nr. 3 Elstrup Overby

Kåd nr. 143

Ratje Hansen før 1770
Ratje Hansen er den første der kan findes på denne ejendom før 1770, og i 1772 er han her efter Bruyns kort.

Christen Jessen Lindgård, Elstrup Overby 1
På vejen om til Damtoften lå tidligere et gammelt kådsted, som tilhørte den gamle Rathje Hansen. Dette kådsted, købte boelsmand, Christen Jessen Lindgård, Elstrup Overby 1 gårdejer fra 1765 – 1795, han rev det ned og fik her en lille toft.

Hans Nielsen Elstrup Overby 1
Den næste ejer på boelet hed Hans Nielsen, han var boelsmand fra 1796 – 1810. Han byggede aftægt ud til vejen, Elstrup Overby 3, som han fik lov til at sælge. Han døde den 25. 12. 1826.

Jørgen Jensen
Det blev købt af Jørgen Jensen, der lagde sit jord til det, og siden solgte denne igen til Peter Anholt.

Peter Anholt 1800 tallet

Anne Marie Jørgensen Dreier 1803
Anne Marie Jørgensen Dreier f. 1760, døbt: 26. maj 1760, Egen, gift 1. okt. 1785, i Egen, med Jens Jensen Verner, f. 1763, Notmark, død 27. apr. 1855, Elstrup, begravet 4. maj 1855, Egen. Anne M. J. Dreier, død 29. jun. 1837, Elstrup, begravet 2. jul. 1837, Egen. Jens: Jens Jensen og hustru nævnes 1785 begge fra Elstrup, senere på året nævnes han hos Jørgen Christensen (000176) i Elstrup, det er hos svigerfaderen. 1786 nævnes Jens Verner som husmand i Elstrup, 1789 kaldes han atter husmand Jens Jensen i Elstrup, 1794 er han inderste, 1796 husmand og 1799 atter inderste. Ved folketællingen 1803 nævnes Anne Marie Jørgensen som daglejer og hyreinderste uden land, hun lever til dels af hendes mands indkomst som tjenestekarl, deres børn, samt den forrige ejer af dette sted, Ratge Hansen (000841). De bor altså på kåd nr. 143 på udstykningskortet. Ved folketællingen 1803 nævnes Jens Jensen som gift tjenestekarl på Lysholm hos Johan Peder Knudsen (001645). – Tilføjelse: HJCs dagbog 173: Den 30. apr. 1811 blev fattigpengene delte i Guderup skole, Jens Verner blev da antaget til armfoged (fattigfoged) i den afdøde Christen Pedersen sted.

Deres børn: 
1) dødfødt barn _____ f. 1785, død 1785, begravet 26. dec. 1785, Egen. 
2) Anne Marie Jensen Verner f. 1786, døbt 17. dec. 1786, Egen, død 1789, begravet 4. mar. 1789, Egen. 
3) Kirsten Jensen Verner f. 1789, døbt: 22. feb. 1789, Egen, gift 1 gang i Egen, med Jørgen Lassen, f. 1797, Guderup, døbt: 5. mar. 1797, Egen, søn af Lars Jensen og Karen Jørgensen, død 22. Sep. 1876, gift 2 gang i Egen, med Jens Hansen, f. 1795, døbt: 6. Sep. 1795, Egen, en søn af Hans Jørgen Jacobsen og Mette Jensen Blom, død 17. sep. 1835, Elstrup, begravet 21. sep. 1835, Egen. Kirsten Jensen Verner nævnes 1815 med sit uægte barn i Elstrup. nævnes hun som kvinden Kirsten Jenses i Elstrup. Ved folketællingen 1835 nævnes Kirsten Jensen til leje i boelsmand, Jørgen Jørgensen Lindgaards i Elstrup. Hun lever af dagleje. Der nævnes tillige hendes 2 uægte sønner og en plejesøn på 16 år, hvis navn jeg ikke kan læse. Jørgen: Jørgen Lassen nævnes ved sin første vielse som skrædder i Guderup, den første hustru nævnes af Asserballeskov og den anden hustru af Himmark. I en slægtsbog udarbejdet af sønnesønnen Peder Lassen i Rise ved Åbenrå nævnes det, at Jørgen Lassen var skræddermester i Guderup, og at sønnen Jens druknede på en rejse Ostindien til England. Ved vielsen 1825 nævnes skrædder Jørgen af Guderup og hustruen som pige af Asserballeskov. Forlovere var boelsmand Hans Thorsen i Guderup og inderste Lauritz Kock. Ved dåben 1826 kaldes han skrædder Jørgen Larsen. Faddere Ved vielsen 1833 nævnes enkemand, Jørgen Lassen af Guderup og som pige fra Himmark. Forlovere var slagter Peder Detlefsen i Sønderborg og boelsmand, Hans Thorsen i Guderup. 1835 kaldes han skrædder Jørgen Larsen i Guderup. Ved folketællingen 1835 nævnes Jørgen Larsen som inderste og skrædder i hans hustru, børnene Anne Marie, Lars, Jørgen og Lauritz samt den ugifte tjenestedreng, Rasmus Møller (18 år). Jens: Jens Hansen nævnes 1819 som inderste i Elstrup ved sit horebarns dåb, det er svært at læse, hvad dette barn hedder. Senere på året nævnes han som kådner, da han er fadder på tavle (001527). Ved vielsen 1826 nævnes Jens Hansen som ungkarl af Elstrup og hustruen som pige af Stolbro. Forlovere var Christen Nielsen og Hans Hansen. 1826 nævnes Jens Hansen som inderste i Elstrup og hustruen kaldes Anne Marie Verden.
4)dødfødt søn _____ f. 1791, død 1791, begravet 1. maj 1791, Egen. 
5) Jørgen Jensen Verner f. 1793, døbt 27. jan. 1793, Egen, død 1793, begravet 17. nov. 1793, Egen. 
6) Jens Jensen Verner f. 1794, døbt: 26. okt. 1794, Egen, død 1796, begravet 17. apr. 1796, Egen. 
7) Anne Jensen Verner f. 1794, døbt: 26. okt. 1794, Egen. 
8) dødfødt barn _____ f. 1797, død 1797, begravet 29. jan. 1797, Egen. 
9) dødfødt søn _____ f. 1799, død 1799, begravet 10. feb. 1799, Egen. 

Kirsten Jensen 1835
Ved folketællingen 1835 nævnes Kirsten Jensen til leje i boelsmand, Jørgen Jørgensen Lindgaards i Elstrup. Hun lever af dagleje. Der nævnes tillige hendes 2 uægte sønner og en plejesøn på 16 år, hvis navn jeg ikke kan læse.

Hans Jensen Verner 1860
Hans Jensen Werner findes her ved folketællingen i 1860, han var daglejer 

Cathrine M. Jørgensen 1876
Cathrine M. Jørgensen, efter folketælling 1876 boelsejer, enke.

Hans Jørgensen 1883
Efter ejeskifte boede Hans Jørgensen, Inderste, måske er det hans kone det næste stykke er skrevet om. Her boede i min barndom en gammel kone der hed Trinne Iversen. Det har været hendes pigenavn, da hun blev gift Jørgensen. Hun kom oprindelig fra Hundslev, og kom til at tjene hos mine bedste-forældre på gården, Elstrup Nederby 8. Bedstemor fortalte, at hun kom med sit får. Det var en del af lønnen, at hun skulle have føde til sit får, så de kunne spinde og strikke af ulden.

Hun tjente her til hun blev gift, og kom så op og blev nabo til mine andre bedsteforældre Elstrup Overby 1, og her blev hun daglejer hos dem. Hun syede kapotter, det var små hatte, som gifte koner bar. Til søndagsbrug var de helt kunstfærdige. Irene Gregersen har vist et eksemplar endnu. Hun blev gift Jørgensen, det var en bror til Lorenz Jørgensen, træskomand, Flædbækvej 8. Elstrup. Ægteskabet var barnløst, og de tog så broderens pige til sig som deres egen. Det er Marie Jørgensen, gift med Carl Christensen. Trinnes mand tog sit eget liv

Fortalt af Elli Jacobsen, Fynshavvej 4 Elstrup.

Karl Christensen 1907
Karl August Lorenz Christensen født i Sønderborg den 2. 11. 1979, blev gift den 23. 6. 1905 med Marie Jørgensen, født den 8. 3. 1882, en datter af Lorenz Jørgensen, Flædbækvej 8. De købte huset, men det blev kun kort tid for Karl Christensen blev indkaldt i den 1 verdenskrig. Han faldt allerede den 20. september 1914 ved Nampzel 20. i Frankrig.  Enken blev boende i huset med sin lille pige Cathrine, der var to lejligheder i huset, og den ene lejlighed blev lejet ud. Marie fik krigsenke-pension og gik ud og hjalp bønderne med forskelligt arbejde, og tjente en dagløn. Deres datter Cathrine blev gift med Carl Sofus Gregersen, Stolbroløkke, da hun blev enke solgte hun husmands-stedet, og flyttede til Elstrup til sin mor. Marie Christensen døde 7. 11. 1971.

Cathrine Gregersen 1972
Cathrine Gregersen er født i 1911, hun arvede huset efter sin mor. Da hendes mand Carl Sofus Gregersen døde den 24. 8. 1972, sælger Cathrine Gregersen husmandsstedet på Stolbroløkkke og flytter til Elstrup. Cathrine Marie Gregersen døde den 19. 6. 1999. 88 år.

Børn
1) Ingrid Gregersen blev født den 12. 11. 1933. 
2) Carl Christian Gregersen

Carl Christian Gregersen.
Carl Christian Gregersen er søn af Cathrine og Carl Gregersen, og har på et tidspunkt købt huset.  Han er gift med Irene. De bor sammen med Carl Christians mor Cathrine Gregersen. Irene er hjemmehjælper i Nordborg Kommune. De har restaureret en del på huset og fået nye bondehusvinduer

Børn
1) Marianne Gregersen
2) Christian Gregersen, er konfirmeret i Egen Kirke den 29. 4. 1984. Christian er samlever med Viana Hansen, en datter af Bjarne Hansen Paragraf 5, de har indrettet en lejlighed på loftet. Christian Gregersen købte ejendommen på Fynshavvej 4 på tvangsauktion den 14. dec. 2004.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *