nr. 1 Elstrup Overby

Af Christian Knudsens Optegnelser

Fæsteboel 140. Gård nr. 17 “Lindgården”
Dette boel har ligeledes fra gammel tid af været et fæsteboel. Det har gerne været nr. 17 i rækken og er det sidste på højre hånd, når man kommer nedenfra, eller det første på venstre hånd i byen når man kommer fra kirken. Efter en stor lind tæt udenfor gården, kaldtes den allerede i ældre tid “Lindegård”, et navn som blev overført på familien på stedet. Af bekendte mænd på dette boel siden 1590, kunne nævnes følgende:

1 Christen Jørgensen 1590
1590 findes her Christen Jørgensen. Hans kirketiende udgør 5½ sk. byg og 9 sk. havre.

2 Jep Jepsen 1590 – 1650
I mellemtiden fra 1590 – 1650 findes her Jep Jensen, han blev gift med datteren af forrige ejer Jep Jepsen var landmåler.

4 Jes Christensen 1667 – 1673
Findes Jes Christensen, han er i alt fald en stamfader for den følgende familie Lindgård. Den 18. 7. 1667 har provst Magander, hofpræst på Nordborg på fyrstelig nådes vegne givet koncession til, at Jes Christensen af Elstrup måtte ægte Anna Peters af samme by, skønt de var hinanden beslægtede. 1667 udgjorde hans tiende til kirken 5½ skj. rug, 6 skj.byg, og 10 skj.. havre. 1667 – 1671 leverede han sin præstetiende til købmand Samuel Brandt i Sønderborg 6 skj. byg og 10 skj. havre. Præstetienden holdt sig i den følgende tid uforandret, derfor må hans kirketiende være blevet en smule forøget med et lille kvantum af tienden for det øde boel, da han ligeså vel som de andre mænd fik part i dettes jord fordeling, da der var gået—. 1669 anføres han som nr. 17 i den fortegnelse præsten hr. Johannes Brandt indsendte til det Kongelige Rentekammer i København over alle boel og kåd i Egen Sogn. 1694 den 21. august stadfæster Jes Christensen som vidne en kontrakt, ifølge hvilken boelsmand Jes Clausen overlod et lille stykke grund til af sin toft, til Jens Jørgensen af Elstrup til derpå at bygge et hus.

5 Christen Jensen 1694 – 1732
Christen Jensen findes her ifølge en fortegnelse over stolestaderne i Egen Kirke. Han har det samme mandestade, som boelet siden har haft. 1708 klager Hans skolemester i Elstrup over, at Christen Jensen af Elstrup, har beskyldt ham og hans hustru for tyve og hovpak. Christen Jessen må gøre offentlig afbigt og blive straffet med 5 rdl. Der er en dom som Hr. Højfyrstelige Durchlaucht, Hertug Joachim Frederik selv har afsagt. 1711 døde Chr. Jessens lille datter i Elstrup 1 mf. 8.  I 1713 havde han to ryttere og to heste i indkvartering af oberst – – kyrasser. 1714 døde Christen Jensens Lindgårds kone i Elstrup 6 mf. 3. 1714 blev Christen Jessen Lindgård trolovet 4 mf. og copuleret.5 mf. 1732 kunne han tilså sit areal med 2½ tdr. rug, 4½ tdr. byg, 8 tdr. havre, 1 tdr. ærter og 3 skj. boghvede. 1741 døde Christen Jessen i Lindgården, 71 år gl. 1781 døde Mette salig Christen Jessen Lindgårds, boelsmand enke i Elstrup 94 år gl., altså født 1686. Hun var blind i 28 år.

Børn
1) Jes Christensen f. 1700       
2) Peter Christensen f. 1703. 1746 døde Peter Christensen, en ungkarl i Lindgården, 43 år gl.
3) Thore Christensdatter f. 1716 gift med Jacob Jørgensen i Elstrup

6 Jes Christensen Lindgård 1732 – 1765
Jes Christensen Lindgård er f. i 1700, og søn af den foregående mand. 1734 blev Jes Christensen gift med Anne Marie Jørgens datter af Elstrup. Den 2. 11. 1747 gik Jes Christensen Lindgård og Klaus Christensen i kaution for Jakob Jørgensen af Elstrup, der indgik ægteskab med Maren Jensdatter af Sjellerup. Jes Christensen Lindgård findes som boelsmand fra 1734 – 1765. 1764 meldes om ham, at Jes Christensen Lindgård har taget et stykke grund ind i sin abildgård, hvorfor han årlig skal give ½ tønde øl til minde. 1751 bidrog han i anskaffelsen af et ligklæde for byen til fælles brug. Han slap temmelig godt fra kvægsygen. 1765 døde Jes Chr. Lindgård, boelsmand i Elstrup, 65 år gl. 1784 døde Anne Marie, Jes Christensen Lindgårds enke i Elstrup 72 år gl. Hun var en datter af boelsmand Jørgen Mathiesen i Elstrup, født 1712 (boel nr.12)

Børn
1) Christen Jessen Lindgård, boelsmand i Elstrup
2) Thore Jes datter Lindgård, 1768 blev Klaus Petersen, smed i Elstrup, gift med Thore Jes datter af  Elstrup
3) Anna, Jesdatter Lindgård. 1768 blev Jørgen Christensen, boelsmand i Guderup, (Jørgen Nymands boel) gift med Anna Jesdatter af Elstrup.
4) Peder Jessen Lindgård, boelsmand i Elstrup

7 Christen Jessen Lindgård 1765 – 1795
Christen Jessen Lindgård var atter en søn af den foregående mand og er f. 1735. Den 31. 10. 1772 blev Christen Jessen boelsmand i Elstrup gift med Mette, Jørgen Mortensensdatter i Guderup. (Nymands boel.) 1765 udgjorde Christen Jensens tiende til kirken 5½ skj. byg, 9 skj. havre. Han findes her fra 1765 – 1795. 1772 fik han ved udskiftningen tillagt sit boel 29 tdr. 4/16 sk. stort mål, i en strækning ud fra boelet langs med Elstrup Kirkevej. De særskilte dele benævnes: Gostenholm, Skudager, Lempflod, Lamhav, Rugbjerg, Sølspang, Dillholm. Peberholm, Skadebjergvej, Heldbjerg og Hovkilde. 1788 udgjorde hans tiende til præsten 2 skj. rug, 6 skj. byg, 10 skj. havre. 8 i kvægtiende.1795 døde boelsmand Christen Jessen Lindgård i Elstrup 59 år og tre måneder gl. Enken blev gift atter med eftermanden.

Børn
1). Jes Christensen Lindgård, f. 1773. 1789 døde boelsmand Christen Jessen Lindgårds søn i Elstrup. Jes Christensen
2). Jørgen Christensen Lindgård, boelsmand i Elstrup
3). Jes Chr. Lindgård, boelsmand i Guderup.
4). Anna Kathrine Christensdatter Lindgård.
5). Anne Kirstine, Christensdatter Lindgård. Hun blev 1805 gift med Jakob Jørgensen, boelsmand i Elstrup, gift 1805.
6). Anne Marie Christensdatter Lindgård, blev 1802 gift med boelsmand Peter Petersen, spillemand i Egen (boelet nr.4)

8 Hans Nielsen. 1796 – 1810
Hans Nielsen siges at være en bror til skovfoged Peter Nielsen i Sjellerupskov, og var altså fra Elsmark. Han siges imidlertid også at være fra Dyndved. Den 11. 11. 1796 blev ungkarl Hans Nielsen gift med enken Mette Lindgård.af Elstrup. 1807 var Hans Nielsen boelsmand, da han gav sit bidrag til de, ved bombardementet skadelidte københavnere. 1810 var han endnu boelsmand. 1807 har han bygget gårdens aftægtshus, der ligger ud mod vejen, med en smuk udsigt ned til Ketting, Rumohrsgård og Notmark. Bagved Peder Anholts sted, lå tidligere et gammelt kådsted, som tilhørte den gamle Rathje Hansen. Dette kådsted havde Lindgårds boel tidligere købt, rev det ned og fik her en lille toft. Imidlertid byggede den gamle Hans Nielsen her et aftægt ud til vejen, som han fik lov at sælge ved sin død. Det blev købt af Jørgen Jensen, der lagde sit jord til det, og siden solgte denne, det atter til Peter Anholt. Hans Nielsen var en gammel brav mand. 1813 den 15. januar døde Mette Hanses Lindgård i Elstrup, aftægtskone. 61 år gl. 1826 den 25. december døde aftægtsmand Hans Nielsen i Elstrup.

9 Jørgen Christensen Lindgård 1810 – 1813
Jørgen Christensen Lindgård er en søn af boelsmand Christian Jessen Lindgård, og er f. 1786, han fik boelet. 1810. den 19. 10. blev boelsmand Jørgen Lindgård i Elstrup, gift med Ellen Hansen Grav, en datter af boelsmand Peter Hansen Grav i Egen. Den 8. 3. 1813 døde Jørgen Christensen Lindgård, boelsmand i Elstrup 27 år gl.

Børn
1) Christen Jørgensen Lindgaard døde i en ung alder.

10 Jørgen Jørgensen Lindgaard 1813 – 1844
Jørgen Jørgensen Lindgård, en søn af boelsmand Jørgen Jørgensen, Guderup. Han blev den 8. 1. 1814 gift med enken Ellen Jørgens Lindgård. Efter hendes død, blev Jørgen Jørgensen gift anden gang med Marie Kirstine Christensen den 9. 11. 1833, en datter af boelsmand Chr. Jørgensen eller Petersen i Elstrup. 1831 havde han til sit boel, – t. 2 skj. 8 land stort mål. Han var arving til sin faders boel i Guderup, men overlod det på visse år til sin svoger Jes Lindgård. Det tilfaldt derfor med tiden hans søn, Jørgen Jørgensen, som almindelig kaldes Jørgen Lindgård, han var i de senere år svagelig og noget forfalden til druk. Han døde den 28. 10. 1850. Enken blev nogle år siddende for boelet.

Børn
1) Jørgen Jørgensen Lindgaard, f. 1820, boelsmand i Guderup                                    
2) Christen J. Lindgaard, f. 1834, han døde af tyfus under krigen, og forårsagede at mange fik denne, farlige sygdom i sognet.

11 Jørgen Jørgensen Lindgaard 1848 – 1858
Jørgen Jørgensen Lindgaard, 1 gang giftede han sig med enken Ellen, og blev ejer af dette boel. 2 gang giftede han Marie Kirstine Jensen. Han lejede gården ud i krigens til Jørgen Schmidt eller styrmand af Brandsbøl. Han solgte det 1858 til sin svoger

12 Christen Christensen Moos 1858 – 1883
1858 gik gården i en anden slægt. Christen Christensen Moos eller Minkus fra Elstrup, 1858. Den 25. marts blev Christen Moos af Elstrup, gift med Kirsten Møller, en datter af boelsmand Jes Nielsen Møller i Sjellerup. Han var en søn af Christen Jørgensen Moos og Ellen Dominikussen, (deraf kommer navnet Minkus) på  Elstrupmark. Han er f. 18. 9. 1831. Hun er f. 24. 7. 1833. Kirsten Moos, født Møller døde den 19. 4. 1909, 76 år gl.  Hendes enke Christen Christensen Moos døde den 13. 4. 1917. 86 år gl.

I ægteskabet var der følgende børn:
1) Christen Moos fik boelet.
2) Mette Marie Moos gift med boelsmand Christen Jørgensen, Elstrup (store Jøssens) Elstrup N. 3
3) Jes Moos, gift med Anne Marie Wrang Stolbro, bosat i Vester Sottrup.
4) Kathrine Mos, gift med Christen Madsen, Nybøl.
5) Jørgen Moos, gift med Dorothea Sofie Madsen, Nybøl, bosat i Rødekro.
6) Anne Marie Moos, gift med Jørgen Wolff. Elstrup Kro, bosat i Smøl..
7) Ellen Mos, gift med boelsmand Jørgen Dreier, Elstrup Nederby 12
8) Kirsten Moos, gift med boelsmand Peter Thomsen, Hundslev.

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

13 Christen Moos 1883 – 1923
Christen Moss overtog sin faders gård. Han er f. 7. 9. 1862, søn af gårdejer Christen Moos og hustru Kirsten, født Møller. Den 5. 11. 1882 blev Christen Moos gift med Anne Kathrine Jørgensen, hun er datter af boelsmand Jørgen Jørgensen Elstrup. ( midt Jøssen, Elstrup Nederby 8) Anne Kathrine Jørgensen er f. 14. 8. 1863. Christen Moos er uddannet ved landbruget, gårdejer fra 1893 – 1920. rentier 1920. Christen Moos var en anset mand, rolig og saglig med god forstand.  Han var i mange år kommune-forstander for Elstrup og Østerholm. Fra 1897 – 1920. medlem af bestyrelsen for Sparekassen 1905 – 06. Formand for Sogneudvalget 1920 – 21. Suppleant til Amtsrådet 1921, Medlem af Sognerådet 1921 (Venstre) Næstformand i 1920. Efter genforeningen blev han valgt til sognerådsformand for Egen Sogn, 36 år sad han i kommunalbestyrelsen. Hans afløser blev Hans Bonde Egen. Christen Moos overlod gården til den ældste søn og drog på aftægt. Christen Moos, Elstrup fik skøde på Jens Fogts ejendom den 31. 12. 1919. Han lod den ældste søn Christen Moos få den i forpagtning i nogle år, indtil han kunne overtage fædrenegården i 1923. Dette år overlod Christen Moos gården til sin næstældste søn Jørgen Moos. Christen Moos døde den 30. 6. 1931. Hans enke døde den 24. 11. 1942.

I ægteskabet var der tre sønner.
1) Christen Moos, fik gården.
2) Jørgen Moos, født den 20. 1. 1897, blev gift med Elli Prasse, født i Møgeltønder hvor hendes far var stationsforstander, det var i den tid Sønderjylland hørte ind under Tyskland.
3) Jes Moos, gift med Mette Jørgensen, Elstrupskov, (Fladbækvej 34)

14 Christen Moos 1920 – 1954
Gården gik i arv til den ældste søn, Christen Moos. Han er f.  6 12. 1891.

Christen Moos blev gift med Marie Lauritzen den 11. 3. 1910, hun er datter af Hans Lauritzen, Dyndved, og f. den 19. 4. 1892. Christen Moos drog på aftægt og overlod gården til sin søn. Her døde Christen Moos den 9. 2. 1962. Hans enke døde den 10. 6. 1967 i Elstrup

I dette ægteskab er der tre børn.
1) Anne Kathrine Moos, født den 12. 5. 1910, gift med Johannes Gregersen, Flæbækvej 26.
2) Anne Marie Moos, f. 3. 6. 1920, gift med Jens Byllemoes, Trympellyngvej 3
3) Christen Mos f. 27. 11. 1921 fik boelet

15 Christen Moos 1954 – 1992
Christen Moos er søn af formanden og er f. 27. 11. 1921. Han blev gift med Ellen Kock fra Søbo ved Ketting f.  den 24. 7. 1923. Han var vurderingsmand for den Alsiske Brandkassen i nogle år. Christen Moos var den sidste formand for Egen Andelsmejeri inden den blev nedlagt i 1966. Christen Moos døde den 4. 4. 1992. Stuehuset er blevet nytækket efter Christen Moos død, og tækket igen efterår 2004   

Der er 4 børn i ægteskabet
1) Karin Moos f.  3. 1. 1946, blev gift med gårdejer, Hans Hansen, Augustenhof ved Nordborg
2) Christen Moos, f. 20. 11 1948, blev gift med Karen fra Svenstrup, er nu politikommissær i Padborg, hvor debor
3) Astrid Moos f. 7. 3. 1955, gift i Padborg, uddannet som kontorassistent
4) Hans Jørgen Moos, er gift i Nordborg. er uddannet elektrontekniker på Danfoss

15 Ellen Moos 1992
Ellen Moos bor og ejer stadigvæk den gamle gård i Elstrup. Det er den eneste gård der er tilbage med stråtag her i byen. Jorden er forpagtet ud til 2 naboer, Hans Iversen Damtoften 5, og Knud Jacobsen, Lammehaven 2. Skovloddet ude ved skoven, der ligger ved Skadebjergvej mod Sjellerup, er forpagtet ud til Bjarne Petersen, Elstrup Nederby 8. Aftægtshuset er lejet ud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *