nr. 9 Elstrup Overby

Christian Knudsens Optegnelser

1 Christian Jessen 1730 – 1760
Nævnes Christen Jessen Hjulmand på dette sted ved dammen. 1751 deltog han i anskaffelsen af et ligklæde for byen. Hans kone er en dygtig jordemoder for sognet. 1760 den 16. august døde Christen Jessen Hjulmand i Elstrup 63 ½ år gl. 1781 døde Margaretha, salig Christen Jessen Hjulmands enke af Elstrup 80 år gl. Hun var fra — og var i mange år en fortrinlig fostermoder for Egen Sogn

Børn
1) Hans Christensen Juhler. Han havde tidligere været lakaj hos amtmand Joh. Vilhelm Pørksen, og var med ham på en rejse ved Rhinen 1755, da Lissabon forgik ved et jordskælv, han havde i flere år et boel i Dyndved, Veesbækvej 10, og købte et sted ved Nordborg, hvor han døde. Han var gift med Josephine Elisabeth Fangel, en søster til provst Holger Fangel i Nordborg.
2) Jes Christensen Juhler født 1729, var kusk hos amtmand Joh. Wilhelm Pørksen, blev 1763 gift med Steffen Petersen, gartners enke, Kirsten Andersen på Østerholm. Hun var en søster til hr. Ernst Andersen, ejer af Østerholms skovparceller. Jes Juhler var parcellist på Østerholm og døde1807

2 Christen Hansen Hjulmand 1764 – 1780
Mette Marie Christens datter, født anno 1737. 1764 blev Christen Hansen Hjulmand Elstrup gift med Mette Marie Christens datter. 1768 købte han tillige med bønderne og skovfogeden Peter Jørgensen en parcelle i Lauersbjerg af det nedlagte Østerholm. 1772 fik han som inderster jord af byen udlagt til sit sted.1775 døde Christen Hansen Hjulmands hustru, Mette Marie Christens i Elstrup 38 år gl. 1776 blev Christen Hansen Hjulmand i Elstrup gift med Anne Marie Klauses, en datter af boelsmand Klaus Christensen Smidemand i Elstrup. 1779 byggede han et sted  i Kismishøj, Han  købte efterhånden flere parceller og solgte sit sted i Elstrup til den følgende mand.

Børn:
1). Christine Margrethe Christens datter født 1764. Hun blev 1788 gift med Jens Christensen – – 1795 blev hun gift 2 gang Frederik Petersen Wrang i Guderup og var moder til boelsmand, Peder Frederiksen i Guderup. Hun bestyrede i flere år huset for sin morbroder Jes Juhler på Østerholm. Hun døde i 1825. 61 år gl.
2). Hans Christen Hjulmand fik stedet Kismishøj. Han var gift med Christine Margrethe Jørgens- datter fra midt Jørgensens boel, Elstrup Nederby 8.  Hans Christensen Hjulmand døde 1802, og enken blev gift med Jørgen Christensen Smed fra Bostedvrå. Ved sit giftermål er både kobbelmarken – – og til midt Jørgensens boel, kommet til dette sted i Kismishøj.

Her slutter Christin Knudsens optegnelser

5 Jørgen Hansen Damm
Jens Møller, bogbinder har omtalt at der boede en Jørgen Hansen Damm her, da han altid jagede børnene fra dammen.

6 Christian Jensen 1911 – 1937
Christian Jensen var en søn af Frederik Jensen, Elstrup Overby 14, han havde overtaget faderens ejendom og drev den fra 1907 – 11. Han blev gift med Marie Møller den 23. 10. 1907, en datter af Jens Møller, Damtoften, Elstrup. De købte huset her, da de flyttede fra ejendommen. Christian Jensen var ikke stærk, han led af en lungesygdom.

Børn.
1). Frederik Jensen blev gift med Line, og de arvede huset efter Ellen Jacobsen, Flædbækvej 3
2). Marie Jensen blev gift med Jacob Dreier, de købte kapellaniet Præstevænget, Guderup.
3). Kirstine Jensen, født den 3 marts 1910, hun blev gift med Jørgen Jørgensen fra Flædbækvej 8. De købte huset da moderen døde
4). Jens Jensen er født den 14.11.1921, blev gift med Christine Thomsen, de byggede hus på Præstevænget i Guderup. Jens Jensen blev borgmester ved kommunesammenlægningen på Nordals i 1970, han døde af en kræftsygdom den 3. 5. 1989

Mindeord:
Jens Christian Jensen, Guderup, Nordborg Kommunes borgmester indtil 1. april 1988, Jens Christian Jensen, døde onsdag den 3. maj 1989 på Århus Kommunehospital efter længere tids sygdom.Jens Christian Jensen var en Elstrup – dreng, der opvoksede og levede hele sit liv i og omkring Guderup. Jens havde kraft af en opvækst i beskedne kår stor forståelse for alle sociale problemer. Forståelsen for de sociale problemer prægede de beslutninger. Jens deltog i samtlige år, han var politisk aktiv. Han var kasserer i SID i 50erne og blev sognerådsformand for Egen Kommune i 1959. Ved kommune-sammenlægningen i 1970 blev Jens borgmester, dette job bestred han indtil 1988. Men Jens stoppede ikke sin aktive karriere her, han blev valgt ved det nylig afholdte menighedsrådsvalg. Vibæk Vandmølle nød også stor gavn af Jens indtil det sidste. Jens Christian Jensen har sat sit præg både på Egen- og Nordborg Kommune i de 32 år, han var politisk aktiv. Vi har mistet en god og aktiv partikammerat. Vore tanker går til de efterladte

Æret være hans minde. Socialdemokratisk, Partiforening, Egen
Jan Prokopek Jensen

7 Jørgen Jørgensen 1937 – 1984
Jørgen Jørgensen er født den 22. 3 1910, søn af Lorenz Jørgensen Flædbækvej 8. Han blev gift med Christian Jensens datter Kirstine Jensen, født 1910. De overtager huset efter moderens død. Jørgen Jørgensen var arbejdsmand, og blev senere fabriksarbejde på Danfoss. Jørgen Jørgensen døde den 22. 7. 1983. Christine flyttede til det gamle Flintevænget i Guderup. Hun døde den 3. 5. 2001 blev begravet fra Egen Kirke den 8. maj 2001 De havde en datter Edith, der blev gift med Christian Thomsen, han var bror til Christine Thomsen.

8 Preben Hansen 1984 – 2001
Preben Hansen købte huset af Jørgen Jørgensens enke, Christine Jørgensen. Preben Hansen blev gift med Anette Andersen, født den 30. maj 1964. Hun var datter af Peter Andersen og barnebarn af Christian Andersen, der ejede Flædbækvej 4 fra 1938-65 og dermed søster til Carsten, der bor der i dag.  Hun boede sammen med sine forældre til leje på Lammehaven 2, fra den 01.01.68 til den 01.02.80, før de flyttede til Stevning. De restaurerer og moderniserer hele huset, så det bliver som nyt. Anette Andersen blev ramt af en alvorlig kræftsygdom og døde den 31. oktober 1999. 35 år gl. Hun blev begravet ved Egen Kirke den 5.11.99 efter at hendes kiste var blevet kørt gennem Elstrup by, forbi Flædbækvej 4 og Lammehaven 2, det var hendes eget ønske. Huset er blev til salg i februar 2001 til en pris af 965.000 kroner og er opført i 1800 og restaureret i 1988. Huset er solgt i september 2001.

Børn:
1) Troels Sahl Hansen blev døbt 1987, Troels Sahl Hansen, blev født den 23.09.86 og konfirmeret i Egen Kirke den 30. april 2000. Han boede de første 14 år af sit liv i Elstrup, hvor han blandt andet hjalp til på gården hos Hans Iversen, Damtoften nr. 5. Troels omkom i en tragisk bilulykke den 12.02.08, 21 år gammel. Han blev begravet den 20.02.08 og ligger ved siden af sin mor på Egen Kirkegård og sin morfar, Peter Andersen, der døde d. 16.07.08. Han boede det sidste halve år på Flintevænget 50 sammen med sin hustru Else. Troels arbejdede hos entreprenør, først Brdr. Nørulf i Stolbro og senere hos BHC i Brandsbøl. Han boede i Gammel Havnbjerg, Kvanløkke 2a, fra han flyttede hjemmefra til han døde. Han kørte galt i bil ved Hjortspringgård i Hjortspring.
2) Louise Sahl Hansen har for nylig (2009) købt hus på Bakken i Guderup, sammen med sin forlovede, Brian Simonsen. Louise har pga. sygdom ikke kunnet genneføre nogen uddannelse og har til tider ikke været i stand til at klare et fuldtidsjob.

Nr. 9 Bianca Hansen 2001
Huset er solgt til Bianca Hansen, f. den 28. okt. 1974, en datter af Esther og Martin Hansen Runevænget 1. Bianca farfar er Jakob Hansen, Ravsted, og Bianca mormor og morfar er Sigrid og Knud Kristensen, Aulum. Bianca Hansen er samlever med John Holm Petersen, en søn af Svend Erik Holm Petersen og Eva Grønbæk Petersen, Havnbjerg. John Holm Petersen farfar og farmor er Johannes Holm Petersen og Maren Holm Petersen, Havnbjerg. John Holm Petersen mormor og morfar er Kathrine og Marinus Grønbæk Høj. Haderup.

Børn
1) Jacob Holm Petersen f. 2004

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *