nr. 29 Elstrup Overby

Inderstested nr. 161

1. Jacob Lauritzen 1754
Jacob Lauritzen f. 1728, søn af Mette og Lauritz Hansen, skomager i Guderup, gift 1 gang 9. feb. 1754, i Egen, med Maren Christensen Lindgaard, f. 1719, (datter af Christen Jensen Lindgaard) død 1762, Elstrup, begravet 25. mar. 1762, Egen, gift 2 gang 25. sep. 1762, i Egen, med Christine Hansen, f. 1734, død 1794, Elstrup, begravet 7. dec. 1794, Egen. Jacob Lauritzen død 15. feb. 1813, Elstrup, begravet 21. feb. 1813, Egen. Jacob Lauritzen nævnes ved vielsen 1754 som skomager af Guderup, senere på året som skomager i Elstrup. Hustruen Maren Christensen havde først været gift med snedker Frederik Nielsen i Elstrup, se 000459. Hustruen Christine Hansen, der ved vielsen nævnes fra Fyn, kaldes ved sin død Anne Christine. På udstykningskortet nævnes Jacob Skomager på inderstested nr. 161 i Elstrup. Chr. Knudsen XXIX 217: Jacob Lauritzen Skomager er stammefader til den rige skomagerfamilie i Elstrup. Han fik 1772 udlagt land til sit inderstested ved udskiftningen. 2 af de af Christen Knudsen omtalte børn hører ikke til på denne tavle, idet Charlotte er datter af Jacob Hansen Dam (000344) og Jørgen Jacobsen Skomager er retterligen en broder, der levede 1735-1804. Jacob Lauritzen lagde grunden til familiens formue. Ved Folketællingen 1803 nævnes Jacob Lauritzen på aftægt. Maren: Frederik Nielsen nævnes som snedker i Elstrup ved sin død. Chr. Knudsen XXIX 263: Her anføres det, at Maren Christensen er en datter af Frederik Christensen (000087), men det er helt forkert, hun er Frederik Christensen dattersøns hustru og det er jo noget helt andet. På udstykningskortet ejer Jacob Skomager inderstested nr. 161 i Elstrup. Jacob Lauritzen blev atter gift, se 000845. Ifølge skifteprotokollen 18. sep. 1762 er Maren Christensen en søster til Jes Christensen i Elstrup, tillige nævnes Claus Christensen i Stevning som formynder, det er vist også hendes broder, så hun er sandsynligvis en datter af Christen Jensen Lindgaard (EG0336) i Elstrup. 

Børn med Maren Christensen Lindgaard: 
1) Anne Jacobsen f. 1754, døbt: 11. aug. 1754, Egen, død 1754, begravet 27. okt.. 1754, Egen. 
2) Anne Jacobsen f. 1755, døbt: 16. nov. 1755, Egen, død 1756, begravet 1. jan. 1756, Egen. 
3) Mette Marie Jacobsen f. 1757. Se inderstested nr. 153 Elstrup Overby 2 
4) Frederik Jacobsen f. 1759. Se nedenfor. 
5) Lauritz Jacobsen f. 1761, døbt: 27. sep. 1761, Egen, død 26. nov. 1842, Tårup. 

Børn med Christine Hansen: 
6) Hans Jacobsen f. 1763, døbt: 28. aug. 1763, Egen, død 1768, begravet 12. maj 1768, Egen. 
7) Maren Jacobsen f. 1766, døbt: 12. jan. 1766, Egen, død 1766, begravet 8. jun. 1766, Egen. 

2. Frederik Jacobsen 1795
Jacob Lauritzen f. 1759, døbt: 12. aug. 1759, Egen, gift 16. maj 1795, i Egen med Thyra Jørgensen, f. 1763, døbt: 20. nov. 1763, Egen, datter af Jørgen Jacobsen og Kirsten Lauritzen Hjulmand på boel nr. 135 i Elstrup Overby 31, død 17. apr. 1851, Elstrup, begavet: 21. apr. 1851, Egen. Frederik Jacobsen død 6. apr. 1847, Elstrup, begravet 11. apr. 1847, Egen. Frederik Jacobsen nævnes 1796 som skomager i Elstrup, han overtog inderstestedet ifølge overladelseskontrakt af 3. mar. 1795 (S&P I s. 555). Ved Folketællingen 1803 nævnes Frederik Jacobsen som skomagermester og inderste med land, hans hustru og datter samt hans fader Jacob Lauritzen, 73 år, på aftægt. Chr. Knudsen XXIX 318: Frederik Jacobsen fik faderens inderstested (nr. 161 på udstykningskortet) i Elstrup. Han var først skomager ligesom faderen, men opgav dette håndværk, da han efterhånden købte betydeligt land til stedet, så at der nu holdtes et par heste. Han forøgede formuen ved sparsommelighed, men var vel heller ikke fri for at drive åger. Familien kaldes endnu (skrevet 1881) den rige skomagerfamilie i Elstrup. 1807 og 1810 nævnes Frederik Jacobsen blandt indersterne i Elstrup. 1831 havde Frederik Jacobsen til sit sted 3 tønder, 7 skæpper og 6 roder stort mål og af parceller 1 tønde, 4 skæpper land stort mål. 1841 nævnes Frederik Skomager endnu. 

Deres barn: 
1)  Marie Frederiksen f. 1796, se nedenfor.  

3. Peder Christensen Smed 1851
Peder Christensen Smed f. 25. mar. 1795, Mintebjerg, døbt: 29. mar. 1795, Hørup, søn af Christen Jørgensen Smed og Marie Cathrine Poulsen. gift 4. nov. 1832, i Egen, med formandens datter Marie Frederiksen, f. 1796, døbt: 12. jun. 1796, Egen, Peder Christensen Smed nævnes som inderste på sted nr. 161 på udstykningskortet over Elstrup. Peder Christensen nævnes ved vielsen 1832 som ungkarl fra Mintebjerg og hustruen som pige fra Elstrup. Forlovere var organist og skolelærer Jacob Jørgensen (001391) og broder Jørgen Jørgensen (001145) i Guderup. 1833 nævnes Peder Christensen som både tilkommende inderste og inderste i Elstrup, det første er rigtigt for ved Folketællingen 1835, sidder svigerfaderen endnu for stedet. 1836 nævnes Peder Christensen som inderste i Elstrup, da han er mandsfadder for KS1699. Peder Christensen og hustru fik stedet ved skøde af 30. aug. 1851. Der var tilkøbt inderstestedet 4 5/6 skæpper land af kåd nr. 150, Flædbækvej 10. 1 7/16 skæppe af boel nr. 131, Elstrup Nedeby 5, 2 tønder 4 4/16 skæpper af boel nr. 139, Elstrup Overby 4 a. 3 skæpper af boel nr. 136, Elstrup Overby 16. 2 tønder 4 4/16 skæpper af boel nr. 139, Elstrup Overby 4 a.  1 7/16 skæppe af boel nr. 138. Fynshavvej 8. Marie Christiansen enke efter afdøde inderste Peter Christiansen, er oprettet en Overladelseskontrakt til Frederik Jacobsen Petersen som overtager. Jeg undertegnede enke Marie Christiansen overlader hermed til min søn Frederik Jacobsen Petersen sammesteds mig ifølge skøde af 30. aug. 1851 beliggende inderstested med tilkøbte landjorder, Nordborg den 10. maj 1872

Deres børn: 
1) dødfødt dreng _____ f. 17. okt. 1833, Elstrup, død 17. okt. 1833, Elstrup, begravet 10. okt. 1833, Egen. 
2) Frederik Jacobsen Pedersen f. 20. jul. 1835, (se nedenfor). 

4. Frederik Jacobsen Pedersen 1872
Frederik Jacobsen Pedersen f. 20. jul. 1835, Elstrup, døbt: 26. apr. 1835, Egen, gift 29. mar. 1860, i Egen, med Anne Cathrine Hansen Finmand, f. 17. mar. 1835, Dyndved, døbt: 22. mar. 1835, Egen, datter af Hans Hansen Finmand og Anne Marie Christensen Suder på boel nr. 66 i Dyndved Søndergade 1 a. Chr. Knudsen XXX 117: Frederik Pedersen, kaldet Skomager er kådner og boelsparcellist i Elstrup. Han fik stedet ifølge overladelseskontrakt af 10. maj 1872. 

Jens Axel Nissen

5 Jørgen Christensen 1901
Jørgen Christensen, efter ejerskifte 1901 reg. art. 7. ejer gårdejer Jørgen Christensen Elstrup Overby 31 grunden, han har måske fjernet det gamle hus og solgt byggegrunden til Dinesen.

6 Dinesen ca. 1902
Bygmester Christian Madsen Sørensen, Hundslev har opbygget huset omkring 1900. Dinesen solgte ejendommen til Sønnichsen.

7 Sønnichsen
Sønnichsen var købmand, og der findes flere tallerkner der står Sønnichsen på, som han har foræret sine kunder til jul.

8 Jacobsen
Købmand Jacobsen var her kun et par år.

9 Nicolaj Nielsen
Nicolaj Nielsen var ligeledes et par år.

10 Jes Moos ca. 1924 – 1928
Jes Moos er f. 1.feb. 1900, en søn af Christen Moos Elstrup Overby 1. Han blev gift med Mette Jørgensen f. 18. aug. 1897, en datter af Jørgen Jørgensen, Flædbækvej 34, Elstrupskov. De solgte købmandsforretningen ca. 1928, og købte hus på Sjellerupvej 1. i Guderup. Jes Moos var i mange år kommis hos købmand, Mathias Nansen Petersen Skolegade. Mette Moos gik ud at koge til familiefester.  Jes Moos døde den 3. maj 1958 og Mette K. Moos døde den 30. maj. 1967

Børn
1) Christen Moos blev gift med Anni Godt, Vestergade Guderup, de byggede hus Fruerhøj 12 Sjellerup.
2) Anni Moos blev gift og bor i Sverige.

11 Christian A.  Petersen ca. 1928 – 1957
Christian Petersen kom fra Åbenrå og blev gift med Jensine Petersen. De kom til Elstrup Mølle i 1914, og forpagtede bageriet på møllen. Senere købte de ejendommen med høkerbutik og ændrede huset til både høker- og bagerbutik Jensine kørte bagervarer ud med hestevogn 2 gange om ugen. Hun lånte hesten hos genboen, Jens Andersen, Elstrup Overby 16. Kathrine Thomsen, der boede Elstrup Overby 12, hjalp i bageriet og passede butikken når Jensine kørte ud. I mange år kom lørdag nat, bager Carl Petersen fra Nørregade 2, og hjalp med at bage rundstykker. Jensine og Christen A. Petersen købte huset Elstrup Overby 11. Christian Petersen døde pludselig inden de fik flyttede op i huset Jensine solgte hus og forretning til hestehandler Hans Uldall Poulsen

12 Hans Uldall Poulsen 1959 – 1963
Hans Uldall Poulsen var oprindelig hestehandler, men da de blev ældre nedsatte de sig som købmand i Elstrup fra 1957 til 1963. De havde samtidig udsalg for bager Larsen Stevning bageri. De solgte huset med forretning i 1963 til Gunnar Brock, og flytter ned til grænsen.

13 Gunnar Brock 1963 – 1973
Gunnar og Christine Brock kom som unge nygifte i 1963. De fortsatte med høkerbutik og udsalg fra bager Larsen, Stevning. Christine Brock var en dygtig damefrisør, og havde salon nogle år. Det var ikke rentabelt mere for en lille købmand, og de solgte huset med butik i 1980, og byggede hus på Bjørnevænget 1 i Guderup. Gunnar Brock blev kontorassistent på Danfoss, og Christine gjorde rent på Guderup Skole. Huset i Bjørnevænget blev sat til salg den 9. 5. 2001 til en pris af 865.000 kroner. De flyttede til et nyt kvarter Præstegårdsparken 11 Ulkebøl

Børn
1) Lars Brock
2) Preben Brock

14 Hans V. Johansen ca. 1973.
Hans V. Johansen kom fra Nordals, og købte ejendommen. Sammen med sin kone, og to børn. De drev købmandshandel i nogle år. De blev skilt og butikken blev nedlagt. Hans V. Johansen blev boende og har flere gange forsøgt at sælge huset. Han blev konsulent for et kornfirma. Han fik en samlever, Inge Clausen, hendes dreng Tonni Clausen blev konfirmeret i Egen Kirke den 12. 5. 1983. De er rejst igen. Hans V. Johansen har flere gange forsøgt at sælge huset, men bor her stadig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *