Elstrup sammen med sine forældre, Marie og Niels Lampe, de boede på aftægtet. I forbindelse med Statens Jordlovs-udvalg, blev der foretaget jordombytning i Elstrup i 1960, jorden blev solgt fra ejendommen.

Niels Lampe arbejdede på Danfoss, da han blev pensionist blev de boende på ejendommen. Niels Lampes far f. 6. 10. 1880 døde den 26. 6. 1967 og Marie hans hustru f. 27. 10. 1883, døde den 9. 7. 1976. Niels Lampe sætter huset til salg den 17. 1. 2001, det er opført i 1700, pris 365.000. De flytter til en nyopført lejet bolig, opført af bygmester Ahrendt Lauritzen, Jeppesdam 17

Børn
1). Erik Lampe er f. 22. 4. 1950, er ugift, han er overassistent ved skattevæsenet på Nordborg Rådhus.
2) Connie Lampe er f. 15. 8. 1960, er gift og bor i Broager. Hun er pædagog og ansat i børnehaven i Flintevænget, Guderup.

14 Steen Jørgensen 2001
Steen Jørgensen er født den 2. 2. 1977, en søn af Lis og Svend Jørgensen. Sebbelundvej 30 Egen. Han blev gift med Mette Høeg fra Sønderborg den 3. juli 2004. Da ejendommen blev sat til salg d.17. 1. 2001. til 365.000 kr. købte han den og overtog ejendommen den 1. marts 2001. Steen Jørgensen gik straks i gang med at restaurere huset, de har fjernet muren helt, ned mod havesiden til kroen, lagt nyt tag på, sat nye vinduer i, så huset er som nyt, men de har beholdt meget af den gamle stil. De har ryddet meget i haven og fyldt den gamle branddam op neden for bjerget. Steen Jørgensen er udlært tømrer og en dygtig håndværker, og laver det meste selv.   

Børn
1) Cecilie Høeg Jørgensen, f. 2001
2) Nanna Sofie Høeg Jørgensen f. 2004

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *