nr. 7 Elstrup Nederby

Boelets gamle hussted nr. 129

Dette inderstested er oprettet i tiden 1773 – 1777. Her lå der før et boel nr. 129 Ved udskiftningen i 1772 besluttede boelsmand, Dominikus Jørgensen at flytte sit boel ud til Hønshøjvej 8. Christen Hansen skriver i sin dagbog fra 1766 – 1810: Dominicus Jørsen begyndte den 25. feb.1773 at bryde ned sit baghus, som blev oprejst ved gaden på højt timmer, den 3. juni 1768. Da han imidlertid havde tømmermænd at sammenhugge indhuset, som blev udkørt og oprejst ved hauge-leddet den 4. marts.

1. Jørgen Lauritzen 1774
Jørgen Lauritzen er født 29. sep. 1735, døbt 29. sep. 1735 i Egen, søn af Mette og Lauritz Hansen, der nævnes som skomager, og boede i degnens aftægtshus i Guderup. Jørgen Lauritzen blev gift 1 gang den 23. okt. 1773 i Egen, med Marie Jørgensen født 1737, døbt 10. nov. 1737 i Egen, død 1781, begravet 6. juni 1781 i Egen. Jørgen Lauritzen blev gift 2 gang, den 26. okt. 1781 i Egen med Cathrine Nicolaisen, født 1748, død 16. apr. 1806 i Elstrup, begravet 20. apr. 1806 i Egen. Jørgen Lauritzen døde 5. sep. 1804 i Elstrup begravet 9. sep. 1804 i Egen.

Jørgen Lauritzen omtales 1777 i et frit hus i Elstrup, 1779 kaldes han Jørgen Jørgensen ved datteren Mette Marie dåb, hun nævnes ved sin død som sindssvag og ikke konfirmeret.

1788 nævnes han som inderste i Sjellerup. Hustruen Cathrine Nicolaisen nævnes ved vielsen af Hundslev.

Ved folketællingen 1803 nævnes Jørgen Lauritzen som daglejer og inderste med land, hans hustru, børnene, Mette Marie, Peder som drejer og Nicolai, alle ugifte. Jørgen Lauritzen nævnes ved sin død som inderste i Elstrup. Ved hustruen Cathrine Nicolaisens død 1806 nævnes kun sønnen Nicolai, om de andre to er døde vides ikke, de er ikke døde i Egen ifølge kirkebogen, og Peder er stadig i live ved folketællingen 1803. Hans bror, Jacob Lauritzen boede på Inderstested nr. 161, Elstrup Overby 29.  Jacob Lauritzen er stammefader til den rige skomagerfamilie i Elstrup.

Børn
1) Jørgen Jørgensen født1777, døbt 24. aug. i Egen død 1778, begravet 3. maj. 1778 i Egen.
2) Mette Marie Jørgensen født 1779, døbt 30. maj 1779 i Egen, død 12. mar.1845 i Elstrup, begravet 16. mar. 1845 i Egen. Sindssvag og ikke konfirmeret.
3) Peder Jørgensen født 1782, døbt 10. nov. 1782 i Egen
4) Lauritz Jørgensen f. 1788, døbt 13. april 1788 i Egen, faddere: Jørgen Christensen af Egen, Christen Hansen af Elstrup, Christen Petersen, Mette Marie Jørgens, alle af Elstrup.
5) Nicolai Jørgensen f. 1791 faddere: Peder Jacobsen af Hundslev, Hans Riegelsen af Hundslev, Christen Hvid, Anne Marie Christensen af Elstrup, og Anne Marie Christensen, kromandens datter, sammesteds.

Nicolaj Jørgensen
Nicolaj Jørgensen er født 1791. døbt 13. feb. 1791i Egen, en søn af Cathrine og Jørgen Lauritzen, Nicolaj Jørgensen blev gift den 13. jan. 1812 i Egen med Ellen Nissen Brag, født 1788, døbt 12. maj 1788 i Egen. Ellen: Chr. Knudsen XXIX 207: Skomager Nicolai Jørgensens inderstested ligger hvor tidlige boel nr. 6 (nr.129 på udstykningskortet) lå.

Den udlagte barnefader 1810, Hans Hansen nævnes fra Svenstrup sogn. Ved vielsen 1812 nævnes Nicolaj Jørgensen som ungkarl af Elstrup og hustruen da som pige af Stolbro, HJCs dagbog 1777: Den 13. juni 1812 havde Nicolai skomager og Ellen Brags bryllup i Stolbro, den 16. juni 1812 flyttede de her ind i deres hus, efter at Jens Jensen, Skovfoged, den forrige dag flyttede deraf, og ud til sin broder Peder Jensen, Skovfoged i Kismushuse. Ved dåben 1813 nævnes Nicolai Jørgensen som inderste i Elstrup, 1815 nævnes han som parcellist i Elstrup, 1824 atter som inderste.

Børn
1) Anne Cathrine Nicolaisen f. 19.jan. 1813 i Elstrup, døbt 24. jan. 1813 i Egen. Faddere: Anne Christine Jørgensen, Mette Marie Hansen, Jørgen Christiansen, Anne Marie
2) Jørgen Nicolaisen f. 18. apr. 1815. Faddere: Christen Moos, Nis Brag, Ellen Clausen, Peder Jacobsen, Anne Cathrine Brag.
3) Ellen Nicolaisen født 16. maj 1824 i Elstrup, døbt 23. maj 1824 i Egen, Faddere: Marie Christine Thomsen., Anne Marie Jørgensen, Hans Hansen, Nis Brag, Marie Frederiksen

Jørgen Nicolaisen 1854
Jørgen Nicolaisen f, 18. april 1815 i Elstrup, døbt 21. apr. 1815 i Egen, en søn af Ellen og Nicolaj Jørgensen. Jørgen Nicolaisen gift 1 gang 1844 i Egen med Anne Christine Skov, gift 2 gang den 9. dec. 1852 i Egen, med Eleonore Elisabeth Mathiesen Hul, født 2. juli 1821 i Sjellerup, døbt 8. juli 1821 i Egen. Ved folketællingen 1835 er Jørgen Nicolaisen tjenestekarl hos boelsmand Jørgen Jørgensen i Elstrup. Ved sit uægte barns dåb 1844 er han tjenestekarl i Stolbro. Jørgen Nicolaisen nævnes 1852 som hyreinderste i Elstrup. Han overtager stedet ifølge skøde af 24. feb.1854 sin søn Jørgen Jørgensen, en datter Kirsten skulle bo i Stevning.

Eleonore Elisabet fik ved mandens død en samlever, børnene kaldte ham for Olfa Pæsen

Børn
1) Anne Christine Nicolaisen, født 7. nov. 1844 i Notmark, døbt 17. nov. 1844 i Notmark.
2) dødfødt datter, født 11. dec. 1852 i Elstrup, død 11. dec. 1852 i Elstrup begravet 15. dec.1852 i Egen
3) Nicolaj Jørgensen f. 6. aug. 1854 i Elstrup, døbt 12.aug. 1854 i Egen død 13. aug. 1854 i Elstrup, begravet 16. aug. 1854 i Egen, hjemmedøbt, barnet døde før det fremstilledes i kirken
4) Ellen Nicolaisen født 23. juli 1855 i Egen, gift 5. apr. 1883 i Svenstrup med Erik Frederiksen, født 6. mar. 1857 i Svenstrup. Døbt 13. april 1857 i Svenstrup. Ellen døde 31. maj 1927 i Stevning. Erik Frederiksen død 2. jun. 1938, han havde et hus i Stevning på Midtvej, han hængte sig
5) Mathias Jørgensen født 24. aug. 1857 i Elstrup døbt den 13. sep. 1857 i Egen, Mathia Jørgensen rejste til Chicago, gift med Ann Mai Perhøj. De havde to børn. John Jørgensen og George Jørgensen
6) Kirsten Jørgensen forblev ugift, hun blev husholder i Stevning, og senere hos Jørgen Petersen Elsmark.
7) Jørgen Jørgensen, Elstrup, Egen f. den 19.dec.1863, døbt i Egen den 18. 1. 1864.

Jørgen Jørgensen
Jørgen Jørgensen, Elstrup, Egen f. den 19.dec.1863, døbt i Egen den 18. 1. 1864. en søn af Eleonore Elisabeth og Jørgen Nicolaisen, han var inderste og lavede træsko. Han blev gift med Anna Bondesen, født den 16. 12. 1866, datter af mølleforpagter ved Rumorhsgård, Claus Bonde Møller og hustru Christine Bladt. Jørgen Jørgensen købte Skadebjergvej 3 og flyttede dertil 1907. Der hørte lidt jord til huset, det lagde han under den købte ejendom. Anna Bondesen havde en søster Marie der blev gift med Peter Anholt.

De havde 7 børn
1) Eleonore Elisabeth født den 9. 3. 1891 blev gift med Christian Boelt, mejeribestyrer i Stevning
2) Jørgen Jørgensen født 9. 11. 1892, blev gift med Marie Clausen, Skovby, fik ejendommen i Elstrup
3) Claus Jørgensen født 21. 7. 1896, blev gift med Mette Marie Jørgensen, Elstrup Nederby 8, de fik ejendommen Hønshøjvej 3.
4) Christen Jørgensen f. den 21. 7. 1896, blev gift med Anna Jørgensen, Vesterled 63.
5) Christian Jørgensen født den 2. 11. 1897, blev gift 1 gang med Mary, 2 gang med Inga, boede i Kolding
6) Matthias Jørgensen født 25. 2 1902, blev gift med Anna Wrang, Stolbro Gade 45
7) Maria Jørgensen født 22. 6. 1906, blev gift med Ernst Rauer, i Seest, 2. gang med Jørgen Jørgensen,  Julianelyst

Marie Strelow 1907 – 1950
Albert Strelow var fra Tyskland og blev gift med Marie Bonde fra gården Elstrup Overby 25. Marie Strelow boede her alene med sine to drenge Albert og Karl i mange år. Marie Strelow er født den 3. 2. 1867 og ernærede sig som sypige, den ene lejlighed var lejet ud til Anna Sille. Marie Strelow døde den 22. 5. 1943. Begge sønner bosatte sig i Tyskland.

Børn
1). Karl Strelow
2). Albert Strelow, født 16. 9. 1902 i Hamborg, han var mekaniker, han var gift med Kathe, født 15. 1. 1909 i Linstrup, de blev gift i Egen den 5. 6. 1927

Hans Fedders 1950 – 1973
Hans Fedders købte huset i 1950, han er født den 14. 4. 1904, og kom fra Broagerland, og blev gift med Margrethe Heise fra Vibøge. Margrethe er født den 25. 12. 1904. Margrethe blev meget tidligt angrebet af ledegigt, og sad næsten altid lænket til en stol. Margrethe døde den 24. 5 1973. Hans Fedders døde den 13. 9. 1977. I den anden lejlighed boede Harald Kristensen med 4 børn, indtil de byggede hus på Tandsletvej. 2 i 1955.

Børn
1) Helga blev gift med en Elley fra Augustenborg, og døde ret ung
2) Edith blev gift med Oskar Nielsen fra Skovbøl.

Oskar Nielsen 1973 – 1990
Edith og Oskar Nielsen overtog huset efter faderens død. Oskar er født den 18. 2. 1926 og blev gift med Edith der er født den 18. 5. 1933. Edith plejede sin mor i mange år, og senere faderen. Oskar var også delvis invalid med sine hænder og led af astma. Han arbejdede i en del år på Danfoss. De flyttede til Runevænget i Guderup i 1990 og fik en andelsbolig, Edith fik en hjerneblødning, og de måtte flytte til Plejehjemmet Parkvej 18 i Guderup. Oskar Nielsen døde 2005.06.07 og Edith Nielsen døde 2007.07.08

Børn
1). Arne Nielsen gift med Karin, Kirstine Tomzak datter fra Egen, de overtog huset i Egen efter bedsteforældrenes død. Arne og Karin har 2 børn, Kenneth (F. 1974) og Anja (F. 1976)
2). Vagn Nielsen blev gift med Lis, bor Nyrøjsvej 19 Lavensby. Vagn og Lis Nielsen (bor i Lavensby) har 2 børn, Morten (F. 1982) og Anders (F. 1986)
3). Ulla Nielsen blev konfirmeret i Egen Kirke den, 29. 4. 1985, blev gift med Lars Petersen, Harevænget 6, blev skilt og gift 2. gang med Stig Hansen fra Sønderborg (søn af fotograf Christian Hansen og lærer Birte Hansen). Bor idag i Skelde.

Torben Nielsen 1990 – 2004
Torben Nielsen er søn af Nielsen der boede Søndergade 9 i Guderup. Torben Nielsen havde en tvillingbroder, Verner Nielsen, der boede Skadebjervej 3.

Torben arbejdede en del år i Sverige og her traf han Kerstin Berggren, de flyttede til Danmark og kom her til Elstrup, hun havde en datter, Elin. Torben Nielsen fik arbejde i Norge, de bliver skilt, og Kerstin flytter til Stevning. Huset står ubeboet og helt misligholdt, og kom på tvangsauktion.

1) Elin Margaretha Berggren blev konfirmeret i Egen Kirke den 26. 4. 1992. Hun er samlever med Simon B. Møller og bor Firhøjvej 4, de har en søn Casper Bargsten Berggren Møller der blev døbt i Egen Kirke sommer 1999.
2) Eric Heinrich Berggren Nielsen, blev døbt i Egen Kirke efterår 1992

Tvangsauktion 2004
Den 12. august 2004 afholdes der tvangsauktion over ejendommen, ejendomsværdi pr. 01.10. 2003.- 430.000.00 kr. heraf grundværdi kr. 78.1000.00, efter forlydender blev der budt 145.000.00 kr. Det blev ikke solgt og CDM i Guderup satte huset til salg, det blev solgt 1. okt. 2004  

Poul E Andersen 2004
Poul E Andersen er fabriksarbejder men er gået på efterløn, kom fra Egevej

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *