nr. 4 Elstrup Nederby

Af Christian Knudsens optegnelser

Christian Knudsen skriver i sine optegnelser om smeden, Claus Petersen, der boede i Elstrup Nederby 1, følgende: 1768 blev Claus Petersen, smed i Elstrup, gift med Thora Jes datter, hun var vistnok datter af boelsmand, Jes Christensen Lindgård i Elstrup

1772 fik han ved udskiftningen 5 tønde 2 2/16 skj. land, stort mål. Det benævnes at han købte, af boelsmand, Jens Klausen Smidemand, denne byggeplads og toft i byen, der lå lige over for smedjen, Ligeledes købte han omtrent 1790 af Jens Gertsen på Holmbjerg, en parcelle på 3 – 4 tønde land. Foruden fik han med de andre Elstrup kådnere og inderster en mark i Holmskoven. Han holdt derfor gerne en hest. 1776 døde Thora, Claus Pedersen smeds hustru i Elstrup 30 år gl. 1777 blev Claus Pedersen, smed i Elstrup gift anden gang med Marie Christens datter. 1806 den 17. juli døde Claus Petersen, smeds hustru, Marie Clausses af Elstrup 69 år gl. 1807 levede han på aftægt, da han gav sit bidrag til de skadelidte ved bombardementet i København.

Claus Petersen 1777
Claus Petersen Smed, købte Elstrup Nederby 4, af Jens Klausen Smidemand, denne byggeplads og toft i byen, der lå lige over for smedjen, da gården blev flyttet til Elstrupskov. Han opførte huset i 1777. Han var gift første gang med Thora Jes datter, hun døde i 1776, 30 år gl. 1777 blev han gift anden gang med Maria Christens datter, og de er flyttet ind i huset her som nygifte, Maria Clausses døde den 17. juli 1806. Over døren står Claus Petersen – Maria Clausses den 14. Augustus anno 1777.

Der er ikke oplysning om ejerne i de mellemliggende år.

I Nyere tid

1 Marie Christine Christensen indtil 1926
I 1926 sælges enkefru, Marie Christine Christensen sit hus, til murer Peter Henrik Hjalmar Hansen

Marie Christine Christensen var en søster til bogbinder Jens Møller, Damtoften 8 i Elstrup. Hun havde ernæret sig som sypige, og ved sin død efterlod hun en umyndig søn, Marinus, som hendes bror Jens Møller var værge for. Sønnen, Marinus Christensen lærte malerfaget, hos gamle malermester Schink, og som voksen bosatte han sig som malermester i Lyby ved Limfjorden.

2 Peter Hansen 1926 – 1941
Peter Henrik Hjalmar Hansen født i Sct. Jørgensbjerg på Sjælland, den 14 marts 1885, han blev gift med Marie Lassen, en søster til Lassen Osbæk. Efter at Peter Hansen havde fået svendebrev den 12. maj 1905, gik Peter Henrik. Hjalmar. på valsen, og kom til Hamborg, hvor han traf sin kone, Marie Lassen. De boede i Hamborg en del år, hvor deres datter Petrea, kaldt Tea, blev født den 10 marts 1911. Peter Hansens kone var svagelig og døde ret tidligt, og Peter Hansen døde 1941. De var i familie med fisker Peter Hansen, Torup Strand. Deres datter, Tea blev gift med Jens Jørgensen, en søn af Jørgen Jørgensen, Flædbækvej 34, Elstrupskov

“E Gravøl.” en sandfærdig historie
Nu var gamle Katrinmaj død. Peter Hansen og Claus Jørgensen skulle også med. De fulgtes ad, de havde begge et lille ærinde i Guderup efter begravelsen, og besluttede at følges ad hjem. Det var midt i 30erne, thi banelegemet blev brugt som sti til Elstrup. Da ærindet var klaret kom de ned forbi stationen. Peter syntes de skulle tage dem en øl før hjemturen. Det var en lun efterårsdag, så det syntes Claus var en god ide. De kom ind og Peter bestilte øl. Frøkenen kom med to til hver, det tog lidt tid med disse to, men Claus syntes alligevel at han var forpligtet til at give en, den tog også tid, men bunden var ikke nået, før Peter var der med to til. Over disse to, blev de enige om, at med høj hat og begravelsestøj, kunne de ikke vise sig i Elstrup før det blev mørkt, så det kostede et par øller til.

Langt om længe kom de af sted, langs banelegemet, det var nu ryddet, men ikke jævnet. Når balancen svigtede, og de stødte sammen, med høj hat og det hele, gik de til hver side i grøften.

Grøften blev dybere og dybere som de nærmede sig Elstrup, mørkere blev det også, de skulle også søgte efter den høje hat ind imellem.  Når de kom kravlende op, så sagde den der kom først: “Er du der Claus”, eller omvendt: Er du der “Peter”. Omsider kom de til Elstrup og fik fast bund under fødderne, som man siger. Peter boede først for, han var ikke savnet, han var enkemand. Claus fortsatte. Der var lys i køkkenet i hjemmet på Hønshøj. Da han kommer til døren hører han kvindesnak. Det var nabokonerne der var ovre for at trøste hans kone, Metmaj.

Nej, tænkte Claus, sådan skal de ikke se mig. Gik over i huggehuset, støttede sig til høvlebænken og faldt i søvn. Da han vågnede, listede han sig ud, jo der var lys endnu, alt var roligt, han gik ind, der sad alle nabokoner endnu, det vat blot snakken der var gået i stå. Claus siger: Bøøh, og går igen.

Nu er det længe siden, at ingen mindes det. Det skulle det lige være nabokonen, Augusta Jørgensen, for hun var en af dem der var med til at trøste Metmaj.  

3 Jens Jørgensen 1941 – 1995
Jens Jørgensen er født den 15. 12. 1905, en søn af Jørgen Jørgensen, Flædbækvej 34 Elstrupskov, han blev gift med Peter Hansens datter,  Petrea Jørgensen, hun er født den 10. 3. 1911. De flytter ind i huset i 1929, og bor sammen med Teas forældre. Jens Jørgensen, havde lastbil, og har en overgang haft en grusgrav i Elstrupskov, han har også kørt mælk og tørv. Der kom to søstre hertil efter krigen som flygtninge, Anneli og Moni. Moni blev her i mange år og gik i Elstrup skole, hun blev konfirmeret i Egen Kirke.

Jens Jørgensen holdt meget af at fiske og havde sin båd liggende ved Fjordmose. I ægteskabet var der ingen børn. Tea blev ikke ret gammel, hun døde den 28. 3. 1973, 59 år gl. Jens Jørgensen blev boende i huset. Jens Jørgensen blev i sit hjem til han døde den 26. 1 1995 i en alder af 90 år. 

4 Benny Petersen 1995
Benny Petersen er murer og er fra Stevning, han er samlever med Connie Wonsbeck og bor i Elstrup Kro. Han købte huset og ville restaurere det, han prøver også på at sælge byggegrunden, hvor han ville rive den gamle bygning ned, og opbygge et nyt hus, men opgiver det, da der ingen interesserede købere var. Han sælger huset igen til en Johansen fra Augustenborg. Huset er sat til salg den 12. 12. 1997 kontant 75.000 kroner.

6 Johansen Augustenborg, huset blev fredet 1998
Johansen fra Ketting eller Augustenborg købte huset, han ville renovere det. Det bliver imidlertid fredet i sommeren 1998, og nu sælger han huset til Ronni Jensen fra Havnbjerg.

7 Ronnie Jensen 1998
Ronnie Jensen er fra Svenstrup, hvor hans fader er snedker. Han er selv håndværker og har restaureret flere forskellige gamle huse. Huset står nu, og er helt faldefærdigt, og ser miserabelt ud, der er blevet sat rammer for vinduerne, da børnene ellers ødelægger de gamle blyvinduer. Ronnie Jensen er gået i gang i 1999 med en total renovering, under opsyn af Skov og Naturstyrelsen.

Huset har fået nyt stråtag i juli – august måned 1999, og tækkearbejdet er udført af Jørgen Toft, Broager, og Hans Andersen, Elstrup. Huset blev færdigt her i februar år 2001, og er udlejet til Johannes J. Petersen. I 2005 bliver der bygget en garage .

Jydske Tidende den 22. 8. 2003
Ronnie Jensen har fået anerkendelse af Nordborg Kommune for et flot arbejde på et fredet hus, og 27. 8. 2003 stod renoveringen gav hædersplads, han fik påskønnelse, og fik sat en plade på huset.

Hvert år vælger Nordborg Kommune et hus, der får ros fordi de har restaureret huset og bevaret det i den gamle stil  

Jydske Tidende august 1977Dåbsattesten over døren.
Jens Jørgensen, Elstrup Nederby 4 i Elstrup, har dåbsattesten for sit hus hængende over døren. Derfor ved han, at han egentlig burde holde 200 års fødselsdag for huset på søndag. Over den gamle skønne dør til det stråtækte hus står: “Claus Petersen, Maria Clausses den 14 Augustus Anno 1777 “, Men jeg fejrer nu ikke dagen, siger Jens Jørgensen, der har boet i huset siden 1929, da han sammen med sin kone flyttede ind. Dengang ejede hans svigerforældre huset, og boede også i det. Hvem der har haft det før mine svigerforældre, husker jeg ikke, ligeså lidt som jeg ved noget om hvem der egentlig har bygget det siger Jens Jørgensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *