nr. 11 Flædbækvej

Billedet er taget i 2009

Den gamle kro
Dette sted er ikke et kåd, men oprindelig et præsteindersted. Efterhånden har det da udvidet sig, ved køb af forskellig jord. Af mænd på dette sted kendes følgende:

1 Thyge Nielsen 1590
Første gang ejendommen nævnes er i 1590, ejeren hed Thyge Nielsen og var præstekådner

2 Viggo Nielsen 1650 – 1658
Fra 1650 – 1658 findes Viggo Nielsen

3 Nes Markvartzen 1662 – 1673
Fra 1662 – 73 findes Nis Markvartzen

4. Christian H. Bonde 1709 – 1749
Fra 1709 – 1721 nævnes Christian Bonde i Elstrup på dette præsteindersted. Han afgift for hus angives hvert år til 3 rdl. 8 mf. for grund som han må have haft til leje 3 rdl. 8 mf. Desuden betaler han for græspenge 12 mf. 1732 er det et lille brændevinskro, som betjenes af skikkelige folk, og præsten hr. Peter Brandt fraråder derfor at give Hans Skrædder i Elstrup bevilling på at holde kro, hvilket han havde ansøgt om hos amtshuset, hvorimod præsten mener, at byen har nok i den ene lille brændevinskro, får den flere, kan det let føre folk i fordærvelse 1749 døde Christian Hansen Bonde, præstekådner i Elstrup, født i Ketting 80 år gl. Han er altså født 1669.

5 Peter Kræmer 1754
Hvem der nu har været mellem ham og den følgende mand. 1754 nævnes Peder Kræmer som tillige er præsteinderste. Måske kan følgende forklare det.1754 den 16. 10. døde Mette, Andreas Kræmers enke af Elstrup født 1667 i – 87 år gl. Andreas Kræmer har måske aldrig boet i Elstrup, i al fald må han være død før 1734. Derimod er hendes søn vel den Peter Andreasen Kræmer, hvis kone døde 1752 i Guderup. Hun var født i Broballe 42 år gl.1762 blev Peter Andreasen Kræmer i Guderup gift anden gang med Helena Christians datter af -. Han er ikke høker og kromand i Guderup, men han kan godt for nogle år, have haft stedet her, enten i eje eller til leje, og siden have trukket sig tilbage til Guderup.

6 Jørgen Lassen Blytækker 1757 – 1769
1757 blev Jørgen Lauritsen Blytækker, Guderup gift med enken af forrige mand. Anne Christine Nielsdatter af Elstrup. 1769 døde Jørgen Lassen, blytækker og kromand i Elstrup 56 år gl. Enken blev atter gift med eftermanden. Jørgen Lauritsen Blytækker, han er formodentlig en søn af Lorentz eller Lauritz Jørgensen, parykmager i Guderup 86 år gl. altså født 1675.

Børn
1). Lorentz Johannes Jørgensen fik stedet født 1759
2). Maria Christine, født 1761. Hun blev gift med boelsmand, Peter Jensen Smidemand i Elstrup.
3). Anna Helena Jørgensen født 1763, døde 1766
4). Anna Helena Jørgensen født, 1766.                                                                          

7 Christen Klausen 1769 – 1790
Christen Klausen, præstekådner han er født 1740 i Elstrup og var en søn af boelsmand, Klaus Christensen Smidemand. 1769 blev Christen Klausen, kromand i Elstrup gift med Anne Christine, enke efter afdøde kromand Jørgen Lassen Blytækker i Elstrup. Med denne enke fik han altså Elstrup kro, som han 1789 måtte aftræde til sin stedsøn Jørgen Jørgensen.

Han købte da igen et sted på Nordborg ved Bækken af Arent Thomsen Syndemann, der i sin tid havde været forpagter på Gundestrup, Augustenborg Herregaard og den lille gård Wodrup på Ærø og slog sig til sidst ned som kromand på Nordborg. Christen Klausen drev også krovæsen og høkeri på stedet og stod sig godt, så at han var mand for at låne penge ud. Således havde også husfoged Hans Riegels engang lånt 200 rdl.af ham. Riegels var en dårlig betaler, men ville nok leve godt. Da det trak i langdrag, gik Klausen engang op til ham. Han fandt ham siddende i fuld smaus ved bordet, med en kyllingesteg og et godt glas vin for sig, og da han fremførte sit ærinde, snøvlede Riegels i en vred tone: “har han ikke glemt det endnu”. . 18 – døde Christen Klausen, kromand og høker på Nordborg – år gl. 1789 døde kromand Christen Klausens hustru i Elstrup. Anne Christine Klauses 59 år gl.Børn,

1). Anne Marie Klausen f. 1770. Hun blev gift 1 gang med skipper Lorenz Lorentzen Remur på Nordborg
2). Christian Peter Fangel, købmand på Nordborg. Han døde 1811.

8 Lauritz Johansen Jørgensen 1790 -1829
Christen Klausen overlod kroen til sin stedsøn i 1789 Lauritz Johansen Jørgensen født 1759, han blev 1789 gift med Kirstines Hanses fra Stolbro.1803 da der er folketælling registreres han som Inster med land, kromand og høker.1807 gav han til København 1 rdl. 1810 findes han atter. Han købte 3½ t. land af boelsmand, Klaus Wrang i Elstrup. 18 – – døde Lauritz Jørgensen, kromand i Elstrup. 1807 døde hans hustru 39 år gl. 1813 den 13. 12 blev han gift anden gang med Elisabeth Jørgensen fra Asserballeskov.

Børn
1) Jørgen Jørgensen, kromand i Elstrup
2) Christian Jørgensen, degn i Svenstrup.
3) Lorentz, inderste i Elstrup                                                                                             
4) Anne Kirstine Jørgensen, gift med parcellist Hans Jørgensen ved Kismushus i Elstrup
5) Anne Marie Jørgensen, gift med Jørgen Peter Wrang på Nordborg født 1798
6) Kirsten Jørgensen døde ugift.

9 Jørgen Jørgensen 1829
Jørgen Jørgensen, en søn af den foregående og fik stedet. 1831 har han til sit sted. 1825 bemærkes, han har intet fæstebrev, betaler nu 11. mf. førhen 9 rdl. og gør en dags arbejde af 2 2/16 skj. land. Stedet har 5 ½ skj. land i Holmskoven og har købt 1 td. land af Dominikus Jensens boel.

Hans første hustru hed Kirstine Jørgensen.  Jørgen Jørgensen var gift med en pige fra Notmark

Her slutter Christian Knudsens optegnelser

10 Lorenz Jørgensen 1832 – 1839
Lorenz Jørgensen solgte kroen igen i 1839 til Hans Christian Wolff

11 Hans Chr. Jørgensen Wolff 1839 – 1860 
1. maj 1839 kom Hans Christian Wolff, Han var gift med Trincke Mortensen

1) Anne Marie Wolff gift med Jens Hansen Bonde, Elstrup Overby 15. 2) Jørgen Wolff

12 Trincke Wolff 1860
Trincke Wolff født Mortensen er enke og kroholder ifølge folketælling i 1860

13 Jørgen Wolff 1876
Ifølge matr.  81 findes Jørgen Wolff inster og kromand, han var søn af forrige mand. Christen Wolff

Den 29. maj 1883 nedbrændte hele ejendommen, og blev opført på den modsatte side af vejen, Jørgen Wolff er søn af Christen Wolff. Den 29. maj 1883 nedbrændte hele ejendommen, samt nabostedet, hvis ejer var Matthias Vogelsang. Han opbyggede gæstgiveriet på den modsatte side af vejen. Ejendommen her blev opbygget, og blev overtaget af hans søn. Hans Christian Wolff. Jørgen Wolff blev stationsforstander i Elstrup, da amtsbanen blev oprettet i 1898. Han blev altid kaldt for den tykke Jørgen Wolff

Børn
1) Hans Christian Wolff

15 Hans Christian Wolff. ca. 1906 – 1930
Hans Christan Wolff, er søn af Jørgen Wolff og blev født 2. 3. 1883. Han blev gift med Line Christensen fra Holmskov, og hun er født den 2. 5. 1881. De overtog det genopbyggede husmandsted. Ved siden af sit landbrug, var Hans Christian Wolff en slags fragtmand, han kørte med en lille lastbil til Sønderborg, og havde ærinder med, for folk der ønskede det.

De solgte ejendommen i 1930 flyttede de ud til Elstrupskov, til leje hos Jørgen Thorsen, Flædbækvej 31.  Her boede de indtil Jørgen Thorsen flyttede på aftægt.  Fra 1944 boede de til leje i Bakkehuset og Line havde en lille forretning, med “fransk vask og strygning”. Hans Christian Wolff døde den 9. 4. 1949. Line Wolff døde 11. 12. 1966

De havde tre børn.
1) Jørgen Wolff blev gift med Anna Vogelsang, naboens datter Flædbækvej 13
2). Anne Marie Wolff er født 20. 5. 1908,hun blev gift med Lorenz Detlefsen, Rufas.
3). Hans Wolff, blev gift med Helga, sadelmagerens datter fra Ketting, de boede i Dyndved

16 Johan Paulsen til 1930 – 1936
I 1932 var her en J. Paulsen efter senere ejerskifte, han var snedker

17 Christen Clausen 1936 – 1971
Chresten Clausen er født den 18. 12. 1902, en søn af gårdejer Jacob Clausen, han blev gift med Krestine Paulsen født den 19. juli 1905, datter af gårdejer Christen Paulsen. Christen Clausen købte ejendommen i 1936. Christen Clausen tjente som karl hos Christen Suder, og de første år han havde ejendommen, blev han ved som karl hos Suder.

I høsten var der en del husmænd der havde tærskeværk sammen, og dem var han en af. Christen Clausen døde ret pludseligt den 9. 4. 1968, og han var den sidste ejer som drev landbrug. Enken solgte jorden til Svend Erik Kjeldgård, Hønshøjvej 4.og bygningerne til Knud Erik Krogh Christen Clausen var kasserer i Ringriderforeningen.

De havde to døtre.
1). Astrid Clausen
2). Ingrid Clausen

18 Knud Erik Krogh 1968
Knud Erik Krogh er født den 2. 4, 1942, han købte ejendommen i 1968 af Christen Clausens enke. .

Han blev gift med Helene, en datter af Hans Lang Stevning. De renoverede huset og indrettede en  gildesal i loen.  Knud Erik har arbejdet på Danfoss i mange år, da børnene blev større tog Helene også arbejde på Danfoss. Den 2. 4. 2002 fyldte Knud Erik Krogh 60 år.

Den 3. nov. 2004 har Knud Erik Krogh været ansat 40 år ved Danfoss A/S.

Der er fire børn i ægteskabet
1). Anne Lang Krogh blev konfirmeret i Egen Kirke d. 29. 4. 1985, gift med Jørgen Rossen, de har en gård i Felsted
2). Morten Krogh
3). Jonna Krogh blev konfirmeret i Egen Kirke d. 29. 4. 1984 og blev gift med, Peter H. Nielsen de har bygget hus Klynstoft 2 A.
4) Bodil Krogh blev konfirmeret i Egen Kirke d 3. 5. 1987, og viet d. 9. 10. 1999 i Egen Kirke til Søren Gråe Lassen Frederiksberg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *