nr. 13 Flædbækvej

Billedet er taget i 2009

Præstekåd nr. 154 “Klostergården”
Der vor nu snedker Matthias Vogelsang bor, findes spor af tykke mure i hans have, og sten ved nybygningen, og der viste sig omrids, af spor, af en meget stor brønd. Hans toft ved huset benævnes endnu Klostergård. Forresten er kun sagnet tilbage. 1669 findes kun to præsteindersteder i Elstrup, det her er det ene. Ejendommen er antagelig oprettet i begyndelsen af 1700-tallet, idet der i et fæstebrev fra 1732 henvises til et foregående, udstedt 01-11-1704 af pastor Johannes Brandt i Egen, uden der dog nævnes navn på fæsteren. Det drejer sig muligvis om Jørgen Nielsen

1 Jørgen Nielsen 1709 – 1721
Findes Jørgen Nielsen, præstekådner i Elstrup. Han betaler årlig for hus, 5 rdl. for grund forskelligt fra 7 mf. 8 til 6 mf. kvadratmeter. Der kan ikke findes personlige oplysninger om denne mand, idet Egens kirkebøger først findes fra 1734, så han må være død inden den tid, men 1734 indføres det i bogen, at Mette, Jørgen Nielsens enke i Elstrup er død, 78 år gammel, og da der i 1732 udstedes et nyt fæstebrev, må manden sikkert være død omkring denne tid.

At han er den yngste sluttes deraf, at de to foregående mænd gerne nævnes, og først i rækken deraf følgende, blev andre i de andre byer imellem hint Jørgen Nielsen, i det hele kan deraf menes nr. 2 i rækken, vist også nogenlunde fra samme tid for deres oprettelse. Stedet er nok oprettet 1700, han er vistnok død mellem 1721 – 1734. 1743 døde Mette, Jørgen Nielsens enke i Elstrup, 78 år gl. Det er muligvis hans enke. 1709 betalte Jørgen Nielsen 5 rdl. i årlig afgift for huset, for grunden 6 mrk. 4 sk. 

2 Claus Christensen 1732 – 1757
1735 anføres Claus Christensen som snedker og præstekådner i Elstrup Han er f. 1. 11. 1704 og blev gift med Anne Marie f.1698 død 1779, Elstrup, begravet 26. dec.1779. Egen. Claus Christensen død 1757 Elstrup, 59 år og blev begravet 13. mar. 1757, Egen. Claus Christensen nævnes 1734 i Elstrup, 1738 kaldes han snedker og ved hustruens død nævnes han som afdød præsteinderste. før 1734. Han fik fæstebrev på kådet 28. 04. 1732, udstedt af provst Johannes Brandt, Egen og han er muligvis søn af den foregående fæster, idet Jørgen eller Jørgensen fortsætter senere i familien mange år fremover. Som snedker arbejdede han rundt omkring på gårdene i omegnen.  Han må vel have siddet på præstekåd nr. 154 i Elstrup, hvor siden sønnen sidder. Datteren Anne er vist den Anne Clausdatter, der findes på tavle 000753. Fæstebreve 1. nov. 1704 (evt.) og 28. apr. 1732 af provst Johannes Brandt.

Børn
1). Christen Clausen. Antagelig født før 1734, gift 16.05. 1761 med An Mari Nis´ Datter. De overtog hendes fødested, nuværende Gammel Guderup 14. Hendes fader blev kaldt Brock, hvilket navn har fulgt beboerne, der på stedet lige siden.
2). Mette Clausen, døbt 21. 09. 1734
3). Anne Clausen, døbt 10. 10. 1736, hun blev gift på kåd nr. 145
4). Jørgen Clausen, døbt 26.12.1739, han overtog kådet efter forældrene. Se nærmere senere
5). Claus Clausen, døbt 10. 03. 1743

3 Enken Anne Marie Christensen 1757 – 1772

4 Jørgen Clausen 1772 – 1797
Jørgen Clausen, præstekådner og snedkermester, blev døbt den 26. 12. 1738 i Egen kirke som søn af forrige fæster, han blev gift 15. 11. 1771 med Eleonore Elisabeth Hansen Wrang, døbt den 28. 01. 1742 som datter af boelsmand, Hans Hansen Wrang og hustru Maren Jebsens Brag, Stolbro. Ved overtagelsen i 1772, samme år som udskiftningen, havde han 1 tdr. 11/16 skp. jord til kådet, (i Ifl. Folketællingen fra 1803, boede ægteparret da på aftægt).1775 betaler Jørgen Clausen, snedker i Elstrup årlig af sit hus 5 rdl. Han døde 23. 07. 1820 og hun døde 27. 08. 1820

Børn
1). Claus Jørgensen døbt, 01. 11. 1772, begravet 26. 12. 1772
2). Hans Jørgensen Clausen døbt 25. 03. 1774, han overtog kådet efter sin fader. Se nærmere senere 

5 Hans Jørgensen Clausen 1807 – 1843
Hans Jørgen Clausen, snedker og indester. Han blev døbt den 25. 03. 1774 som søn af forrige fæster. Han blev gift 15. 10. 1796 med Eleonore Hansen, døbt 04. 10. 1778 som datter af Hans Christensen Jensen og hustru Anne Marie, f. Jørgensen, Elstrup De fik præstekådet ifl. overladelseskontrakt af 09. 12. 1796 og fæstebrev af 17. 06.1797 af pastor Peter Mortensen Reimuth. Ifl. Folketællingen.1803 boede snedker og inderste med land, Hans J. Clausen her sammen med sin hustru, børn og en tjenestepige, medens hans forældre boede på aftægt. Ved overtagelsen betaltes årlig til præsten 5 rdl. og 1 dags arbejde, til kongen betaltes grundskat og alle extra skatter.

Til stedet hørte i 1835 5½ skj. land i Holmskoven og 2. tdr. 1 skp. Dette varierede senere en smule. Han døde 15. 04. 1843. Hun døde 06. 02. 1816.

Børn
1) Eleonore Elisabeth Hansen Clausen, født 1797, døbt 27. 08. 1797, gift den 14. 06. 1845 med Christian Hansen fra Majbøl. Hun overtog kådet 1843. Se nærmere senere.
2) Anne Marie Hansen Clausen, født 1799, døbt 2. 10. 1799. gift 28. 01. 1826 med Mathias Mathiesen Vogelsang, fra Melsmark
3). Mette Marie Hansen Clausen, født 25. 09. 1802, gift 20. 10. 1827 med skrædder Jørgen Hansen, Egen. Skadebjergvej 3
4). Kirsten Hansen Clausen, født 01. 02. 1805, fik 1826 et uægte barn med Mads Ellei, gift 24. 04 1830 med Christen Hansen Drejer, Elstrup, en søn af Hans Jensen Dreier og Mette Marie Christensen på boel nr.128, Elstrup

Børn med Mads Ellei :
1) Mads Madsen Ellei f. 11. jul. 1826, Elstrup, død 17. juni 1827 i Elstrup  
5). Anne Cathrine Hansen Clausen, født 08. 10. 1810, død 28. 01. 1816
6). Dorthe Sophie Hansen Clausen, født 11. 09. 1814, død 08. 06. 1816

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

1840 Anna Cathrine Christensen Kock 13 a
I 1840 bor Anna C. C. Kock til leje her i ejendommen

6 Eleonore Elisabeth Hansen Clausen 1843 – 1859
Eleonore Elisabeth Hansen Clausen, overtog præstekådet, født 1797, døbt 27. 08. 1797 som datter af forrige fæster, gift 14. 06. 1845 med daglejer Christian Hansen, født 13. 11. 1804 som søn af Maren Hansen Majbøl. Han kom her til sognet 1835, 30. 06. 1843 fik hun præstekådet ved arve- og overladelses – forening. Der var tilsyneladende ingen børn i dette ægteskab, idet stedet 1859 blev overladt til hendes søstersøn Mathias Vogelsang fra Melsmark. Han døde den 02. 12. 1868.

Christian Hansen er aftægtsmand i 1860 13 A.  

7 Mathias Vogelsang 1859 – 1869
Mathias Vogelsang, kom fra Melsmark, han var født 22. 04. 1826, Egen, døbt 23. apr.1826, han var søn af Anne Marie Hansen Clausen, født 1799, døbt 2. 10. 1799, hun var fra ejendommen her på Flædbækvej 13, hans far var Mathias Vogelsang, Melsmark. Mathias Vogelsang overtog sin mosters fødested i Elstrup. Flædbækvej 13 Han fik præstekåddet ifølge skøde af 25. feb. 1859

Børn
1). Mathies Vogelsang født 25. 05.1880, gift 20. 10. 1908 med Cathrine Frederiksen fra Stevning.

Mathies Vogelsang 1908
Mathies Vogelsang, født 25. 05.1880, gift 20. 10. 1908 med Cathrine Frederiksen fra Stevning. Han faldt i Frankrig den 22. 10. 1918 under 1. Verdenskrig efterlader enken og 2 børn.

Børn
2). Anna Vogelsang, født 29. 08. 1911, blev gift med Jørgen Wolff fra naboejendommen, Flædbækvej 11. Hun overtog stedet i 1940 i særeje
3). Cathrine Vogelsang blev gift med vicefængelsinspektør C. L. Madsen, København

Cathrine Vogelsang 1918 – 1940
Cathrine Vogelsang boede i mange år sammen med sin svigerfar Mathies Mathiesen Vogelsang. Han havde lavet sin egen ligkiste den sov han middagssøvn.   

Læge Valdemar Dreyer, Hestehavevej 5 Elstrupskov rejste til København og fik dagbogen hvad hendes oldefar, Hans Jørgen Clausen havde skrevet, kopier findes nu i arkivet 

10 Anna Wolff, f. Vogelsang 1940 – 2000
Anna Vogelsang født 29. 08. 1911 her på stedet, en datter af Matthias Vogelsang og hustru Cathrine f. Frederiksen fra Stevning, Anna Vogelsang blev gift i 1934 med Jørgen Wolff, født 27. 05.1909 som søn af naboen, Hans Christian Wolff, Flædbækvej 11. De drev stedet her indtil 1972, hvor de gik på pension, jorden solgtes til Svend Erik Kjeldgård, Elstrupskov. De blev boende på ejendommen. Jørgen Wolff døde pludselig den 28. 1. 1980. 71 år gl. Anna Wolff blev boende i sit hjem, indtil hun døde den 10. jun. 2000. 88 år. Da havde stedet været i slægtens eje i ca.300 år.

Børn                                                                                                                                                         
1). Tove Wolff, født den 29. 1. 1935, og Hans Wrang, boede Vestertoften 30 i Svenstrup 
2). Bent Wolff, 23. 12. 1935, gift med Inge Christensen, boede på Fyn
3). Erling Wolff, født den 2. 11. 1936, blev gift med Anna Christensen, Bryrup. Anna døde den 22. 11. 1993 boede senere med Signe Sørensen, Jeppesdam 7, Guderup
4). Elna Wolff, født den 8. 8. 1938, blev gift den 26. jan. 1950, med Jørgen Hell, Havemose 2 Lambjerg,
5). Ejnar Wolff, født den 10.10. 1940 og Karin Christiansen boede Veesbækvej 3. Egen
6) Wanda Wolff, født den 5. 3. 1943, gift med Rygo Møller fra (Stevninghjørne) boede i Brejning
7) Gunnar Wolff, født den 15. 10. 1944, og Dagny Petersen, boede Dybbøløsten 1b Sønderborg
8). Tage Wolff, født den 18. 4. 1948, gift, boede Hilmar Finsensgade 9 i Sønderborg, er ansat som smed ved Sønderborg Sygehus, og formand for kunstforening
9). Randi Wolff, født den 20. 4. 1949, gift med Poul Erik Jensen, boede i Tuskjær mellem Kolding og Vejle. 
10). Finn Wolff, født den 21. 8. 1952, gift med Connie, de boede Majhaven 3, han er uddannet murer, blev biblioteksbetjent på Nordborg bibliotek

Eftermæle
Anna Vogelsang Wolff, Flædbækvej 13, Elstrup er død, 88 år. Hun blev født den 29. august 1911 på det selvsamme sted, hvor hun siden boede det meste af sit liv – kun afbrudt nogle år i ungdommen. Som ung pige tjente hun i Fiskerhytten i Sønderskoven ved Sønderborg, hvor der dengang var pensionat og cafe, og senere hos en bagermester på Augustenborg.

I 1934 blev hun gift med landmand Jørgen Wolff i Elstrup. Sammen fik de 10 børn, hvoraf de 7 bor på Als og i Dybbøl, mens en bor på Fyn og to i Midtjylland. Sammen med Jørgen drev Anna Wolff landbruget på “Hjemmet”. Indtil 1972, hvor de gik på pension. Anna blev enke i 1980. I mange år derefter yndede hun at passe og pleje sin velassorterede og blomsterrige have og trylle i sin store køkkenhave. Anna selv havde en søster Cathrine Madsen, nu 90 år. Hun bor i København og har gjort det siden sine unge år. Afstanden til trods forblev der i alle årene en hjertelig kontakt mellem søstrene, som også aflagde hinanden længere besøg på Als og i Kongens København.

Anna fik 16 børnebørn, og 15 oldebørn. Hun var kendt som hele byens Oma – hos hende stod døren altid åben for alle, børn og unge som ældre, ligesom hun var det hjertelige samlingspunkt i familien, hvor hun efterlader et stort savn.  Men også mange uforglemmelige minder.

2000 – 2001
Arvingerne efter Anna Wolff, f, Vogelsang. Huset er sat til salg den 22. 11. 2000. Grunden var på 1975 kvm. Tilladelse som udstykning af byggegrund foreligger.

11 Hans Skov Jeppesen 2001
Ejendommen er solgt i september 2001 til Sandras møbelpolstring fra Ragebøl. Sandra og Hans Skov Jeppesen kommer fra Gyden 5 i Ragebøl, som de har lukket og slukket for altid.

Sandra Skov Jeppesen der er 37 år, begyndte sin møbelpolstring på bar bund den 15. september 1988. Den12 okt. 2001 var det slut. I løbet af de 13 år har hun haft fire lærlinge – blandt andet sin mand. Hans Skov Jeppesen er 38 år og udlært snedker, han er søn af Hans Finmann, Laksestien 18, Nordborg. De vil nu prioritere tiden anderledes, det er der flere grunde til, blandt andet en dreng på to et halvt år og en pige på 6 ½ måned. Hans Skov Jeppesen er byggetekniker, Sandra arbejder i terapiet på Augustenborg Sygehus. De har renoveret huset siden de kom

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *