nr. 1 Elstrup Nederby

Af Christian Knudsens optegnelser
Smedekåd nr. 146

 

1. Jes Smed 1590
Første gang ejendommen findes Jes Smed var kådner

2. Martin Smed 1650 – 1656
1650 – 56 findes Martin Smed. Han anføres som nr. 4 i en fortegnelse over kvægtiende

3. Peter Schmidt 1658 – 1673
1658 – 73 findes Peter Schmidt i en fortegnelse over kvægtiende. 1669 anføres han som nr. 4 i en fortegnelse, som præsten hr. Johannes Brandt har indsendt til det kongelige Rentekammer i København over alle boel og kåd i Egen Sogn.

4 Jes Smed.
Jes Smed. Chr. Knudsen XXIX 295: Jes Smed nævnes 1694 i en fortegnelse over stolestaderne i Egen kirke. Han er smed i Elstrup og må vist være fader til den efterfølgende smed Claus Jessen (000024). Smedekåddet har nr. 146 på udstykningskortet over Elstrup. 

5 Claus Jessen Smed 1734
Claus Jessen Smed f. 1679, gift med Maren _____, f. 1681, død 1756, Elstrup, begravet 24. jan. 1756, Egen. Claus død 15. jun. 1756, Elstrup, begravet 20. jun. 1756, Egen. Claus Smed nævnes 1734 i Elstrup. Ved hustruens død hedder han Claus Jessen Smed. Chr. Knudsen XXIX 295: 1710 er Claus Smed i Elstrup blev gift, 7 mk (det kan ikke afgøres om det er ovennævnte hustru). Han nævnes fra 1710-21. 1719 brændte stedet. Det fortælles, at smeden var en temmelig fordrukken mand, han var gået ud og har formentlig ikke slukket ilden godt i smedjen. Thi her blussede ilden senere op, og i et øjeblik lå ikke blot smedjen, smedens hus, men også et aftægtshus liggende lige overfor og tilhørende Christen Lauritzen (CF0474), samt Jørgen Mattesens (EG0513) boeller I den tilstand fandt smeden alt, da han om aftenen kom tilbage. 1755 betalte han næringsskat som byens smed. Claus Jessen Smed er formentlig søn af Jes Smed (EG0411). 

Deres børn: 
1) ung datter _____ død 1734, begravet 17. jan. 1734, Egen. 
2) Peder Clausen Smed f. 1718. Se nedenfor. 

6 Peder Clausen Smed 1744
Peder Clausen Smed f. 1718, gift 1 gang 13. nov. 1744, i Egen, med Dorthe Sophie Johansen Bähr, f. 1722, datter af Johan Madsen eller Mathiesen og Mette Jensen Kock på i degnegården nr. 56 i Gl. Guderup 15, død 1756, begravet 1. dec. 1756, Egen, gift 2 gang 11. nov. 1758, i Egen, med Cathrine Christensen, Peder Clausen Smed døde 1761, begravet 27. maj 1761, Egen. Peder Clausen Smed nævnes 1744 af Elstrup, han var smed og sad på kåd nr. 146 på udstykningskortet. Hustruen Cathrine Christensen nævnes ved vielsen fra Melsgaard. 

Børn med Dorthe Sophie Johansen Bähr: 
1) Claus Pedersen Smed f. 1745, se nedenfor. 
2) Mette Pedersen Smed f. 1748, se boel nr. 67 i Dyndved Gade 24. 

7 Claus Pedersen Smed 1768
Claus Pedersen Smed f. 1745, døbt: 31. okt. 1745, Egen, gift 1 gang 14. maj 1768, i Egen, med Thyra Jessen Lindgaard, f. 1746, Elstrup, døbt: 6. maj 1746, Egen, datter af Jes Christensen Lind og Anne Marie Jørgensen på boel nr. 140 i Elstrup Overby 1, død 1776, Elstrup, begravet 17. mar. 1776, Egen, gift 2 gang 1. nov. 1777, i Egen, med Marie Christensen, f. 1737, død 17. jul. 1806, Elstrup, begravet 20. jul. 1806, Egen, gift 3 gang 17. nov. 1810, Notmark, med Cathrine Margrethe Jacobsen, f. 1754, og enke efter kådner, Peder Eriksen i Notmark. Hun døde 9. mar. 1820, Frederikshof, begravet 15. mar. 1820, Notmark. Claus Pedersen Smed død 3. okt. 1817, Elstrup, begravet 8. okt.. 1817, Egen. Claus Pedersen nævnes ved vielsen som smed i Elstrup. Chr. Knudsen XXIX 296: Claus Pedersen nævnes som smed i Elstrup 1768-1802 (smedekåddet har nr. 146 på udstykningskortet). 1772 fik han ved udskiftningen 5 tønder 7 2/16 skæppe land stort mål. Han købte af boelsmand, Jens Smidemand (000356) dennes gamle hussted, da denne flyttede sit boel ud af byen. Det lå jo lige over for smedjen. Ligeledes købte han omkring 1790 af Jens Jensen Gerritsen (000972) på Holmbjerg en parcel af Østerholm på 3 a 4 tønder land. Desuden fik han med de andre Elstrup kådnere og inderste en mark i Holmskoven. Han holdt derfor gerne hest. 1807 er han på aftægt, da han gav et bidrag til de skadelidte ved Københavns bombardement. Ved folketællingen 1803 nævnes Claus Pedersen som smed og kådner med land, hans hustru, den gifte søn Peder, og den ugifte tjenestepige Cathrine Marie Peders (001310?), 25 år. Hustruen Cathrine Margrethe Jacobsen nævnes ved vielsen af Notmark. Claus Pedersen Smed nævnes ved sin død i Elstrup som aftægtsmand, efterladende en enke, og børnene. 

Børn med Thyra Jessen Lindgaard: 
1) Peder Clausen f. 1769. Se nedenfor. 
2) Jes Clausen Smed f. 1771, døbt: 24.marts 1771, Egen. 
3) Dorthe Sophie Clausen f. 1773. Se boel nr. 125 Flædbækvej 31 
4) Claus Clausen Smed f. 1776, døbt: 28. feb. 1776, Egen, død 1777, begr: 26. jan. 1777, Egen. 
Børn med Marie Christensen: 
5) dødfødt pige _____ f. 1778, død 1778, begravet 13. sep. 1778, Egen. 
6) Claus Clausen Smed f. 1782, døbt: 17. feb. 1782, Egen, død 1783, begravet 19. mar. 1783, Egen. 

8 Peder Clausen 1802
Peder Clausen f. 1769, døbt: 3. sep. 1769, Egen, gift 29. okt. 1802, i Egen, med Ellen Christensen, f. 1781, døbt: 18. nov. 1781, Egen, datter af Christen Jespersen og Ellen Christensen på boel nr. 72 i Dyndved Nørregade 4, hun døde 9. okt. 1856, Guderup, begravet 15. okt. 1856, Egen. Peder Clausen død 13. mar. 1845, Elstrup, begravet 21. mar. 1845, Egen. Han overtager kåddet ifølge overladelseskontrakt af dec. 1802 (S&P II 4). Chr. Knudsen XXIX 296: Peder Clausen nævnes som smed i Elstrup 1802, 1817 angives hans parceljord på Holmbjerg til 3 tønder stort mål. 1831 angives hans jord i Elstrup til 5 tønder 13/16 skæpper land og parcellen til 3 tønder. Da han kun havde en datter, som ikke kunne fortsætte smedehåndværket, fik hans svend Hans Henrik Møller af Broballe smedjen, som blev flyttet til et andet sted, Skadebjergvej 3 som svenden havde købt. Peder Clausen må da have afgivet smedejorden, der var udlagt af byen. Han levede da blot af sit sted, var velstående, brav og hæderlig. Hustruen Ellen døde hos svigersønnen i Guderup. Peder Clausens smedested har nr. 146 på udstykningskortet. Ved folketællingen har Peder Clausen endnu ikke overtaget kåddet, men han bor her, hvorimod hustruen er fraværende. Ved folketællingen 1835 nævnes Peder Clausen som smed og kådner i Elstrup, hans hustru, den ugifte smedesvend, Hans Henrik Møller (EG1653), den tjenestepige Anne Marie Christensen, 19 år og på aftægtet til leje to ugifte søstre Anne Marie (CO1328) og Anne Birgitte Christiansen Byg (EG1882) og sidstnævntes to uægte børn. 

Deres barn: 
1) Marie Pedersen Smed f. 21. Aug. 1803, se boel nr. 30 i Gammelløkke 8 i Gl. Guderup

Her slutter Christian Knudsens optegnelser.

Mangler ejere

9 Peter Lund 1924
Peter Lund var snedker, men tog sig af mange forskellige gøremål. Han var byens kloge mand, og man søgte hjælp hos ham med mange ting,

10 Jes Jørgensen 1924 – 1967
Jes Jørgensen er født den 16. 9. 1893, og var en søn af Jørgen Jørgensen, Kismushus i Elstrupskov. Han blev gift med Marie Nielsen fra Ketting, hun er født den 26. 11. 1899. De købte huset af Peter Lund. Jes Jørgensen var murer og ansat ved Johan Viereck i Guderup i mange år. Der var aftægtsbolig i huset, og det lejede de ud.Marie Jørgensen døde den 11. 4. 1972. Jes Jørgensen døde den 8. 10. 1975

Børn
1) Anne Petersen gift med Jørgen Petersen, byggede hus på Tandsletvej 5 i Elstrup      
2) Mette gift med Lorenz Jørgensen, bosat i Notmark  
3) Jørgen Jørgensen overtog huset efter faderen.

11 Jørgen Jørgensen 1967 – 2002
Jørgen Jørgensen købte huset af sine forældre. Jørgen Jørgensen var ansat på Danfoss i mange år.

Han har restaureret huset og i 1998 fået nyt stråtag Efter sine forældres død, nedlagde han aftægtsboligen. Han var ugift. Han var børnenes ven, hvem husker ikke, der var barn i Elstrup, hvordan de blev modtaget, og hvad de fik foræret af Jørgen, når de var langs for at skyde “et godt nytår ind”, eller de som udklædte mødte op til Helligtrekongers aften, hans dør gik de ikke forbi, her følte de sig velkommen.. Jørgen Jørgensen døde pludseligt den 22. 11. 2001. bisat fra Egen kirke den 27. nov. 2001. Huset er sat til salg til en pris af 445.000 kr.

Mindeord
Jørgen Jørgensen, Elstrup

En ven er gået bort. Jønne er død fra os. Han var den første der bød os velkommen til Elstrup, da vi for næsten ti år siden var så heldige at få ham som nærmeste nabo.Dengang kendte vi ham ikke, men meget snart følte vi, at vi havde kendt ham hele livet. Han blev en del af vores familie. Han fulgte med i alt, hvad vi foretog os. Vi kom og gik i hinandens hjem med stor selvfølgelighed.

Jønne var børnenes bedste ven. Han var der altid. Havde altid den tid, vi andre ikke havde. Han sendte børnene i skole hver morgen, og på den måde havde vi en daglig kontakt til stor glæde for begge parter

Han sad her sammen med børnene, eller de var hos ham, når vi var væk et par timer. Han passede vort hjem, vores dyr og holdt øje med alt, når vi var på ferie. Han klippede vores hæk, gravede vores have, uden at vi nogensinde bad om det. For Jønne var det en helt naturlig ting.

Hans store interesse for haven gjorde ham til en god “planteavler”. Utallige er de frø, han har sået, passet og plejet i sit drivhus, for senere blot at forære de små planter væk til stor glæde for mange

Han var taknemlig for hjemmebag, aftensmad og det nærvær, vi sammen med børnene kunne give ham til gengæld. Jønne var aldrig for meget. Han forstod til fulde ar respektere vores travle hverdag og vidste altid, at det var tid til at trække sig tilbage.

Han var hjælpsom til det yderste, selv om kræfterne ikke længere var så store. Gode råd og anerkendelse af alt, hvad vi foretog os ude og inde gjorde, at man følte, det var det hele værd.

Han var den der fik vores hverdag til at hænge sammen. Jønne boede i det samme hus hele sit liv. Han elskede hus og sin have. Han døde som han inderst inde ønskede det. I sit eget hjem. Men vi synes, det var alt for tidligt. Et usædvanligt menneske er gået bort. Savnet er stort.

Familien Schmidt, Elstrup Overby 31, Elstrup

12 Ulrik Ladefoged Pedersen 2002
Ulrik Ladegård Pedersen bor i det gamle Taskland kro, på Sydals, ved Vibæk Vandmølle.

Ulrik L. Pedersen købte huset, samtidig købte han også Jørgen Jørgensens søsters hus. Almsted 3 Ejendomsv. 540.000 kr., han lejer husene ud. Det er blevet misligholdt af lejerne, og på et tidspunkt ville han sælge huset i 2004, men ejer vist stadig huset

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *