nr. 13 Elstrup Overby

Inderstested nr. 165

1. Frederik Eriksen 1787
Frederik Eriksen f. 1721, Bro, gift 16. okt.. 1750, i Egen, med Eleonore Sørensen, f. 1719, død 1797, Elstrup, begravet 25. maj 1797, Egen. Frederik død 1786, Elstrup, begravet 9. apr. 1786, Egen. Eleonore: Frederik Eriksen, også kaldet Frederik Jerksen eller Jirksen nævnes ved vielsen som værende fra Bro, og hustruen nævnes som værende af Elstrup. Frederik Eriksen er inderste i Elstrup inderstested nr. 165 på udstykningskortet. Ved datteren Helenes død nævnes Frederik Eriksen som træskomand. En gammel enke Karen Jebsen (000876) dør her 1763. Ratge Hansen nævnes ved vielsen som husmand i Elstrup, han har været gift før og efter dette ægteskab, om ham se tavle 000841. Egen herreds skifteprotokol side 186: 3. maj 1787: overladelseskontrakt efter afdøde inderste Frederik Eriksen. Enke Eleonore (formynder Hans Jørgen Clausen (000601) inderste i Elstrup), børn: Jørgen Frederiksen, Frederikke Frederiksen, Cathrine Jensenke (000646), formynder skolemester Jørgen Christensen (001155) i Elstrup. Huset overlades til deres medarving Frederikke Frederiksen (Nk 000749), som giver 20 rigsdaler til broderen Jørgen, 10 rigsdaler til søsteren Cathrine og 20 rigsdaler til moderen Eleonore. 

Deres børn: 
1) Cathrine Frederiksen f. 1751. Se Dyndved Gade 29, (skole nr. 96). 
2) Jørgen Frederiksen f. 1753. Se nedenfor. 
3) Nicolai Erik Frederiksen f. 1755, døbt: 16. mar. 1755, Egen, død 1755, begravet 25. mar. 1755, Egen. 
4) Helene Frederiksen f. 1756, døbt: 27. jun. 1756, Egen, død 1776, begravet 6. mar. 1776, Egen. ugift 
5) Frederikke Louise Frederiksen f. 1758, døbt: 3. dec. 1758, Egen, gift 1 gang 20. okt. 1787, i Egen, med Christen Christensen Bonde, f. 1755, død 23. jul. 1813, Frederikshof, begravet 28. jul. 1813, Notmark, gift 2 gang den 5. dec. 1818, i Notmark, med Christen Johansen, f. 1777, Frederikshof, død 31. jan. 1853, Helved, begravet 6. feb. 1853, Notmark. Frederikke død 30. nov. 1845, Helved, begr: 4. dec. 1845, Notmark. Ifølge skifteprotokollen for Egen Herred overtog hustruen Louise Frederiksen faderens inderstested nr.165 på i Elstrup, 3.maj 1787 for 50. rigsdaler, men det blev atter solgt til hendes ældre broder, Jørgen Frederiksen. Christen Christensen kaldes ved vielsen af Trympellyng, ved sin død nævnes han som husmand i Frederikshof, først havde han dog været inderste i Katry, Notmark sogn, hvilket nævnes ved hustruens anden vielse. Christen Johansen nævnes som inderste i Helved ved vielsen. Han ved Folketællingen 1845 som aftægtsdaglejer i Helved sammen med sin hustru. 
6) Anne Marie Frederiksen f. 1761, døbt: 26. apr. 1761, Egen, død 1763, begravet 19. jun. 1763, Egen. 
7) Frederik Frederiksen f. 1764, døbt: 15. Jan. 1764, Egen, død 1767, begravet 15. nov. 1767, Egen. 

2. Christen Christensen Bonde, se ovenfor. 

3. Jørgen Frederiksen 1786
Jørgen Frederiksen f. 1753, døbt: 14. okt. 1753, Egen, gift 14. apr. 1780, i Egen, med Dorthe Sophie Jørgensen Lind, f. 1749, døbt: 26. maj 1749, Egen, datter af Jørgen Jørgensen Lind og Eleonore Elisabeth Pedersen, død 14. okt. 1833, Elstrup, begravet 20. okt. 1833, Egen. Jørgen død 25. nov. 1831, Elstrup, begravet 30. nov. 1831, Egen. Jørgen Frederiksen nævnes 1786 som husmand, ved Folketællingen 1803 nævnes Jørgen Frederiksen som træskomand og inderste med land, hans hustru samt sønnerne Peder og Christen. Inderstestedet har nr. 165 på udstykningskortet over Elstrup. Jørgen Frederiksen nævnes ved sin død som førhen inderste i Elstrup, efterladende hustruen og 5 børn. 

Deres børn: 
1) Frederik Jørgensen f. 1780, døbt: 30. apr. 1780, Egen, død 1780, begravet 10. maj 1780, Egen. 
2) Frederik Jørgensen f. 1781, døbt: 11. nov. 1781, Egen, gift 19. jul. 1806, i Egen, Cathrine Marie Pedersen Holdt, f. 20. jun. 1777, Nordborg, døbt: 22. jun. 1777, Nordborg, Egen, (datter af Peder Holdt og Kirsten _____) død 15. Feb. 1858, Elstrup, begravet 21. feb. 1858, Egen. Frederik død 24. apr. 1851, Elstrup, begravet 29. apr. 1851, Egen. Ved vielsen 1806 nævnes Frederik Jørgensen som ungkarl af Elstrup, hustruen da som pige af Nordborg. Senere samme år nævnes han som husmand i Elstrup, 1819 nævnes han som hyreinderste Folketællingen 1845: Jørgensen er træskomand i Elstrup, han bor til leje i aftægtet hos boelsmand Jacob Jørgensen (001210) i Elstrup. Der er en plejedatter Cathrine Marie Wollesen (118 bb 2) født i Mølby. Frederik Jørgensen efterlader ved sin død 4 myndige børn, nogle børnebørn og enken. Hustruen dør som almisselem, da 1 søn og 2 døtre i live. Ved Folketællingen 1835 nævnes Frederik Jørgensen som træskomand i Elstrup, hustru, børnene, Jørgen, Dorthe Sophie og Christine Marie samt lærlingen Hans Pedersen Nielsen (UL1762), der senere blev gift med datteren Anne Marie. De bor til leje i boelsmand Jacob Jørgensens (EG1210) aftægt. 
3) Jørgen Frederiksen f. 1783, døbt: 14. nov. 1783, Egen, gift 1 gang 9. Sep. 1811, i Ketting med Anne Marie Hansen, f. 1787, datter af Hans Christian Hansen og Maren Jørgensen død 3. maj 1816, Ketting, begravet 7. maj 1816, Ketting, gift 2 gang den 25. okt. 1818, i Ketting, med Christine Sophie Hansen, f. 20. jan. 1795, Ketting, datter af Hans Christian Hansen og Maren Jørgensen, død 3. apr. 1864, Ketting, begr: 10. apr. 1864, Ketting. Jørgen død 7. maj 1864, Ketting, begravet 16. maj 1864, Ketting. 
4) Hans Jørgensen f. 1786, døbt: 13. apr. 1786, Egen. 
5) Peder Jørgensen f. 1788, døbt: 12. maj 1788, Egen. 
6) dødfødt barn _____ f. 1791, død 1791, begravet 23. mar. 1791, Egen. 
7)  Christen Jørgensen Frederiksen f. 1792, døbt: 16. sep. 1792, Egen, gift 7. jan. 1815, i Egen, med Christine Jørgensen Finmand, f. 1792, døbt: 17. maj 1792, Egen, datter af Jørgen Jørgensen Finmand og Marie Andresen, død 19. jul. 1874, Dyndved, begravet 23. Jul. 1874, Egen. Christen død 14. jul. 1866, Dyndved, begravet 18. jul. 1866, Egen. Christen Jørgensen nævnes ved vielsen som ungkarl af Egen og som pige samme sted. Forlovere var inderste Frederik Jørgensen (001310) og hyreinderste Hans Hattesen (001206) i Dyndved. 1815 nævnes Christian Jørgensen som tjenestekarl i Egen, 1819 kaldes han Christen Frederiksen og nævnes som husinderste i Egen. 1822 kaldes han tjenestekarl Christen Jørgensen i Egen. 1829 kaldes han hyreinderste Christen Frederiksen i Egen, da han er mandsfadder på tavle (001465). Ved Folketællingen 1835 nævnes Christen Jørgensen som daglejer. hans hustru, børnene Christen, Dorthe, Frederik og Peder. De bor tilleje i inderstested nr. 120 på udstykningskortet i Egen. Christine: hun efterlader 4 børn ved sin død.Ejendommen blev fjernet

Jens Axel Nissen

Matr. 191 Elstrup Overby 13

Huset er opbygget som landarbejderbolig

1 Niels Hansen 1936 – 1971.
Niels Hansen er født den 3. 10. 1897 i Holmskov, hans forældre flyttede til Dyndved Gade 37. Han er gift d. 7. 4. 1922 med Meta Marie f. Brodersen, hun er født den 7. 5. 1897 i Stevning. De opbyggede huset som landarbejderbolig i 1936. Niels Hansen arbejdede på savværket hos Knudsen i Guderup i mange år. Meta led en del af astma og døde den 19. 3. 1960. Niels Hansen døde 22. 3. 1972

Børn
1) Hans Hansen f. 17. 8. 1922 f. i Stevning, gift og bor i Præstevænget, Guderup
2) Jørgen Hansen f. 3. 11. 1923 blev gift med Astrid og bor i Flintevænget, Guderup. Han var med i Danfoss orkestret i mange år.
3) Niels Åge f. d. 2. 6. 1929, gift med Sonja og bor i Præstevænget
4) Inge Constance f. d. 22. 9. 1930, gift og bor i Høruphav

2 Jens Ove Lang 1971 – 1977
Jens Ove Lang er søn af gårdejer Ernst Lang, Anholt ved Fynshav. Han blev gift med Edith Thomsen, en datter af gårdejer, Peter Thomsen, Nyled. Der var en klausul på huset at kun landmænd kunne købe huset. Han var karl på sin faders gård i Anholt ved Fynshav, og i 1977 overtog han gården efter faderen og solgte huset.

3 Helge Madsen 1977 – 1984
Nu var klausulet ophævet og huset blev købt af Helge Madsen, han blev gift med Ulla. Helge arbejder som formsliber og Ulla er bogholderiassistent på Byggecentret ve Nymølle. De sælger huset og flytter til Hvedetoften 15, Guderup.

De har to drenge

4 Franz Christensen 1984 – 1987
Franz Christensen blev gift med borgmester Kroghs datter i Sønderborg. Han er lærer ved Guderup skole, men bliver forflyttet og de rejste til Sønderborg.

Børn
1) Anna Krogh Christensen døbt i Egen Kirke forår 1985
2) Jens Asser Christensen, de er tvillinger døbt 1985

5 Iver Erik Agertoft 1987 – 1992

6 Svend Erik Schulz 1992 – 1995
Svend Erik Schulz er født i Sønderborg og blev gift med Ingeborg Petersen, Sønderborg. De flytter hertil i 1992, Han er ansat ved militæret og Ingeborg arbejder på kontor på Danfoss. De blev skilt

De har fire børn.
1) Benjamin Agertoft Schuldt døbt i Egen Kirke, sommer 1991

7 Anders Brønd.  1995 – 1998
Anders Brønd er samlever med Helena Nielsen. Helena er uddannet damefrisør. De flytter fra Elstrup i 1998.ejendommen vurderet il 450.000 kr.

8 Torben K.  Rasmussen 1998

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *