nr. 25 Elstrup Overby

Huset i Elstrup Overby 25 er oprindelig et aftægtshus der tilhørte gården der lå skråt bagved, der hvor Elstrup Overby 13 nu ligger. Gården nedbrændte den 21. 2. 1936, dengang tilhørte den Jørgen Moos, og gården blev flyttet til Fynshavvej 8

Gården havde i flere generationer tilhørt bondeslægten, der hed Bonde. Nr. 11 i rækken var Jens Hansen Bonde, han beskrives som en temmelig høj og anselig mand, med et kønt udseende og god forstand, dygtighed og retskaffenhed, han havde en datter Anne Marie Bonde, født 18. 12. 1866, hun blev gift med Hans Christian Fogt fra Kegnæs, der er født den 8. 3. 1866

1 Hans Christian Fogt
Hans Christian Fogt var ingen driftig mand, han måtte sælge jord fra ejendommen flere gange. Hans søn Jens Fogt fik tilskødet gården den 16. 12. 1913. Han var gift med Juliane Mau, gården var på faderens tid forgældet og forsømt, så Jens Fogt holdt den kun til krigens slutning .

Den 31. 12. 1919 blev gården solgt uden aftægtshus for 33. 000 mark til gårdejer Christen Moos Elstrup Overby 1

Aftægtshuset blev et selvstændigt hus, og her boede ejerens forældre, Hans Christian Fogt og Anne Marie, og sønnen Jens og Juliane.flyttede ind til dem.

2. Jens Hansen Fogt
Jens Hansen Fogt er født den 7. 8. 1888 i Elstrup, han blev gift med Juliane  Kathrine Mau, den 6. 1. 1921, hun er født 18. 7. 1890.De boede sammen med hans forældre i aftægshuset, efter at de havde solgt gården gik Jens Fogt ud som daglejer, en overgang tog han til mejeriet i Guderup hvor han fyrede op på mejeriet.

Jens Fogt døde 15. 7. 1960 og Juliane døde 10. 7. 1890, knap 90 år. Hun tilbragte de sidste år hos sin søn Hans Fogt i Runevænget i Guderup  

I ægteskabet var der 5 børn
1) Anna Fogt født den 18. 4. 1920
2) Auguste Fogt født den 21. 6. 1923
3) Ellen Fogt født den 5. 11. 1925 blev  gift i Sønderborg
4) Jens Fogt 5. 7. 1927, døde i Polen på en rejse den 17. 10. 1992
5) Hans Christan Fogt født den 13. 4. 1932, han købte huset 

3 Hans Fogt
Hans Fogt, en søn af foregående ejer, blev gift med Bende Vagner, en datter af Carl Vagner Elstrup Overby 4 B. De boede i huset sammen med Jens og Juliane i mange år. De byggede senere hus i Runevænget, og solgte huset til deres yngste datter Solvej. Hans Fogt var  murer.

Børn
1) Bende bor på Søndelundvej
2) Esther bor i Sønderborg
3) Solvej købte huset

4 Knud Christensen

Knud Christensen er søn af Klara og Sigfred Christensen, der var præstefolk i Nordborg. Knud blev gift med Solvej Fogt, en datter af Hans Fogt. Knud og Solvej har nu fuldstændig renoveret huset og gjort det større, så det gamle aftægtshus i dag ligner et nybygget parcelhus. Knud har en mindre fabrik I Glansager, Sønderborg, og Solvej er medhjælper. Knuds forældre har købt det gamle kro i Østerholm, som de bruger til sommerhus. Her i år 2000 er sommerhuset solgt. 

Børn
1) Ronnie Christensen
2) Bianca

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *