nr. 1 Flædbækvej

Billedet er taget i 2009

1 Jens Jørgensen 1694
Jens Jørgensen fik den 21. 8. 1694 ved en kontrakt et stykke jord af Jes Klausen, Flædbækvej 3, af hans toftegrund, til at bygge et lille hus på dette stykke grund. Herfor skulle Jens Jørgensen årlig betale boelet i rede penge til jul 1 kalv og gøre to dages arbejde i høstens tid. I øvrigt have Jens Jørgensens arvinger ret til at nyde og bruge dette stykke grund til at skalte og valte dermed som de syntes.  Kontrakten blev underskrevet og stadfæstet af herredsfoged Jens Lassen, Dyndved, fogeden Jørgen Klausen, Østerholm, tingskriver Frederik Dietrichsen, og de tilkaldte vidner boelsmand, Jes Christensen, Elstrup. (nu Ellen Moos Elstrup Overby 1) og Klaus Petersen, Elstrup, på Hans Jørgen Thomsens gård, Flædbækvej 31.  Elstrupskov.

2 Jørgen Christensen 1770
Benævnes stedet som et kådnersted og ejeren er Jørgen Christensen.

3. Christian Hansen Haug 1803
1803 efter folketælling, Christian Hansen Haug, kådner med land og snedker

Opført 1850

4. Jørgen Jørgensen Jæger 1840
1840 Jørgen Jørgensen Jæger, skrædder den samme i 1860 ved folketælling

5. Christen Christensen 1876
1876 efter matr. Christen Christensen snedker og husejer

6. Anna Dorothea Christensen
1880 Anna Maria Dorothea Jørgensen gift Christensen

7 Jacob Jacobsen 1925
Jacob Jacobsen, husejer nævnes her i 1925

8 Ellen Jacobsen til 1951
I 1949 boede en ældre dame, Ellen Jacobsen, om det er Jacob Jacobsens enke eller et medlem af familien. Ellen Jacobsen tilbragte tiden med at strikke strømper for folk, det blev meget brugt at binde strømper for, det var strømpeskaftet der blev brugt igen, og der skulle strikkes en ny fod i.

Der var to lejligheder i huset, og i den anden boede smedens enke fra Sjellerup, Lenå Rasmussen.

Frederik og Line Jensen, flyttede ind for at passe Ellen Jacobsen, hun døde kort efter og de arvede  huset.

9 Frederik Jensen 1951 – 1989.
Frederik Jensen er født den 28. 7. 1908 i Elstrup, søn af Christian Jensen, Elstrup Overby 9. Han blev gift den 21. 6. 1931, i Ullerup, med Eline, født Philipsen den 21. 1. 1901. De boede til leje her i byen en del år. Frederik arbejdede hos Johan Vierech, og var med til at dræne marker. De flyttede ind i huset, og arvede huset da Ellen Jacobsen døde.

Frederik kom senere på Danfoss, og her var han til han gik på efterløn. Frederik Jensen var en bror, til den første borgmester i Nordborg Kommune Jens Jensen. I nogle år boede der nogle af deres børn i aftægtslejligheden, da børnene selv købte hus nedlagde de lejligheden. De kom på Plejehjem, og her døde Frederik døde den 8. 8. 1989, Line døde den 7. 1. 1990

De havde 3 børn
1). Svend Jensen blev gift med Musse, de byggede hus på Præstevænget i Guderup.
2). Marie Margrethe Jensen født den 11. 8 1931, blev gift med Peter Frank, han var den første slagter på Superbrugsen i Guderup, de flyttede til Vojens, i nærheden af en søn
3) Christian Jensen blev gift med Sonja de byggede hus på Mejerivænget i Guderup.

10 Karina Michelsen og Roland Hansen 1989 – 1992
Karina Michelsen og Roland Hansen kom fra Sønderborg, og var kun her i tre år. De fik to børn, og blev skilt, de rejste, og huset gik på tvangsauktion

11 Tvangsauktion 1992

12 Eigil Thomsen. 1993 – 2003
Eigil Thomsen er født den 8. 7. 1970, en søn af Hans Jørgen Thomsen, Flædbækvej 31 Elstrupskov.

Han blev gift med Marianne fra Stevning. Eigil har forpagtet Daus Ejendom ved Langdel, Augustenborg og bor i Elstrup. Marianne er i forretning ved Holger Jensens Maskinforretning A/S i Stevning. Den 1. juli 2003 overtager de ejendommen Flædbækvej 31, efter Eigils forældre

Børn
1). Jonas Thomsen født den 11 marts 1996
2) Julie Thomsen, født den 2. januar 1999. 

De har sat huset til salg ejendomsværdi 665.000. har ikke fået det solgt og lejer det ud

Udlejet

13 Claus J. Guldborg
Tina A, og Claus J. Guldborg boede her en kort tid, de solgte deres hus på Tandsletvej 7.

Udlejet

14 Lasse Hansen 2004
Lars Hansen købte ejendommen i Gl. Guderup 1994, han blev gift med Marianne Eriksen den 1. 9. 2001, en datter af Jens Grav Eriksen, Gravgård, Notmark. Marianne er ansat på Superbrugsen i Guderup. De blev skilt, og Lars Hansen satte ejendommen til salg, og flyttede til Elstrup, han blev alvorligt syg og ejendommen blev solgt

15 Lars Thomsen 2004
Lars Thomsen er søn af Bente og Henning Thomsen Flædbækvej 7. Lars er samlever med Louise Davidsen fra Asserballeskov. Louise Davidsen blev handelsstudent juni 2005. 1. juli 2005 overtog Louise Hertug Blomster, Storegade 45 i Augustenborg, og holdt reception den 6. juli 2005. Hun har tidligere været skolepige hos Birthe Iversen i 5 år. Birthe Iversen solgte butikken på grund af sygdom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *