nr. 12a Elstrup Nederby

Hans J Christensen aftægtshus ligger i indkørslen til gården, og er sammenbygget med stalden.

Det er bygget for mange år siden, da der findes billeder af huset med bindingsværk Her har ejerne af gården “DreiergårdEN” boet på aftægt igennem mange år. 

1 Christen Hansen 1810
Christen Hansen var en søn af den foregående mand f. den 2. 2. 1749. Han har haft et godt lyst hoved, og har været bedre oplyst end de fleste af sin tids jævnbyrdige. Det beviser den dagbog som han har ført fra 1762 – 1810. Den er meget udførlig, klart og godt skrevet, og giver ikke så få bidrag til byens og sognets historie fra denne tid. Herom vidner også, at han har været med til at opmåle flere af byens jorder, da udskiftningen begyndte i Nørreherred 1771. Da landmåler Hans Jørgensen Voigt i Guderup var hans morbroder, er han vel på den måde kommet med på opmålingen. 1818 den 3. 11. døde Christen Hansen, forhenværende boelsmand i Elstrup 

Børn
1) Mette Marie Christens datter blev 1801 den 19. 9. gift med ungkarl Hans Jensen af Elstrup.

2 Hans Jensen Dreier 1846
Hans Jensen Dreier, boelsmand på Dreiergården i Elstrup, der herved fik sit navn, er søn af kådner, Jens Jacobsen Dreier, Flædbækvej 8 i Elstrup. Hans Jensen Dreier er født 1778. Han blev gift i 1801 med Christen Hansens eneste barn Mette Marie Christens, og overtog boelet. Han opnåede en meget høj alder, og livsmod, sin sundhed og kraft lige til det sidste. Han døde den 28. 5. 1869.

I ægteskabet var 8 børn:
1) Christen Hansen Dreier fik boelet.
2) Hans Hansen Dreier fik faderens kådsted, flyttede ned i Holmskoven, 185 – Han fik for hus, have og toft i byen en lille mark i “Ulvgrav” kaldet, af kromand Wollf i Holmskoven, kromanden fik igen, en toft i byen af hans husgrund.
3) Jens Hansen Dreier, en krøbling der havde tilhold på boelet.
4) Jørgen Hansen Dreier, gift med Anna Elisabeth Moos, boede en del år i Elstrup og købte et sted i Ertebjerg.
5) Kirstine Hansen Dreier, gift med kådner Jens Bonde i Sjellerup
6) Kirsten H. Dreier gift med kådner, Christen Statius i Elstrup.
7) Mette Marie Dreier, gift med smeden, Hans Henrik Møller, Elstrup.
8) Anne Kathrine Dreier, gift med kådner, Christian Karlsen, i Sebbelev

3 Christen Hansen Dreier 1862
Christen Hansen Dreier f. 1802, tjente i en del år på Østerholm Mølle, hvor han var meget afholdt som en meget tro og pålidelig karl. Han blev gift med Kirsten Hansdatter, en datter af snedker Hans Klausen i Elstrup. Christen H. Dreier tænkte engang på at flytte boelet ud, men det blev ikke til noget. Han var en meget flittig mand og tro arbejder.

Børn
1) Hans Christensen Dreier fik boelet.
2) Mette Marie Christine Dreier, død ugift 1885 af tyfus.

4 Hans Dreier 1894
Hans Christensen Dreier f. 1834 var en søn af formanden. Han tjente i en del år som avlskarl hos pastor Ahlmann i Svenstrup, der var meget tilfreds med ham. 1862 den 20. 3. blev ungkarl Hans Dreier af Elstrup gift med Mette Marie Jepsen, en datter af boelsmand, Jep Frederiksen i Guderup. . Mette Marie født Jepsen døde i Elstrup den 4. 6. 1901, 60 3/4 år gl. Aftægtsmand Hans Dreier døde den 1. 3. 1927, 92 3/4 år gl.

I ægteskabet var der tre børn
1) Christen Dreier, købte en landejendom og bosatte sig i Tørsbøl.
2) Jørgen Dreier, fik boelet.
3) Mette Marie Christine blev gift med boelsmand Lauritz Christensen, Stolbro.

5 Jørgen Hansen Dreier 1930
Jørgen Dreier overtog gården efter faderen 1894. Han er f. 26. 12. 1868. Den 31. 5. 1894 blev han gift med Ellen Moos, Lindegården i Elstrup. Jørgen Dreier var en agtværdig mand, han såvel som broderen var medlemmer af Indre Missions Trossamfund. I ægteskabet var der kun en datter, Christine Dreier, der er f. 4. 9. 1897. Hun blev gift med Niels Møller i Sjellerup, der overtog fædrenegården i Sjellerup 1919. Gården her i Elstrup blev solgt til en søstersøn af Jørgen Dreier, Hans Christensen fra Stolbro i 1938. Ellen Dreier døde den 30. 9. 1945. Hendes enke døde den 17. 10. 1956 i Elstrup, 88 år gl.

6 Hans Christensen 1968
Hans Christensen er f. i Stolbro den 16. 2. 1904, en søn af gårdejer Lauritz Christensen, Stolbro. Han blev gift med Marie Thordsen, en datter af landmand Jørgen Thordsen, Hjortspringskobbel. Hun er f. den 19. 6. 1905. Hans Christensen overtog gården efter sin morbror. Marie Christensen, døde den 14. 8. 1971. Hans Christensen døde 15. 1. 1976.

Børn
1). Lauritz Christensen, udlært som elektriker, gift med Else Christiansen i Guderup.
2). Mette Christensen, gift med Christen Finmann, fra Flædbækvej 6, de købte ejendommen på Stevningnor 48,den nedlagte kro 
3). Hans Jørgen Christensen, fik boelet.
4). Herluf Christensen blev gift med Annelene Jepsen fra Brandsbøl. De byggede hus Elstrup Overby 15.

7 Hans Jørgen Christensen 2003
I 1968 overtog Hans Jørgen Christensen, Dreiergården efter sin fader. Han er f. den 4. 3. 1935. og blev gift med Sonja Hansen, f. den 9. 3. 1939, en datter af Mathias Hansen, Ulkebøl, død den 13. juli.1998. 59 år gl. Hans Jørgen flyttede ind i aftægtshuset i 2003 og hans søn Rene` Christensen købte bygningerne ejendomsvurdering 730.000 kr.

Børn
1) René Christensen er f. 19. 1. 1963, blev gift med Jette Friis fra Fjordhotellet i Augustenborg, René arbejder på en gård i nærheden af Esbjerg.
2) Herdis Christensen f. 12. 4. 1970, blev konfirmeret i Egen Kirke den 29. 4. 1984. Herdis er gift med Lars Lorenzen fra Svenstrup. Hun er udlært ekspeditrice hos Nebeling i Guderup. De har købt huset, Elstrup Nederby 14

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *