nr. 14 Flædbækvej

Billedet er taget i 2009

Kroen i Elstrup

1 Jørgen Wolff 1876
Ifølge matr.  81 findes Jørgen Wolff inster og kromand, han var søn af forrige mand. Hans Christian Wolff Den 29. maj 1883 nedbrændte hele kroen, samt naboejendommen der lå på den anden side af gaden, beliggende Flædbækvej 11 og 13, kroen blev opført på den modsatte side af vejen, Flædbækvej 14. Jørgen Wolff er søn af Hans Christian Wolff. Ejendommen på Flædbækvej 11, blev overtaget af hans søn. Hans Christian Wolff. Jørgen Wolff blev stationsforstander i Elstrup, da amtsbanen blev oprettet i 1898. Han blev altid kaldt for den tykke Jørgen Wolff. Han solgte kroen til Hans Bonde

2 Hans Bonde. 1910
I 1910 blev kroen solgt til Hans Bonde, denne solgte kort tid efter til Jørgen Krogh. Flædbækvej 3.

3 Jørgen Krogh ca. 1920
Jørgen Krogh er født i Lillemølle, Ketting Sogn, den 30. 7. 1862. Han blev gift med Kathrine Marie Duus, født i Asserballe den 27. 8. 1859. De to af børnene er født i Lillemølle. Ejendommen i Lillemølle solgte Jørgen Krogh til Peter Blom, Notmark, og købte gården i Elstrup, Flædbækvej 3. 1920 købte Jørgen Krogh Elstrup Kro, han drev kroen i nogle år. Nogle år senere solgte Jørgen Krogh kroen til Albert Petersen og flyttede ind på boelets aftægt.

I ægteskabet var der tre børn 
1). Christine Krogh f.  20. 11. 1887 gift med Jørgen Thorsen
2). Hans Krogh f. 21. 7. 1892.
3). Anna Krogh f. i Elstrup den 20. 10. 1899.

4 Albert Petersen.
Albert Petersen solgte den til Johannes Lassen

 5 Johannes Lassen 1923
Johannes Lassen fra Hørup købte kroen i 1923.og solgte den til sin søn.

7 Johannes Lassens til 1934
Johannes Lassens søn overtog kroen, og i 1934 den 23. oktober gik den på tvangsauktion Der har både været købmand og kro i mange år, men da Johannes Lassen solgte i 1934, blev butikken forpagtet ud.

8 Nis Jørgensen 1934 – 1937
Nis Jørgensen, også kaldet Nis Søren, han var gift med Kathrine, de holdt kroen i et par år, men solgte den så igen i 1937. De havde en søn Peter, som senere blev kromand i Svenstrup.

9 Anders Jensen Finnerup 1939 – 1941
Anders Jensen Finnerup var københavner, og havde en husholderske som hed Jenny. Anders Jensen Finnerup solgte kroen i 1941 blev forretningen nedlagt og høkeren Hans P. Hansen købte en købmandsforretning i Mindebjerg

10 Aksel Wonsbeck 1941 – 1961
Aksel født den 21. 9. 1904, han var født i Jels Sogn og gift med Hedvig Cecilie, født Fabricius den 10. dec.1907 i Visby Sogn. De var dygtige krofolk og havde mange gode private fester i kroen, som bryllupper, ringridning, lottospil o. s. v. Hedvig og Aksel stoppede og nedlagde kroen den 31. december 1958. Aksel fik arbejde på Danfoss. Hedvig døde den 4. 12. 1964. Aksel døde den 13. 10. 1985.

Børn
1). Aase Wonsbeck født den 21. 5. 1931. i Sommersted blev gift med Svend Petersen
2). Christen Wonsbeck født den 21. 11. 1936 i Sommersted, gift i Allerød ved København.

Svend Petersen 1969 – 1991
Svend Petersen er født den 7. 6. 1926, søn af Peter Petersen, Dyndved, han blev gift med Aase Wonsbeck, en datter af Hedvig og Aksel Wonsbecks datter. Svend Petersen og Aase, har altid boet på kroen siden de blev gift, her var indrettet flere lejligheder. Svend var kontorassistent på Danfoss, indtil han gik på efterløn. Aase har i mange år været hjemmehjælper i Nordborg Kommune. Da Svend Petersen blev handicappet på grund af sygdom, flyttede de til Guderup i 2004, til det ny boligområde Kildebæk 4.

Børn
1). Gurli Petersen født 17. 4. 1958, gift med Axel Andersen, fra Guderup, han er elektriker ved Glenn Bernecher i Guderup.De bor i huset ved siden af kroen Flædbækvej 12.
2) Jonna Petersen, født den 4. 12 1959, hun er gift Benny Thorkildsen, Hindbærvej 4 Nordborg, Jonna er uddannet på et advokatkontor.
3). Connie Petersen har overtaget kroen, og er kontorassistent

Connie Petersen 1991
Connie og Benny Petersen overtager kroen efter Connies forældre i 1991. Hun er samlever med Benny Petersen født den 13. 8. 1965 søn af Karl Petersen, Stevning, Svenstrup Sogn. Han er murer og har eget firma. Kroen har en lille mark og her holdes der ringridning for de elstrupper en gang om året, sidste gang i år 1999, de er flyttet til Skadebjergvej 3 i år 2000.

Deres lade brændte mellem jul og nytår mellem år 1999 og år 2000, de har nu fjernet den helt. 2001 opfører de en ny stor lade til erstatning for den der brændte

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *