nr. 10 Elstrup Overby

Bruyns kort 160. Hus nr. 39

Hans Jørgen Clausen 1770
Hans Jørgen Clausen, Inster. Det har været et inderstestedd, de følgende ejere er endnu ukendt

Jørgen Hansen 1803
Jørgen Hansen betegnes som Inster med land og er skrædder

Claus Møller 1876 1905
Findes Claus Møller, han er karetmager

Børn
1) Peter Møller fik ejendommen
2) Claus Møller blev skovfoged i Sjellerupskov              

Peter Møller 1905 – 1930

Peter Møller var gift med en Clausen fra Ketting, han var karetmager, der hørte lidt jord til, det drev han drev ved siden af.

Børn
1) Peter Møller fik stedet
2) Line Møller blev gift med Søren Sørensen, de boede på Tandsletvej, deres hus blev fjernet, da den ny Fynshavvej kom i 1973
3) Stina blev gift Jørgensen, Elstrup Nederby 8

Peter Møller 1930 – 1967
Peter Møller var karetmager som sin fader, der hørte kun lidt jord til dette sted, og han drev det ved siden af sit karetmagerværksted. Peter Møller er født 15. 10. 1905 og søn af den forrige Peter Møller. Han blev gift med Marie Jørgensen, Ketting født den 6. 4. 1907. Peter Møller havde en marklade der lå bag hegnet, ca. 150 m. neden for Lammehaven, her tærskede de endnu med plejl i 40-erne. Peter Møller tog senere arbejde på Danfoss. Peter Møller døde den 8. 1. 1967. og Maie Møller døde den 1.9.1971.hos sin datter i Guderup. Hun solgte jorden fra ejendommen og solgte huset til Holger Petersen, der gik post i Elstrup. Peter Møller 1947. matr.139 er sikkert noget jord, der blevet handlet med i Hovkiel til datteren Annie Eline Jacobsen, da hun stadig ejer noget jord i Hovkiel. De havde datteren Anni Møller, hun blev gift med Peter Jacobsen fra Tandslet. De arbejdede begge på Danfoss, og boede Mejerivænget 8 i Guderup. Peter Jacobsen født 1924, døde den 4.11. 2000. Anni kom på Plejecentret i Guderup på grund af sygdom, hun døde den 11 3. 2000

Holger Petersen 1967 – 1984
Margrethe Christine Møller sælger huset her, til landpostbud Holger Petersen, der er en søn af Peter Petersen Veesbækvej 12 i Dyndved. Holger blev gift med Ingrid. Han overtog ejendommen den 1. 5. 1967 for 32.000 kr. Holger renoverede huset, fik værelser på loftet for at få plads til deres fem børn og fik indlagt W. C.. Han tog en ende af huset for at få plads til en garage, der kom nyt tag på. De solgte de huset til Arne Mathiesen. De købte hus på Havretoften 7 i Guderup, som de sætter til salg i år 2000, for at flytte til en lejet bolig på Jeppesdam, på grund af at Holger er ramt af sygdom.

De har 5 børn
1) Bent Petersen er gift med Berit
2) Karin Petersen er meget engageret i det politiske arbejde i Sønderborg byråd

Arne Mathiesen 1984 – 1985
Arne Mathiesen er en søn af Edith og Carlo Mathiesen. fra Asserballe. Edith er datter af Adolf Nielsen Voldstedvej 10 Østerholm. Arne Matthiesen boede her kun et år, og sælger huset til Jan Holmquist

Jan Holmquist og Birgit Espensen 1985 – 1987
Jan Holmquist havde en overgang været vært på Nymølle Kro. Han er samlever med Birgit Esbensen.

Gunnar Sørensen 1987
Gunnar Sørensen er gift med Alice, de købte huset i 1987, og har lagt nyt tag på. Han har haft en sag med firmaet for at få erstatning på sit eternittag der ikke holdt, og har været i fjernsynet og fik tilkendt erstatning. Han lagde nyt tag på igen. Her i år 2001 viser det sig at firmaet ingen penge har til betaling af skaden. Gunnar arbejder på Danfoss, men i 1998 er han gået på efterløn. Alice er hjemmehjælper og gik på efterløn i 2004. Der er flere børn i ægteskabet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *