nr. 16a Elstrup Overby

Aftægtshus
Det lille idylliske på hjørnet af Elstrup Overby 16 A og Firhøjvej, er et aftægtshus, opført sidst i 1700 tallet. Her har generationer af slægter fra gården Elstrup Overby 16 tilbragt deres alderdom.

Den første der nævnes som aftægtsmand er:

Peter Jørgensen Jensen 1842
Peter Jørgensen Jensen i Elstrup blev gift med Anne Jacobsen, en datter af boelsmand Jakob Christensen i Sjellerup (Chr. Jakobsens boel) Efter hendes død, blev boelsmand Peter Jørgensen Jensen gift 2 gang 1833 den 18. maj med Anne Margrethe Madsen af Sebbelev. Efter hendes død blev han 1839 den 8. juni gift 3 gang med pigen Sofie eller Fikken Jørgensen af Svenstrup Sogn. Hun var født Skov og tjente i mange år på aftægtet på Hjortspring som pige. Den 20. 4. 1842 døde boelsmand Peter Jensen i Elstrup i en alder –. Hans enke trak sig nu på aftægt, og boelet blev i flere år lejet ud til hans broder, der så måtte påtage sig børnenes opdragelse.

Jørgen Jensen 1852
Jørgen Jensen var en broder til formanden her på boelet. Han blev gift med pigen Christine Minkus, en datter af boelsmand Jørgen Dominikussen, på Elstrupmark. Han købte først kådner, Christen Wrangs sted i Elstrup, han solgte det atter og købte derpå Peder Anholdts sted, men lagde tillige hertil jorden, fra hint andet sted. Derpå fik han siden, i flere år, dette boel i forpagtning, efter sin brors død, for at opdrage børnene, der endnu var umyndige. Efter den første kones død ægtede han 2 gang Anne Kathrine Frederiksen, en datter af parcellist Frederik Frederiksen på Strelbjerg, ved Østerholm. Da forpagtningen var ude, købte han et boel i Maustrup ved Haderslev. Han blev på det sidste stiv og lam af gigt i alle lemmer, så at han i flere år ikke kunne røre sig til nogen ting

Jakob Jensen
Jakob Jensen er søn af boelsmand Peter Jørgensen her på stedet. 1852 den 3. juli blev Jakob Jensen, boelsmand, gift med Kirstine Hansen Dreier, en datter af skovfoged Hans Christiansen Dreier på Østerholm. Han var en retsindig, hæderlig og brav, og derhos tillige gemytlig, underholdende og en vittig mand.  Den 27. 1. 1865 døde boelsmand. Jakob Jensen i Elstrup i en alder af 40 år gl. Han kom ikke med på aftægtet Enken blev igen gift med eftermanden.

Børn
1) Peter Jensen, boelsarving.

15. Christian Jensen 1865 – 1883
Christian Jensen, en halvbroder til formanden her på stedet. Den 26. 10. 1865 blev ungkarl Christian Jensen af Elstrup gift med enken Kirsten Jensen født Dreier. Han blev sættebonde. I Kirsten Jensens første ægteskab med Jakob Jensen var der tre sønner, Christian Jensen døde den 27. 2. 1911.

Peter Jensen 1886 – 1919
Peter Jensen overtog ejendommen efter sin stedfar og mor i 1886. Han er f. 17. 12. 1852. Han blev gift med Marie Andersen, født den 10. 9. 1861, en datter af urmager, Jens Peter Andersen, Flædbækvej 4 Elstrup. I Peter Jensens ægteskab var der kun en datter, der blev boelsarving. Peter Jensen overdrog boelet til hende lige efter 1 verdenskrig. Marie Jensen døde den 11. 6. 1932.

Jens Andersen 1919 – 1958
Christine Jensen er f. den 3. 7. 1895, hun arvede gården efter sine forældre. Hun blev gift med sin fætter Jens Andersen, født i Elstrup den 30. 7. 1890, en søn af urmager Peter Andersen, Flædbækvej 4. De holdt bryllup den 1. 4. 1919 og overtog samtidig gården. Christine Andersen døde den 20. 2. 1966. Jens Andersen døde den 1. 9. 1983.

Mindeord
Han var ældste søn ud af en dansk familie, faderen var med i første række for danskhedens sag. Livsbanen for sønnen Jens blev fastlagt efter dette. Han blev uddannet som landmand, skønt hans evner og lysten sikkert havde stået til en højere uddannelse. Han kom på højskole, tjente i det gamle land forskellige steder ved landbruget. Kom hjem for at aftjene sin tyske værnepligt, der fortsatte med krigsdeltagelse. Han kom uskadt hjem og blev gårdmand ved giftermålet med sin kusine, Christine. Jens kom hurtigt med i sognets offentlige arbejde. Blev indvalgt i sogneråd og menighedsråd. Han havde stor andel i rejsningen af mindesmærket for de faldne i Egen sogn, han blev senere formand for D.S.K., et hverv han røgtede med stor ihærdighed. Da de gamle nationale foreninger genoptog arbejdet efter krigen, blev Jens hurtig formand for foredragsforeningen og udførte et stort arbejde der. Det der i de seneste år optog ham mest, var sognets historie. Med hans gode hukommelse og evne til at genfortælle de oplevede og huske det, han havde hørt af forældrene og andre var værd at lyttet til. 

Sprogforeningens Almanak 1984.

Svend Andersen
Svend Andersen overtog ejendommen i 1958. Han er f. 27. 3. 1933. og blev gift med Rita Jensen fra Broager den 27. mar. 1955. Hun er f. 23. 3. 1931. De overlod deres gård i forpagtning til deres yngste datter Kirsten, og svigersønnen Claus Hansen. De fjernede den gamle svinestald langs med Firhøjvej og det gamle sprøjtehus, og byggede et nyt aftægtshus på Firhøjvej.2.

19 Claus Hansen. 1994
Claus Hansen er f. i Blans den 27. 7. 1961. Han giftede sig ind på denne gård, med datteren Kirsten Andersen i foråret 1994. Kirsten er f. den 22. 12. 1964. Kirsten og Claus boede en del år på aftægtet der ligger Elstrup Overby 16 a. De flyttede ind på gården i 1997.

De lejer aftægtshuset ud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *