nr. 8 Elstrup Overby

Inderstested nr. 164

Den 12. jan. 1765 offentliggøres for alle, at der mellem mig boelsmand, Frederik Christensen, boel nr. 138, nu Fynshavvej 8, på den ene side og bødker og inderste Christen Nielsen ligeledes i Elstrup på den anden side oprettes følgende byggekontrakt

1. Boelsmanden, Frederik Christensen overlader bødker og inderste, Christen Nielsen med samtlige boelsmænd og grandelauget tilladelse til at udstikke en byggeplads i den fri toft på den vestre side ved Hans Jørgen Clausens hus 15, favne øst vest, men 10 favne, skriver ti favn og 2 alen, syd nord, og deri på den bedste plads at bygge et hus til hans brug og nytte. 
2. Derimod skal Christen Nielsen være forpligtiget til udover at betale forbedelsespenge til kongens kasse, at betale Frederik Christensen og hans tilkommende efterfølgere af boelet ved Johannis at betale i penge 2 mk. i afdrag, og for sig selv og sine efterfølgere i høsttiden at gøre følgende tjeneste: Høste den første dag i byghøsten, ligeledes den første dag i havren, med en skæppe og roeoptager, og endelig på dagen, hvor der skal tærskes. Frederik Christensen og hans efterfølgere på boelet forbeholdes retten til at købe huset tilbage, hvis det skal sælges.  

1. Christen Nielsen 1772
Christen Nielsen f. 1726, gift 1 gang 26. nov. 1746, i Egen, med Dorthe Christensen, f. 1720, død 1760, Elstrup, begravet 20. jan. 1760, Egen, gift 2 gang 26. jun. 1762, i Egen, med Maren Hansen, f. 1729, død 19. aug. 1804, Elstrup, begravet 23. aug. 1804, Egen. Christen Nielsen død 1800, Elstrup, begravet 27. jul. 1800, Egen. Christen Nielsen nævnes 1747 i Egen, 1749 nævnes han som præstekådner i Egen, 1759 tillige som bødker. 1764 nævnes han som inderste i Elstrup, og ved sin død kaldes han inderste, Christian Nielsen i Elstrup. Det er inderstested nr. 164 på udstykningskortet. Ved Folketællingen 1803 er stedet lejet ud til Mette Christiansen (001171), dog bor Christen Nielsens hustru stadigvæk på stedet, hvor hun anføres som spindekone og almisselem. Hun anføres tillige som husejerens moder. 

Børn med Dorthe Christensen: 
1) Niels Christensen f. 1747, døbt: 19. feb. 1747, Egen. død før 1764 
2) Christen Christensen f. 1748, døbt: 31. mar. 1748, Egen, død 1759, begravet 4. nov. 1759, Egen. 
3) Karen Christensen f. 1749. Se nedenfor.
4) Hans Christensen f. 1751, døbt: 24. okt. 1751, Egen, død 1759, begravet 3. okt. 1759, Egen. 
5) Jørgen Christensen f. 1753, døbt: 18. nov. 1753, Egen, død 1759, begravet 4. nov. 1759, Egen. 
6) Mette Marie Christensen f. 1755. Se boel nr. 131 ElstrupNederby 5 
7) Maren Christensen f. 1757. Se inderstested nr.162 Elstrup Overby 12 
8) Dorthe Christensen f. 20. jan. 1760, hjemmedåb, død 1761, begravet 25. jan. 1761, Egen. 

Børn med Maren Hansen: 
9) Hans Christensen f. 1763, døbt: 23. jan. 1763, Egen. 
10) Niels Christensen f. 1764, døbt: 1. nov. 1764, Egen, død 1767, begravet 11. jan. 1767, Egen. 
11) Niels Nielsen f. 1767. Se inderstested nr. 96 Dyndved Gade 20. I 1785 den 11. november, blev Niels Nielsen, skoleholder i Dyndved gift med Anne Marie Hanses, eneste datter af afdøde degn, Jacob Hansen i Guderup. 1789 blev det bevilliget, at Niels Nielsen, skoleholder i Dyndved, gl. 35 år.

Han efterlod enke, Anne Marie og fire børn.1805 bevilliges hans enke, Anne Marie Nielsen af Dyndved en pension af kirkens kasse på 10 rdl. Hans afkom kaldes endnu “Degn”.

2. Hans Jørgensen Sundeboe 1793
f. 1749, døbt: 16. feb. 1749, Egen, søn af Jørgen Hansen Sundeboe og Maren Christensen Sundeboe, død 29. jan. 1838, Nyled, begravet 4. feb. 1838, Egen. gift 27. maj 1775, i Egen, med formandens datter Karen Christensen f. 1749, døbt: 26. sep. 1749, Egen, død 1. jan. 1833, Nyled, begravet 6. jan. 1833, Egen, gift 2 gang 19. maj 1833, i Egen, med Anne Margrethe Engelbrechtsen, f. 19. okt. 1781, Ærøskøbing. Hans Jørgensen Sundeboe nævnes 1775 i Elstrup, hvor han kaldes Hans Jørgensen Væver, 1786 nævnes han som inderste i Elstrup og 1793 som inderste på Østerholm. Han overtager inderstested nr. 164 i Egen ved overladelsesoverenskomst af 1. mar. 1793 eller 1795. (S&P I s. 195). Ved Folket. nævnes Hans Jørgensen som parcellist i Østerholm, hans hustru og datteren Dorthe Marie. Ved hustruens død nævnes 2 børn i live. Chr. Knudsen F III 158: Hans Jørgensen boede først i Elstrup, hvor han ejede 2 steder, Christen Wrangs (001675) og smedens. 1790 købte han stedet ved Nyled tillige med lidt parceljord, solgte begge steder i Elstrup, men beholdt de 2 dertil hørende haver i Holmskoven. Den til Christen Wrangs sted hørende inderstemark bortbyttede han til Graus (001085) sted for deres mark i Holmskoven. Se videre om ham under parcel nr. 2c i Østerholm. 
 
Derefter lejes inderstested nr. 164 ud til hans svoger, se herunder. 
 
3 Christian Jacobsen Stærk
Christian Jacobsen Stærk f. 1748, døbt: 27. sep. 1748, Egen, søn af Jacob Asbjørn og Cecilie_____, død 1795, begravet 14. maj 1795, Egen. gift 22. okt. 1779, i Egen, med Mette Jørgensen Sundeboe f. 1741, se inderstested nr. 164 i Elstrup. døbt: 3. dec.1741, Egen, Mette Stærk død 14. apr. 1825, Elstrup, begravet 17. apr. 1825, Egen. Christian: Christian Jacobsen nævnes 1781 som væver i Elstrup. Ved Folketællingen 1803 nævnes Mette Christians som enke, spindekone, daglejer og hyreinderste uden land, samt hendes datter Marie, tillige husejerens moder Maren Christensen (000465). Det er altså inderstested nr. 164 på udstykningskortet over Elstrup. Ved datteren Maries dåb 1784 kaldes faderen Christian Christensen og nævnes som væver i Elstrup. Ved hustruens død anføres det, at hun er enke efter hyreinderste Christian Stærk i Elstrup, efterladende 2 børn, Jørgen og Marie. Christian Jacobsen nævnes ved sin død som husmand.

Jens Axel Nissen

Mette Christians 1803
1803 nævnes Mette Christians som enke, spindekone, daglejer og hyreinderste uden land, samt hendes datter Marie, tillige husejerens moder Maren Christensen (000465). Det er altså inderstested nr. 164 på udstykningskortet over Elstrup

1840 og 1876
Christen Christensen Wrang, daglejer. Nævnes som husejer efter matr. nr. i 1876

Peter Clausen 1899 – 1933
Peter Clausen er arbejder ifølge ejerskifte efter 1876 Peter Clausen er født den 10. 3. 1874, han blev gift med Anna Marie Møller født 27. 4. 1873. hun var en søster til bogbinder Jens Møller, Damtoften, Elstrup. De havde altid kålplanter til salg, når sæsonen var der, dengang plantede bønderne altid kålplanter i deres roemarker, så de kunne forsyne sig selv med kål om vinteren. Peter Clausen døde den 24. 1. 1952. Anna Marie Clausen døde den 16. 6. 1953.

Børn
1) Anna Marie Clausen fik ejendommen hjemme
2) Jens Clausen boede i Dyndved, han solgte også blomster og kålplanter
3) Peter Clausen var kioskejer på Dybbøl.

Jens Johnsen 1932 – 1978
Jens Johnsen giftede sig med Peter Clausens datter og fik husmandsstedet i Elstrup. Jens Johnsen er født i Holm den 26. 10. 1904, og blev gift med Anna Marie Clausen, hun er født den 17. 3. 1908.  Ejendommen var før på 7 tdr. land, og er nu 13 tdr. land, og er 250 år gammel. Anna Marie blev syg og døde allerede den 17. 5. 1964. 56 år gl.  Jens Johnsen forpagtede sin jord ud til Jørgen Jørgensen, Skadebjergvej 3. Og Henry Blom i Lillemølle. Jens Johnsen blev boende på ejendommen til sin død. Han døde den 5. 3. 1978

Børn
1) Astrid Johnsen født den 1.3.1938 og død den 29.12. 2013. Astrid Johnsen blev gift med Hans, han er ansat ved Elektricitetsværket Syd. Parret har en datter ved navn Birgitte Mikkelsen som bor i Ulkebøl.
2) Gerda Johnsen f. efterår 1939, blev gift med Svend Aage Holm Petersen, Ketting de fik ejendommen efter Gerdas far. Parret har en datter ved navn Anita Holm Petersen som er viet i Egen Kirke 28.9. 1985 med Christian Jacobsen.

Svend Aage Holm Petersen 1978
Svend Aage Holm Petersen er en søn af Peter Petersen Ketting, og blev gift med Jens Johnsens datter Gerda. Gerda Johnsen. Er f. den 24. 10. 1939.  Da de blev gift boede de en del år i aftægtshuset. Da Jens Johnsen døde overtog de ejendommen og renoverede huset fuldstændig, de tog stalden med til stuehus, der kom nyt tag på, og nye vinduer sat i. De lejede aftægtshuset ud. Svend Aage har i mange år været ansat ved Sønderborg Fjernvarme. Gerda har serveret på forsamlingshuset i Egen og Nymølle Kro. De har en datter Anita Holm Petersen, hun blev gift i Egen Kirke 1986 med Christian Jacobsen, og bor i Augustenborg. Anita er uddannet damefrisør

En tanke om "nr. 8 Elstrup Overby"

 1. Birgitte Mikkelsen

  Hej.
  Jeg er barnebarn af Jens Johnsen.
  Min mor Astrid Johnsen er født den 1.3.1938 Og død den 29.12. 2013.
  Min kusine Anita Holm Petersen er viet i Egen Kirke 28.9. 1985 med Christian Jacobsen.

  Venlig hilsen
  Birgitte Mikkelsen
  Ulkebøldam 1a
  6400 Sønderborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *