nr. 4 Flædbækvej

Billedet er taget i 2009

Boelets gamle hussted nr. 125 C 

Indtil 1772 ved udskiftningen, lå Jørgen Petersen Skovs ejendom her, den blev flyttet ud til Flædbækvej 31 i Elstrupskov.

1. Peder Hansen Andersen ca. 1795
Peder Hansen Andersen f. 1747, blev gift 1 gang den 16. jul. 1768, i Egen, med Anne Jacobsen, f. 1745, døbt den 17. jan. 1745, Egen, en datter af Jacob Hansen og Marie Lauritzen, hun døde i 1776, begravet 6. mar. 1776, Egen, han blev gift 2 gang den 7. jun. 1776, i Egen, med Anne Marie Hansen, f. 1747, hun døde 28. nov. 1826, Elstrup, begravet 4. dec. 1826, Egen. Peder H. Andersen død 3. dec. 1806, Elstrup, begravet 7. dec. 1806 i Egen.

Peder Hansen Andersen nævnes ved vielsen i Elstrup, det er 1768, ægteparret er da til huse hos Marie bag dammen (hustruens moder). 1768 kaldes Peder Hansen Andersen blot Peder Andersen, 1770 kaldes han inderste Peder Hansen og 1771 nævnes han som tømmermand, Peder Andersen i Elstrup, 1776 nævnes han som tømmermester i Elstrup, 1787 som kådner og 1795 som inderste, Peder Andersen i Elstrup. På udstykningskortet sidder han som inderste på sted nr. 170 i Elstrup, Damtoften 8, men flytter siden ned på det sted, hvor det udflyttede boel nr. 125 lå. Ved Peder Andersens død nævnes 8 børn i live. Sønnen Peder Andersen og datteren Marie nævnes begge som ugifte faddere 1799 på tavle (Ke 001514). Ved Folketællingen 1803 nævnes Peder Hansen som daglejer og inderste med land, hans hustru Anne Marie Hansen, 54 år, og de tre yngste børn. Hustruen Anne Marie Hansen kan muligvis være datter af tavle 000559. Ved hendes død nævnes 2 stedbørn og 6 egne børn i live. 

Børn med Anne Jacobsen: 
1) Hans Pedersen Andersen f. 1768, døbt: 21. aug. 1768, Egen, død 1768, begravet 4. sep. 1768, Egen.tvilling
2) Marie Pedersen Andersen f. 1768, døbt: 21. aug. 1768, Egen, død 1768, begravet 4. sep. 1768, Egen. tvilling
3) Jacob Pedersen Andersen f. 1770. Se inderstested nr. 22 i Sjellerup, omtalen er nedenfor.
Jacob Pedersen Andersen f. 1770, døbt 18. mar. 1770, Egen, en søn af Peder Hansen Andersen på inderstested nr. 170. Damtoften 8 i Elstrup, gift 1 gang den 28. maj 1794, i Egen, Mette Marie Clausen, f. 1756, døbt den 11. feb. 1756, Egen, en datter af formanden den 1. apr. 1818, Elstrup, begravet 5. apr. 1818, Egen, gift 2. gang den 2. nov. 1818, i Svenstrup, med Cathrine Jessen Grau, f. 1782, en datter af Jes Grau. Jacob P. Andersen død 4. apr. 1844, Elstrup, begravet 8. apr. 1844, Egen. Jacob Pedersen nævnes ved vielsen af Elstrup, 1794 nævnes han som inderste i Sjellerup. Ved folketællingen 1803 nævnes Jacob Andersen som skrædder og inderste med land i Sjellerup. Chr. Knudsen XXIX 196: Engang blev der om natten stjålet en plov på Hundslev mark, hvilket man havde Christen Jørgensen Hvid, Flædbækvej 2, stærkt mistænkt for, men da Jacob Andersen vedgik at have gjort det blev han sat fast og fik flere års tugthus. Der var dog mange, der mente, at Christen Hvid havde betalt ham for at påtage sig skylden for selv at undgå den vanærende straf. Jacob Andersen var imidlertid heller ikke af den bedste slags, hans hus brændte 1834, og det var dem som mente, at han selv havde gjort det. Det få da stå ved sit værd. Inderstestedet i Sjellerup har nr. 22 på udstykningskortet. 
4) Anne Sophie Pedersen Andersen f. 1771, døbt: 13. okt.. 1771, Egen, død 1771, begravet 1. dec. 1771, Egen. 
5) Hans Pedersen Andersen f. 1773. Se huset mellem nr. 218 og 219 i Østerholm. 
6) Anne Sophie Pedersen Andersen f. 1775, døbt: 23. jul. 1775, Egen. død før 1785 

Børn med Anne Marie Hansen: 
7) Anne Pedersen Andersen f. 1777, døbt: 4. maj 1777, Egen, gift 28. jul. 1798, i Egen, med Christian Carlsen, f. 13. jun. 1773, en søn af Carl Christensen og Anne Marie _____ død 27. apr. 1842, Sebbelev. Anne døde den 12. maj 1859, Sebbelev. Christian: Christian Carlsen nævnes 1798 som ungkarl af Sebbelev, da han vies til Anna Pedersen af Elstrup, 1799 er han husmand i Elstrup og ca. 1814 findes han i Sebbelev. Faddere 1799 er Anna Marie Carls af Sebbelev hh, Hans Hvid, Peder Andersen, Margrethe Clauses, Marie Peders. Oplysningerne på denne tavle er for Ketting sogns vedkommende hentet fra Bromands Samlinger. 

Deres børn: 
1) Anne Marie Carlsen f. 1799, døbt 13. jan. 1799, Egen, død den 19. jul. 1802, Sebbelev. 
2) Anne Sophie Carlsen f. 26. feb.1801, Sebbelev. 
3) Peder Carlsen f. 27. jun. 1802. Sebbelev. 
4) Anne Marie Carlsen f. 14. dec. 1804, Sebbelev. 
5) Hans Peder Carlsen f. 10. jun. 1807, Sebbelev. 
6) Anne Christine Carlsen f. 27. mar. 1809, Sebbelev, død 18. sep. 1809, Sebbelev. 
7) Louise Ulrikke Carlsen f. 20. apr. 1813, Sebbelev. 
8) Christian Carlsen f. 14. feb. 1816, Sebbelev, gift 1. jun. 1839, i Egen, med Anne Cathrine Hansen Dreier, f. 24. sep. 1813, Elstrup, døbt den 26. sep. 1813, Egen, datter af Hans Jensen Dreier og Mette Marie Christensen, død 26. jun. 1907, Sebbelev. Christian død 27. nov. 1900, i Sebbelev. Ved folketællingen 1835 nævnes han som tjenestekarl hos boelsmand, Jacob Jørgensen (EG1210) i Elstrup. Oplysningerne på denne tavle vedrørende Ketting Sogn er taget fra Bromands Samlinger. 
9) Carl Carlsen f. 6. sep. 1819, Sebbelev. død ung 
10) Anne Marie Elise Carlsen f. 29. apr. 1822, Sebbelev, død 2. feb. 1823, Sebbelev. 

8) Marie Pedersen Andersen f. 1779. Se underparcel af parcel nr. 3 i Østerholm. 
9) Peder Pedersen Andersen f. 1780. Se kåd nr. 74  Veesbækvej 12 i Dyndved.
10) Jens Pedersen Andersen f. 1782, døbt: 6. okt.. 1782, Egen, død 1783, begravet den 16. feb. 1783, Egen. 
11) Anne Sophie Pedersen Andersen f. 1785, se inderstested nr. 84 i Dyndved.  
12) Jens Pedersen Andersen f. 1787. Se sted nr. 60a under Guderup. 
13) Christine Marie Pedersen Andersen f. 1795. Se kåd nr. 39 i Gammel Guderup 14 Guderup. 

Peter Jensen Andersen
Peter Jensen Andersen født 1810, efter ejerskifte 1876 havde han dette indersted og var urmager. Han blev gift med Mette Magdalene f. Jørgensen fra Lindgårds boel i Gl. Guderup 26. Mette Magdalene dør 2. 1. 1851 47 år gl. Hun efterlader sig mand og 8 børn. Peter Jensen Andersen får en husholderske

Børn
1). Jens Peter Andersen f.  17. 7. 1832, blev gift med Anne M. Margrethe Bonde, Egen
2). Marie Kirstine P. Andersen f. 16. 7. 1834, blev gift med Jakob Mathiesen Hull, Trympelyngvej 3
3). Helena Petersen Andersen f. 1.1, 1836 blev gift med Jespersen, Dohøjvej 5, Sjellerup
4). Mette Marie Andersen f. 5.10. 1837 gift med Høgh, Fruerhøj 9 Sjellerup.
5). Ellen Andersen f. 18. 8. 1839 gift med Hess Vesterled, Sjellerup
6). Jørgen Andersen f. 17. 9. 1841
7). Kirsten Petersen Andersen f. 3. 6. 1844, boede på Skadebjergvej 2 Elstrup.
8). Peter Andersen f. 1845 boede i Augustenborg.  

husholderske

Børn
1). Jens Peter Andersen f.  17. 7. 1832, blev gift med Anne M. Margrethe Bonde, Egen
2). Marie Kirstine P. Andersen f. 16. 7. 1834, blev gift med Jakob Mathiesen Hull, Trympelyngvej 3
3). Helena Petersen Andersen f. 1.1, 1836 blev gift med Jespersen, Dohøjvej 5, Sjellerup
4). Mette Marie Andersen f. 5.10. 1837 gift med Høgh, Fruerhøj 9 Sjellerup.
5). Ellen Andersen f. 18. 8. 1839 gift med Hess Vesterled, Sjellerup
6). Jørgen Andersen f. 17. 9. 1841
7). Kirsten Petersen Andersen f. 3. 6. 1844, boede på Skadebjergvej 2 Elstrup.
8). Peter Andersen f. 1845 boede i Augustenborg.  

Jens Peter Andersen ca. 1860
Jens Peter Andersen er født den 17. 7. 1832, i Elstrup, Egen sogn død 5. 5. 1895 samme sted, søn af træskomand, Peter Jensen Andersen og Mette Malene f. Jørgensen, han blev gift 1. gang med Anne Marie Margrethe Bonde, Dyndved, hun døde 1884, han blev gift med en søster til sin 1. hustru. Han overtog inderstestedet efter sin fader, og var urmager og inderste i Elstrup.   

Børn
1). Peter Andersen f.1866
2). Anne Marie, gift med gårdejer Peter Jensen, Elstrup Oveby 16
3). Mette Marie gift med Peter Suder, Elstrup.

Peter Andersen ca. 1900
Peter Andersen er født den 16. 5. 1866 i Elstrup, en søn af urmager Jens Peter Andersen. 
Han blev gift den 20. maj 1890 med Cecilie Schøndorff, datter af husmand Chr. Schøndorff og hustru Kathrine, født Schmidt. Han var urmager fra 1880 – 1908, husmand 1908. Medlem af kommunerådet 1895 – 1900 Distriktsforstander for Alsisk Brandkasse 1898. Ejendomsvurderingsmand 1921, men han havde mere lyst til landbruget.

Børn
1). Jens Peter Andersen, f. 30. 7. 1890, blev gift med sin kusine, Christine Jensen, Elstrup Overby
2) Margrethe Andersen f. 24. 3. 1892 blev gift med Niels Hansen, skomager på Vesterled 56. Sjellerup
3). Christian Andersen f. 19. 6. 1898 fik ejendommen
4). Peter Andersen f. 1902, blev gift med Anna Jørgensen, Flædbækvej 34, de fik Annas fødehjem i  Elstrupskov
5). Christen Andersen, f.  8. 2. 1908 blev gift med Annemarie Hvid, Sjellerupskov. De købte en ejendom på Hestehavevej 8 Sjellerupskov

Christian Andersen 1938 – 1965
Christian Andersen f. den 19. 6. 1898, og er en søn af Peter Andersen. Han overtog ejendommen i 1938. Han blev gift med Anne Marie Wolff, f. 19. 10. 1902.i Broager. I mange år kørte Christian Andersen mælkevogn til mejeriet. Han var i mange år med i bestyrelsen for Egen Forsamlingshus, og fanebærer for de Sønderjydske Krigsdeltagere. Han havde også hornet hængende til brandalarm, han brugte det sidste gang omkring 1970, da der gik ild i Senius Nissens lade, Elstrup Nederby 3. Anne Marie Andersen blev syg og døde den 22. 4. 1975. Christian Andersen døde 19. 2. 1990.

Børn
1). Peter gift med Else Sahl fra Jylland, de har købt hus i Stevning
2). Cecilie gift med Peter Johansen, bor i Tandsryd, flyttet til Augustenborg
3). Christen gift med Thora, hun havde blomsterforretning i Augustenborg, de døde tidligt.
4). Jørgen forblev ugift, købte hus i Elstrup Overby 11, født den 22. 11. 1924, døde den 27. 2. 1984
5). Anne Margrethe gift med Peter Torp, de har haft hus ved Tårup, og bor nu i Langesø.
6). Hans Andersen forblev ugift, og overtog ejendommen, bor Flintevænget 74

Hans Andersen 1965 – 1988
Hans Andersen, er født den 24. 3. 1933, han forblev ungkarl og overtog ejendommen efter sin far, Christian Andersen. Han sælger jorden fra stedet til Senius Nissen Elstrup Nederby 3. Hans Andersen var tækkemand i mange år, og afhænder husmandsstedet i 1988, og flytter ind i aftægtshuset Elstrup Nederby 5, hos Asmus Thomsen, senere Gynther Schanz. Hans Andersen sælger huset til sin brodersøn Carsten Andersen. I 2003 flytter han til Flintevænget 74

Carsten Andersen 1988
Carsten er søn af Else og Peter Andersen, Stevning, og et barnebarn af Christian Andersen.  Ejendommen blev i familien Han bliver gift med Ina Vinum Jørgensen i foråret 1989. De restaurerer huset grundigt så det fremtræder som nyt indvendig. Carsten har været langturschauffør, og en overgang var han på Slagteriet i Blans. Er nu taxachauffør for Gunnar Frederiksen, Dyndved, og blev år 2000 kåret som årets flinkeste mand.  Ina har to børn fra første ægteskab.

Børn
1). Ronnie Ries Jørgensen, blev konfirmeret i Egen Kirke den 26. 4. 1992
2). Bea Jørgensen
3). Nicky Sahl Andersen født den 18. 12. 1989, blev konfirmeret i Oksbøl kirke 2004

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *