nr. 12 Elstrup Overby

Inderstested nr. 162

 

1 Steffen Christensen 1709 – 1734
Steffen Christensen gift 1720, i Egen, med NN _____, Steffen Christensen død 1734, Elstrup, begrave 3. jan. 1734, Egen. Steffen Christensen nævnes 1734 i Elstrup, han blev gift 1720, 8 mk. Han var indeste på sted nr. 162 i Elstrup på udstykningskortet. 

Deres børn: 
1) Elstrup søn _____ død 1734, begravet 7. mar. 1734, Egen. 
2) Christen Steffensen f. 1729. Se nedenfor. 

2. Christen Steffensen 1734 – 1763
Christen Steffensen f. 1729, gift 18. nov. 1758, i Egen, med Anne Margrethe Hansen Knep, f. 1730, (datter af Hans Hansen Knep i Elstrup) død 9. dec. 1806, Elstrup, begravet 14. dec. 1806, Egen. Christen Steffensen død 1795, begravet 19. apr. 1795, Egen. Christen Steffensen nævnes 1763 som inderste i Elstrup, stedet har nr. 162 på udstykningskortet. Ved udskiftningen fik han 4 4/16 skæpper land stort mål. Ved Folketællingen 1803 nævnes hustruen på aftægt hos sønnen Hans Christian Christensen. 

Deres barn: 
1) Hans Christian Christensen Steffensen f. 1763 i Elstrup, døbt 10. 07. 1763. død 1806, begravet 26. 08. 1806. Inderster med land og skrædder, gift 28. 07. 1787 med Maren Christens datter, se nedenfor

3. Hans Christian Christensen Steffensen 1787 – 1803
Hans Christian Christensen Steffensen f. 1763, døbt: 10. jul. 1763, Egen, gift 28. jul. 1787, i Egen, med Maren Christensen, f. 1757, døbt: 27. nov. 1757, Egen, datter af Christen Nielsen og Dorthe Christensen på inderstested nr. 164, død 8. jan. 1831, Elstrup, begravet 12. jan. 1831, Egen. Hans død 26. aug. 1806, Elstrup, begravet 31. aug. 1806, Egen. Hans Christian Christensen og hustru nævnes 1787 begge af Elstrup, senere på året nævnes han som inderste. Ved Folketællingen 1803 nævnes Hans Christian Christensen som drejer og inderste med land, hans døtre, og på aftægt hans moder. Inderstestedet har nr. 162 på udstykningskortet over Elstrup. Hans Christian Christensen kaldes ved sin død Hans Christian Steffensen, og 3 børn nævnes i live. Ved hustruens død nævnes han som afdød inderste. Hun efterlader 1 datter. 

Deres børn: 
1) Christen Hansen Steffensen f. 1787, se nedenfor. 
2) Dorthe Margrethe Hansen Steffensen f. 1789, døbt: 9. apr. 1789, Egen, gift 5. mar. 1815, i Egen, med Hans Pedersen Skræder, f. 1784, døbt: 14. mar. 1784, Egen, søn af Peder Christensen Skræder og Kirsten Madsen, død 8. maj 1858, Dyndved, begr: 12. maj 1858, Egen. Dorthe død 18. jun. 1823, Dyndved, begr: 22. jun. 1823, Egen. Hans: Ved vielsen 1815 nævnes Hans Pedersen som ungkarl af Stolbro og hustruen som pige af Elstrup. Forlovere var boelsmand Peder Pedersen (001217) og kådner Christen Wrang (001675) i Elstrup. Senere på året nævnes Hans Pedersen som hyreinderste i Stolbro. 1821 nævnes han som daglønner i Dyndved, ved vielsen 1823 nævnes han som enkemand af Dyndved og hustruen fra Elstrup. Forlovere var Jes Christensen (000896) og Mads Pedersen (001055). Den første hustru kaldes blot Dorthe ved sin død, efterladende enkemand og 2 børn. 1824 nævnes Hans Pedersen som hyreinderste i Dyndved. 1829 kaldes han blot Hans Skræder, da hustruen er konefadder på tavle (001866), 1832 atter hyreinderste Hans Pedersen i Dyndved. 1833 nævnes Hans Skræder som hyreinderste i Stolbro, da hustruen er gudmoder på tavle (001982). 

Børn med Dorthe Margrethe Hansen Steffensen: 
1) Kirsten Hansen f. 7. maj 1815. døbt: 14. maj 1815, Egen, fik 1833 et uægte barn Johannes Johansen, gift 2 gang 2. mar. 1845, i Egen, Esben Pedersen, f. 1812. 1834 fik de et uægte barn sammen Kirsten Hansen angives 1834 som kvindeperson i Dyndved ved sit uægte barns dåb. Faderen angives som Johannes Johansen (indførslen er skrevet meget småt, så faderen skal genlæses). Ved Folketællingen 1835 tjener Esben Pedersen hos boelsmand Christen Hansen Nymand i Sjellerup. 
Børn med Johannes Johansen: 
1) Dorthe Christine Johansen f. 29. Dec. 1833, Dyndved, døbt: 5. Jan. 1834, Egen. 
2) Marie Hansen f. 20. Apr. 1817, Stolbro, døbt: 27. Apr. 1817, Egen. 
3) Peder Hansen f. 6. Sep. 1821, Dyndved, død 13. Sep. 1821, Dyndved. 
4) Mette Marie Hansen Steffensen f. 1795, døbt: 18. jan. 1795, Egen, fik 1819 et uægte barn med Andreas Pedersen Møller, f. 1794, døbt: 6. jul. 1794, Egen, søn af Peder Christensen Møller og Kirsten Hansen på boel nr. 59 i Stolbro Gade 33. 1836 nævnes Andreas Møller som husmand i Sebbelev, født i Egen sogn og tjenende i hertugens stald. Mette død 17. jul. 1858, Dyndved, begravet 21. jul. 1858, Egen. Ved dåben 1819 nævnes kvindepersonen Mette Marie Hansen i Stolbro og efter angivelse udlægges Andreas Møller i Stolbro som fader. Efter søsteren død blev hun gift 8. nov. 1823, i Egen, med sin svoger Hans Pedersen Skræder, se ovenfor. 

Barn med Andreas Pedersen Møller. 
1)  Marie Christine Andresen f. 23. aug. 1819, Stolbro, gift 12. apr. 1844, i Egen, med Peder Christensen Brok, f. 3. sep. 1821, Guderup, døbt: 9. sep. 1821, Egen, søn af Christen Clausen Brok og Christine Marie Pedersen Andersen. Peder: Ved Folketællingen. 1835 tjener Peder Christensen Brok hos boelsmand Jørgen Hansen Hvid i Guderup. 

Børn med Hans Pedersen Skræder. 
4) Hans Pedersen f. 25. maj 1824, Dyndved, døbt: 30. maj 1824, Egen, gift 12. mar. 1849, i brudens hjem, Københavns Vor Frue, Seyerine Caroline Vilhelmine Rasch, f. 20. Apr. 1825, København, døbt: 1. Jun. 1825, Holmen, datter af Adam Julius Rasch og Anne Christine Rasmussen, død 13. okt. 1891, København. Hans død 7. okt. 1900, Roskilde. de blev viet i brudens hjem på hjørnet af Nørrevold og Vestervold, indført folie 375 i Vor Frues kirkebog 1849. Ved vielsen nævnes han som menig af 10 linie – infanteribatallion. Oplysninger om Hans Pedersen har jeg modtaget 28. feb. 1993 af Svend Lautsen, Præstevejen 25, Rønbjerg, 7800 Skive., 
5) Anne Dorthe Hansen f. 6. okt. 1826, Dyndved, døbt: 8. okt.. 1826, Egen. 
6) Peder Hansen f. 15. maj1829, Dyndved, døbt: 17. maj 1829, Egen. 
7) Christen Hansen f. 11. jul. 1832, Dyndved, døbt: 22. jul. 1832, Egen. 
8)  Mette Marie Hansen f. 23. apr. 1835, Stolbro, døbt: 26. apr. 1935, Egen. 

4. Christen Hansen Steffensen 1815
Christen Hansen Steffensen f. 1787, døbt: 4. nov. 1787, Egen, gift 5. nov. 1814, i Egen, med Mette Marie Jørgensen Pøhler, f. 1782, Hundslev, død 24. jun. 1857, Elstrup, begravet 28. jun. 1857, Egen. Christen H. Steffensen død 28. maj 1825, Elstrup, begravet 3. jun. 1825, Egen. Ved vielsen nævnes Christen Hansen Steffensen som ungkarl, skrædder og inderste i Elstrup. Hustruen nævnes som pige i Elstrup. Han overtog inderstested ifølge overladelseskontrakt af 15. sep. 1815 (S&P I 660). Af Folketællingen 1845 fremgår det, at hun er født i Hundslev. Om det er hende, der ved Folketællingen 1803 nævnes som tjenestepige hos skovfoged Jens Christensen (000364) i Kismishuse kan ikke afgøres med sikkerhed, men hendes alder passer perfekt, og alderen synes ikke rigtigt at passe på nogen pige fra Egen Sogn. Forlovere ved vielsen 1814 er Christen Clausen Wrang (001675) og Jørgen Poul. 1815 kaldes han både inderste Christen Steffensen og Christen Hansen Steffensen. 1819 kaldes han Christen Hansen, 1820 atter Christen Steffensen og hustruen nævnes nu med efternavnet Pøhler.1824 nævnes Christen Steffensen som skrædder i Elstrup.Undersøge om Anne Christine Martins er en søster til hustruen på denne tavle. Christen H Steffensen nævnes 1822 som skrædder i Elstrup, 

Deres børn: 
1) dødfødt pige _____ f. 12. okt.. 1815, Elstrup, død 12. okt. 1815, Elstrup, begravet 15. okt. 1815, Egen. 
2) Hans Christensen Steffensen f. 16. sep. 1816, se nedenfor.  
3)  Mette Marie Christensen Steffensen f. 18. maj 1818, Elstrup, død 25. mar. 1821, Elstrup. 
4) Marie Margrethe Christensen Steffensen f. 14. aug. 1819, Elstrup, døbt: 15. aug. 1819, Egen. 
5) Anne Marie Christensen Steffensen f. 28. sep. 1820, Elstrup, død 5. nov. 1822, Elstrup. 
6) Jørgen Christensen Steffensen f. 1. jul. 1822, Elstrup, døbt: 7. jul. 1822, Egen. 
7)  Mette Marie Christensen Steffensen f. 5. aug. 1824, Elstrup, død 24. jan. 1825, Elstrup. 

5. Hans Christensen Steffensen 1844 – 1876
Hans Christensen Steffensen f. 16. sep. 1816, Elstrup, døbt: 22. sep. 1816, Egen, gift 7. apr. 1839, i Egen, med Anne Cathrine Jørgensen, f. 12. feb. 1812, Guderup, døbt: 16. feb. 1812, Egen, datter af Jørgen Hansen Christian og Anne Christine Jørgensen på kåd nr. 35 Sjellerupvej 8 i Guderup. Ved vielsen nævnes han som tjenestekarl i Elstrup og hun som pige i Guderup. Forlovere var boelsmand Jes Møller (EG1679) i Sjellerup og kådner Hans Christian Jørgensen (EG1639) i Guderup. ungfadder 1834. Han fik inderstestedet ifølge overladelseskontrakt af 23. feb. 1844.

6. Christen Hansen Steffensen 1885 – 1905
Christen Hansen Steffensen var skrædder, født 15. juni 1839 i Elstrup, døbt 23. juni 1839 Egen kirke. Han blev gift 11. juni. 1863 i Egen kirke med Dorothea Sofie Andresen, født 26. aug. 1828 Elstrup. døbt den 31. aug. 1828 i Egen Kirke. Hun var datter af skrædder Jørgen Andresen og hustru Cathrine f.  Clausen, Elstrup. Han var husmand og skrædder i Elstrup, overtog ifl. art. bogen forældrenes ejendom 1885/ 1886 sammen med de øvrige arvinger, overtog det derefter alene i 1890/ 1891 og havde det frem til 1905. Efter hans død den flyttede enken Anne Caroline til sin datter, Anne Cathrine i Guderup og ejendommen solgtes, Dorothea Sofie døde 12. mar.1868 Elstrupmark Anna Caroline Hansen gift 25. sep. 1868 Egen kirke, hun er født ca.1843, ikke født her, død 31. 05 1912 Guderup, begravet 05. 06. 1912 Egen kirke. Ved sin død boede hun hos datteren Anne Cathrine og hendes mand, Hans Finmann i Guderup, hvor der var indført en boligret i huset. Ved deres bryllup nævnes hun som tjenestepige på Østerholm.

Børn
1) Anne Cathrine Steffensen født 12. 03. 1872 Elstrupmark, død 11. dec.. 1938 Guderup, gift 6. nov. 1900 med skræddersvend Hans Finmann, født 18. okt.1874 i Gammel Guderup
2) Hans Christian Hansen Steffensen f.  25. nov. 1874 Elstrupmark, døbt 26. dec. 1874 Egen kirke. 

7. Frederik Jensen 1905 – 1933
Frederik Jensen der ejede gården i naboejendommen nr. 14. Han blev gift med Anne M. Petersen fra Mjels. Frederik Jensen døde den 18. 3. 1930, og Anne M. Jensen døde 14. 5. 1932. De sidste par år flyttede Kathrina og Jes Thomsen ind for at pleje Anne M. Jensen Der var mange arvinger efter Frederik Jensens død, hans børnebørn der arvede huset. Elstrup Overby 9. og hed Christian Jensen.

Arvinger
1) Frederik Jensen, blev gift med Line, og boede Flædbækvej 1
2) Marie Dreier, blev gift med Jakob Dreier og boede i kapellaniet på Præstevænget, Guderup
3) Christine Jørgensen, blev gift med Jørgen Jørgensen, Flædbækvej 8 de købte faderens hus ved dammen.
4) Christian Jensen, blev gift Christine Thomsen, og han var den første borgmester i Nordborg Kommune, de boede i Præstevænget.i Guderup. Arvingerne solgte huset til Kathrine og Jes Thomsen.

8. Jes Thomsen 1932 – 1972
Kathrine og Jes Thomsen kom fra Købingsmark, de boede først overfor møllen på det gamle skolested der nu er fjernet. Senere boede de nogle år på Skadebjergvej 2. 1930 flyttede de ind i huser her for at passe Anne Marie Jensen. Da hun døde købte de huset den 1. september 1932. for 3.000 kr. kontant. af arvingerne, der fulgte en have med til huset bag dammen, hvor der før havde ligget et hus, haven blev kaldt for “Paradiset”. Jes Thomsen er født 14. juni. 1891. Kathrine Thomsen er født den 25. mar.. 1899.

Jes Thomsen kørte i flere år mælketur i Elstrup, med løssalg af mælk. Kathrine hjalp i mange år, købmand og bager Christian og Jensine Petersen, med butikken, Elstrup Overby 29. De havde en søn Asmus Thomsen der er født den 17. apr. 1923. Han købte gården Elstrup Nederby 5.i 1949. Jes Thomsen døde allerede 14. 10. 1961 ramt af en blodprop. Kathrine Thomsen, solgte haven til Jørgen Petersen, Damtoften 6, hvor han opbyggede et hus. Kathrine Thomsen kom på Nordborg Plejehjem, i en beskyttet bolig i 1977, her døde hun den 2. 3. 1978

Barn
1) Asmus Thomsen f. 17. 4. 1923

9.  Asmus Thomsen 1978.
Asmus Thomsen, var enearving til huset. Han overtog det efter moderen. i 1978. Asmus Thomsen blev gift med Andrea Salting, den 5. nov.. 1949. hun er datter af Peter Salting, Stenkobbel.  Andrea er født 1. maj. 1927. Da moderen døde lejede de huset ud en del år, indtil de solgte gården i 1992. Elstrup Nederby 5. De renoverer huset og tilbygger en bygning, hvor der er indrettet et stort bryggers, badeværelse og garage. I 1998 fik de nye vinduer i huset. De fejrede deres guldbryllup den 5. 11. 1999                    

Børn.
1) Gert Thomsen er født den 20. 8. 1951. han er uddannet mekaniker, og er nu på Als Motor Danfoss, der er flyttet til Sønderborg i år 2000. Gert er gift med Lis fra Nordborg. De bor på Majstoften i Guderup, og har to piger Tina og Mette.
2) Karin Thomsen er født den 3. 9. 1953, hun blev uddannet som farmaceut, blev gift med Tommy Petersen, og bor på Irmingsvej 7. på Dybbølsiden, de har to drenge, Torben og Dan

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *