nr. 11 Elstrup Overby

Præstekåd nr. 156

1 Christen Hansen 1658 – 1673
Dette sted er heller intet kåd, men oprindelig et præsteindersted. Af mænd på dette sted kendes følgende mænd: 1658 – 73 findes Christen Hansen. 1669 anføres han som præsteinderste i Elstrup, i en fortegnelse som præsten hr. Johannes Brandt havde indsendt til det kongelige Rentekammer i København, over alle boel og kåd i Egen Sogn..1691 nævnes Christen Hansen, kådner i Elstrup, men om det er ham vides ikke.

2 Jørgen Jessen 1772
Jørgen Jessen før 1770 præstekådner ifølge Bruyn. udstykningskort

3 Christen Christensen Skibbygger 1709 – 1721
Christen Christensen Skibbygger f. 1665, gift 1 gang med Dorthe _____, f. 1671, død 1738, Elstrup, begravet 16. mar. 1738, Egen, gift 2 gang med Dorthe _____, Christen død 1748, begravet 11. feb. 1748, Egen. Chr. Knudsen XXIX 305: Christen Hansen nævnes 1709-1721 som præstekådner på kåd nr. 156 i Elstrup. Hans årlige afgift er 3 Rigsdaler for hus, for grund 2 mk 8 sk. 1715 kaldes han Christen Hansen Schiffbauer. Det er altså klart nok, at han er på dette sted. Ved hustruens død 1738 kaldes han blot Christen Skibbygger. Ved sin egen død Christen Christensen Skibbygger. Af den grund antager Chr. Knudsen, at han er den samme som ovennævnte Christen Hansen. Han kan godt være blevet kaldt Christen Hansen efter faderen, da der til den tid fandtes flere mænd af navnet Christen Christensen i byen. Han kan have været bådebygger, eller familien har i ældre tid drevet denne håndtering. Der er nogen usikkerhed over denne tavle, men jeg er enig med Chr. Knudsen i, at Jørgen Jørgensen Skibbygger må være svigersøn af denne familie.

Børn med Dorthe:                              
1) Mette Christensen Skibbygger, f. 1704. Se nedenfor.

4. Jørgen Jørgensen Skibbygger 1734 – 1754
Jørgen Jørgensen Skibbygger, f. 1699, død 1754, Elstrup, begravet 27. dec. 1754, Egen. gift 1734, i Egen, med formandens datter Mette Christensen Skibbygger f. 1704, død 1754, Elstrup, begravet 10. jul. 1754, Egen. Jørgen Jørgensen er af Elstrup, 1742 kaldes han skibbygger. 1763 døde Birthe Christensdatter (170.000.00-b Egen 17631204) en gammel pige hos Jørgen Jørgensen i Elstrup, hun er måske søster til hustruen Mette Christensen, uden at det dog nærmere kan bestemmes. Jørgen Jørgensen var præstekådner på kåd nr. 156 i Elstrup. Sønnen Christen er muligvis identisk med Christen Jørgensen Skibbygger (Eg1117) i Guderup. 

Børn: 
1) Jørgen Jørgensen Skibbygger f. 1735. Se nedenfor. 
2) Christen Jørgensen Skibbygger f. 1737, Elstrup, død 1739, Elstrup, beg: 11. nov. 1739, Egen. 
3) Dorthe Jørgensen Skibbygger f. 1740, Elstrup, døbt: 26. jun. 1740, Egen, død 1742, Elstrup, beg: 24. jul. 1742, Egen. 
4) Christen Jørgensen Skibbygger f. 1743, Elstrup, døbt: 3. jun. 1743, Egen. 

5. Jørgen Jørgensen Skibbygger 1755
Jørgen Jørgensen Skibbygger f. 1735, Elstrup, døbt: 14. aug. 1735, Egen, gift 1 gang 23. nov. 1754, i Egen, med Kirsten Thomsen, f. 1725, død 1780, Elstrup, begravet 1. mar. 1780, Egen, gift 2 gang 27. okt. 1780, i Egen, med Kirsten Madsen, Jørgen Skibbygger død 1783, Elstrup, begravet 26. jan. 1783, Egen. Jørgen Jørgensen nævnes ved vielsen som præstekådner i Elstrup. 1767 kaldes han Jørgen Jørgensen Skibbygger. Præsteinderstestedet har nr. 156 på udstykningskortet. Hans første hustru nævnes ved vielsen af Tårup. Chr. Knudsen XXIX 306: Jørgen Jørgensen Skibbygger fik ved udskiftningen 1772 2 14/16 skæpper land stort mål. 1764 gav han for noget gadegrund årlig til minde 8 skilling til byen. Chr. Knudsen skriver, at enken Marie Christine Jørgens, der dør 1799, vistnok er Jørgen Jørgensens Skibsbyggers enke, men det er ikke rigtigt, hun er enke efter Jørgen Hansen (001018). 

Børn med Kirsten Thomsen: 
1) Jørgen Jørgensen Skibbygger f. 1755. Se nedenfor. 
2) Thomas Jørgensen Skibbygger f. 1757. Se præsteinderstested nr. 157 Flædbækvej 16, fjernet, i Elstrup. 
3) Christen Jørgensen Skibbygger f. 1760, døbt: 23. jul. 1760, Egen, død 1760, begravet 4. jun. 1760, Egen. 
4) Mette Marie Margrethe Jørgensen Skibbygger f. 1761, døbt: 2. dec. 1761, Egen, død 1777, begravet 24. jul. 1777, Egen. ugift
5) Maren Jørgensen Skibbygger f. 1767, døbt: 18. mar. 1767, Egen, død 1789, begravet 5. apr. 1789, Egen. ugift

Børn med Kirsten Madsen: 
6) dødfødt pige _____ f. 1781, død 1781, beg: 15. Jul. 1781, Egen. 

6 Jørgensen Jørgensen Skibbygger 1776 – 1779
Jørgensen Skibbygger f. 1755, døbt: 15. jun. 1755, Egen, gift 2. okt. 1778, i Egen, med Kirsten Christensen, f. 1747, begravet 28. mar. 1798, Egen. Jørgen Skibbygger død 1797, begravet 26. dec. 1797, Egen. Jørgen Jørgensen nævnes l778 som en præsteinderstes søn, 1779 og 1781 nævnes han i Lauritz Hansens (000934) aftægt. 1780 nævnes han som svarrer i Elstrup, og ved sin død som inderste. Jørgen Jørgensen Skibbygger sidder på præsteinderstested nr. 156 på udstykningskortet. Chr. Knudsen XXIX 307: Jørgen Jørgensen Skibbygger fik fæste 2. sep. 1783, 1788 betaler han årlig i afgift til præsten 3 rigsdaler. Det er forkert når Chr. Knudsen skriver, at Jørgen Jørgensen Skibbygger 1780 blev gift med Kirsten Madsen, det var retterligen hans fader, der blev gift med hende. Jørgen Jørgensen Skibbygger døde heller ikke 1796, men 1797 som det ses ovenfor. 

Børn:
1) Mette Christine Jørgensen Skibbygger f. 1779, døbt: 4. jul. 1779, Egen, død 1780, beg: 21. maj 1780, Egen. 
2) Jørgen Jørgensen Skibbygger f. 1781. Se nedenfor. 

7. Jørgen Jørgensen Skibbygger 1826
Jørgen Jørgensen Skibbygger f. 1781, døbt: 24. jun. 1781, Egen, gift 2. nov. 1799, i Egen, med Anne Dominicussen, f. 1776, døbt: 1. nov. 1776, Egen, datter af Dominicus Jørgensen og Ellen Hansen på boel nr. 129, nu Hønshøjvej 8 i Elstrup) død 22. feb. 1849, Elstrup, begravet 28. feb. 1849, Egen. Jørgen Skibbygger død 13. apr. 1847, Elstrup, begravet 18. apr. 1847, Egen. Jørgen Jørgensen og hustru nævnes 1799 ungkarl og pige begge af Elstrup. 1800 nævnes han som inderste i Elstrup. 1803 kaldes han inderste Jørgen Skibbygger i Elstrup. Ved Folketællingen 1803 nævnes Jørgen Jørgensen som drejer og inderste med land, hans hustru og børn. Dette præsteinderstested har nr. 156 på udstykningskortet over Elstrup. 1830 kaldes han kådner Jørgen Skibbygger i Elstrup. 

1825 siges at stedets sidste fæste fra 1783 den 2. 9. ydes nok 3 rdl. og en dags arbejde for 2 14/16 tønder land. Stedet er i Holmskov. 5½ tdr land 3 skp. og 16 roder af Klaus Wrangs boel. Skat 2 rdl. 2 p. foruden grundskat og præsteskat 1799.

Deres børn: 
1) Kirsten Jørgensen Skibbygger f. 1800, døbt:14. sep. 1800, Egen, død 18. dec. 1821, Elstrup. ugift 
2) Jørgen Jørgensen Skibbygger f. 7. jan. 1803, Elstrup, døbt: 9. jan. 1803, Egen, gift 1 gang 10. sep. 1831, i Egen, med Anne Jørgensen, f. 10. mar. 1806, Elstrup, døbt: 16. mar. 1806, Egen, datter af Jørgen Dominicussen og Anne Christensen Rudolph på boel nr.129, nu Hønshøjvej 8, Elstrup, død 24. apr. 1846, Elstrup, begravet 29. apr. 1846, Egen, gift 2 gang 1. nov. 1846, i Egen, med Marie Christine Jørgensen Wrang, f. 20. Jan. 1808, Elstrup, døbt: 24. Jan. 1808, Egen, datter af Jørgen Clausen Wrang og Christine Marie Christensen. Ved vielsen 1831 nævnes Jørgen Jørgensen som ungkarl af Elstrup, og hustruen som pige samme sted. Forlovere var inderste Jørgen Skibbygger (001525) og boelsmand Christen Jørgensen Moes (001626) i Elstrup. 1833 nævnes Jørgen Jørgensen som inderste i Elstrup, 
3) Ellen Jørgensen Skibbygger f. 25. nov. 1806, Elstrup, blev gift med Jens Clausen Wrang, (se bondegård nr.33), Gammel Guderup 23 i Guderup. 
4) Anne Marie Jørgensen Skibbygger f. 19. sep. 1809, Elstrup, døbt: 24. sep. 1809, Egen, gift 20. okt. 1838, i Egen, med Jørgen Jacobsen, f. 18. feb. 1808, Elstrup, døbt: 21. feb. 1808, Egen, søn af Jacob Jørgensen og Anne Christine Christensen Lindgaard på boel nr. 135 Elstrup Overby 31. Ved vielsen 1838 nævnes Jørgen Jacobsen som ungkarl af Elstrup og hustruen som pige, samme sted. Forlovere var boelsmand Jacob Jørgensen (001210) og inderste Jørgen Jørgensen (001525 eller 001923) i Elstrup. 
5). Dominicus Jørgensen Skibbygger f. 18. maj 1814, Elstrup, døbt: 22. maj 1814, Egen, gift 12. feb.1841, i Egen, med Dorthe Sophie Jensen, f. 26. Jan. 1817, Elstrup, døbt: 2. feb. 1817, Egen, datter af Peder Jørgensen Jensen og Anne Jacobsen på boel nr. 136 Elstrup Overby 16. Han er kådner i  Frederikshof. 
6) Anne Jørgensen Skibbygger, f. 30. jul. 1816, Elstrup, død 13. okt.1830, Elstrup. 

Jens Axel Nissen

Jørgen Jørgensen fik sølvmedalje på Verdensudstillingen i London 1862
Det var et lille sted i byen, med land til et par køer, her boede en mand som gik under navnet Skibbygger, forresten var hans navn Jørgensen og hvorledes navnet er opstået, har jeg ikke kunnet udfinde, formodentlig kan man antage, at en mand af slægten har været beskæftiget på et skibsværft.

Denne her Jørgensen var forresten kunstdrejer, og som så mange andre i den periode, ernærede han sig ved drejerhåndværket, det var almindeligt her i Egen Sogn i midten af forrige århundrede at der i hver by var beskæftiget en 5-6 mand ved drejeriet. Af deres frembringelse op købtes af grosserere og gik som salgsvare til vestkysten, dels til Tønder og Husum, og ofte meget længere.  I dette håndværk kunne der næsten laves de utroligste ting. Det fineste tøj laves af “Bennevær”, en slags træ som vokser her omkring, og de færdige genstande bliver gulgrønne. Det var almindeligt at folk lod lave et dusin spiseskeer af denne træsort. Gamle Jørgensen var af de kunstfærdige fabrikater, på dette område, han fik også i tidens løb, gode udmærkelser på adskillige udstillinger, han opnåede at få den store sølvmedalje for sine ting, på den store Verdensudstilling i London i 1862. Ved hans død i kirkebogen gives en notits om samme, som en stor udmærkelse i datiden. Hans søn og datter bar også navnet Skibbygger, og endnu flere af slægten førte det, men som sagt, den rigtige grund har jeg ikke kunnet få fat på.. Jørgen Jørgensen Skibbygger fik en søn, der er født i 1833, da han fik boelet i forpagtning i 1862 i Gl. Guderup, af sin faders søster. Samme år blev han gift med Anna Katharine Statius, en datter af kådner Christian Statius, Elstrup Overby 27. Faderen ville gerne at han havde lært drejerfaget, men sønnen havde ikke lyst hertil

8.  Jørgen Jørgensen 1844
Jørgen Jørgensen Skibbygger, den velkendte drejer i Elstrup. I 1864 blev hans datter Anna Jørgensen af Elstrup gift med boelsmand Jes Nielsen Lind, Dyndved Gade 11

9 Hansen 1897

10 Jørgen Duus 1935 – 1955
Jørgen Duus er født i Asserballe omkring 1866, og købte husmandsstedet i Elstrup Overby 27, omkring 1900 tallet. Han var ugift. Jørgen Duus købte huset i 1935, her ville han flytte hen når han solgte ejendommen. Han lejer det ud. Han holdt husholderske i mange år, i mange år var Anne Cathrine Marie Hansen, en moder til den alsiske digter, Martin N. Hansen her. Martin har tilbragt nogle år af sin barndom her i Elstrup. Han kom meget her i det gamle drejerværksted, da han kom i lære som snedker.

11 Christian A. Petersen 1955 – 1662
Christian og Jensine, bager i Elstrup købte huset her af Jørgen Duus´s arvinger, og det var meningen at de ville bosætte sig her, men Christian A. Petersen døde inden de kom herop, og enken flyttede ind her et par år, og solgte det siden til Jørgen Andersen

12 Jørgen Andersen 1662 – 1984
Jørgen Andersen er født den 22. 11. 1924. og er ugift, han købte huset her i 1662.  Han er søn af Anne Marie og Christian Andersen Flædbækvej 4.  Jørgen Andersen arbejdede Danfoss, han døde den 27. 2. 1984. Arvingerne var hans fader og søskende, de sælger huset til Inge Andersen, en datter af Christen Andersen i Augustenborg, altså en brordatter af Jørgen Andersen

13 Inge og Thomas Thomsen 1984
Inge er født i Augustenborg, en datter af Thora og Christen Andersen. Inge blev gift med Thomas Thomsen, født den 29. 3. 1962, en søn af snedker og tømrermester, Thomas Thomsen. i Ketting.Thomas Thomsen er værktøjsmager, og arbejder på Danfoss. Inge er uddannet klinikassistent. I 1998 har de fået det gamle hus tækket med stråtag, og sat et par kviste på, så det gamle Skibbyggerhus ser rigtig flot ud. Den 1. 7. 2005 kunne Thomas Thomsen fejre 25 års jubilæum på Danfoss

Børn
1) Tina Thomsen, konfirmeret i Egen Kirke den 18. apr. 2004
2) Lena Thomsen er døbt i Egen Kirke forår 1994.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *