nr. 8 Damtoften

Inderstested nr. 170

Peter Hansen 1697
Peter Hansen inderster var her før1770

Hans Jørgen Jacobsen 1797 – 1814
Hans Jørgen Jacobsen inderster med land og træskomager, f. 1750, døbt: 29. nov. 1750, Egen, gift 3. aug. 1776, i Egen, med Mette Jensen Blom, f. 1757, døbt: 7. aug. 1757, Egen, datter af Jens Jacobsen Blom og Anne Lauritzen, død 11. jul. 1815, Elstrup, begravet 16 jul 1815, Egen. Hans J. Jacobsen død 16. jun. 1814, Elstrup, begravet 1814, Egen. Hans Jacobsen nævnes ved vielsen i Elstrup, 1778 nævnes han i et frit hus i Elstrup, 1779 nævnes han som træskomager i Elstrup, 1780 nævnes han med sit fulde dåbsnavn Hans Jørgen Jacobsen, 1787 nævnes han som inderste i Elstrup. 1800 kaldes han præsteinderste. Ved Folketællingen 1803 nævnes Hans Jacobsen som træskomager og inderste med land, hans hustru og børnene, Anne Marie, Jens og Hans, medens datteren Cathrine vist er tjenestepige hos Christen Hansen (000760). Dette inderstested har nr.170 på udstykningskortet over Elstrup. Ved dåben 1782 kaldes Hans Jacobsen fejlagtigt træskomand Jacob Hansen. H. J C s dagbog 177: Hans Jacobsen bag Dammen købte april 1812 et stykke af Skudager af Claus Wrang (001051). Hans Jacobs nævnes ved sin død som inderste i Elstrup, efterladende 5 børn. Ved hustruens død nævnes ligeledes 5 børn i live. 

Deres børn: 
1) Jacob Hansen f. 1777, døbt: 16. feb. 1777, Egen, død 1778, begravet 26. apr. 1778, Egen. 
2) Jens Hansen f. 1779, døbt: 17. mar. 1779, Egen, død 1795, begravet 15. mar. 1795, Egen. 
3) Anne Marie Hansen f. 1780, døbt: 19. nov. 1780, Egen, død 1787, begravet 1. apr. 1787, Egen. 
4) Mette Marie Hansen f. 1782. Se kåd nr. 82 i Dyndved. 
5) Cathrine Hansen f. 1786. Se kåd nr. 147 Flædbækvej 1 i Elstrup. 
6) Jacob Hansen f. 1789, døbt: 18. okt. 1789, Egen, død 1795, begravet 10. jul. 1795, Egen. 
7) Anne Marie Hansen f. 1792. Se præsteinderstested nr. 47 i Guderup. 
8) Anne Hansen f. 1793, død 1793, begravet 22. dec. 1793, Egen. hjemmedåb, døde kort efter. 
9) Marie Hansen f. 1793, død 1793, begravet 22. dec. 1793, Egen. hjemmedåb, døde kort efter. 
10) Jens Hansen f. 1795. Se nedenfor. 
11) Hans Jacobsen Hansen f. 1798. 
12) Marie Elisabeth Hansen f. 1801, døbt: 18. jan. 1801, Egen, død 1801, begravet 8. Mar. 1801, Egen. 

Jens Hansen 1819 – 1835
Jens Hansen f. 1795, døbt. 6. sep. 1795, Egen, søn af Hans Jørgen Jacobsen og Mette Jensen Blom ovenfor, fik 1819 et uægte barn med Kirsten Jensen Verner, f. 1789, døbt. 22. feb. 1789, Egen, datter af Jens Jensen Verner og Anne Marie Jørgensen Dreier, gift 2 gang den 4. feb. 1826, i Egen, med Anne Marie Christensen Verden, f. 1797, døbt. 17. sep. 1797, Egen, datter af Christen Nielsen Verden og Else Christensen på inderstested nr. 63 i Stolbro Gade 6. Jens Hansen døde 17. sep. 1835, Elstrup, begravet 21. sep. 1835, Egen. Jens Hansen nævnes 1819 som inderste i Elstrup ved sit horebarns dåb, det er svært at læse, hvad dette barn hedder. Senere på året nævnes han som kådner, da han er fadder på tavle (EG1527). Ved vielsen 1826 nævnes Jens Hansen som ungkarl af Elstrup og hustruen som pige af Stolbro. Forlovere var Christen Nielsen (EG1320) og Hans Hansen (EG1838). 1826 nævnes Jens Hansen som inderste i Elstrup og hustruen kaldes Anne Marie Verden. Kirsten Jensen Verner nævnes 1815 med sit uægte barn i Elstrup. 1819 nævnes hun som kvinden, Kirsten Jenses i Elstrup. Ved Folketællingen 1835 nævnes Kirsten Jensen til leje i boelsmand Jørgen Jørgensen Lindgaards aftægt i Elstrup. Hun lever af dagleje. Der nævnes tillige hendes 2 uægte sønner og en plejesøn på 16 år, hvis navn jeg ikke kan læse.

Barn med Kirsten Jensen Verner:
1) Jens?? Jensen f. 1. maj 1819, Elstrup, døbt. 7. maj 1819, Egen. 

Børn med Anne Marie Christensen Verden: 
2) Mette Marie Jensen f. 4. apr. 1826, Elstrup, døbt. 9. apr. 1826, Egen. 
3) Hans Jensen f. 2. jan. 1829, Elstrup, døbt. 4. jan. 1829, Egen. 
4) Christen Jensen f. 15. dec. 1831, Elstrup, døbt. 18. Dec. 1831, Egen. 
5) Ellen Jensen f. 26. Sep. 1834, Elstrup, døbt. 5. OCT. 1834, Egen.

Jens Axel Nissen

Kathrine Jensen 1876
Kathrine Jensen, husejer og enke i 1876 efter matr. nr.

Niels Larsen Mygind 1885 – 1898
Niels Larsen Mygind, ved ejerskifte 1885 var ejendommen i eje af en mand ved navn Niels Larsen Mygind, han kom fra Lolland og var væver. Der lå dengang en skættemølle nord for dammen, men senere er den fyldt op. Her kunne folk aflevere deres ubehandlede hør, hvorefter han forarbejdede det til færdigt hørlærred, det var hans søn der senere blev graver ved Egen Kirke. Han solgte huset til Jens Møller.

Jens Møller 1898 – 1908
Den 23. september 1890 købte Jens Møller ejendommen, de kom fra Gl. Guderup, hvor de havde et lille hus, der lå mellem Frandsens sted og den gamle skole i Gl. Guderup. Jens Møller ernærede sig ved at lave træskeer og var skomager. Da en bror til Jens Møller kone, skulle bo hos dem blev huset for lille, og de flyttede til et landsted i Frederikshof. Det brændte den 5. juni 1888, og de flyttede til Flensborg, men her var de kun i kort tid. De købte huset på Damtoften i 1889.  Sønnen, Jens Møller overtog huset efter sin fader.

Jens Møller 1908 
Jens Møller er f. 14. 10. 1881 i Gl. Guderup, søn af drejer Jens Møller og hustru Marie, født Jørgensen. Jens Møller blev gift den 2. marts 1906, med Anna Marie Clausen, født 1888, en datter af husmand, Jacob Clausen og hustru Marie, f. Christensen Ketting  

Han blev uddannet som drejer, 1896 – 99, de overtog faderens forretning 1908.og blev skemager lige som sin fader, han spillede også til bal. Jens var med i 1 Verdenskrig men kom helskindet hjem, han havde pådraget sig tyfus, og kom først hjem den 27. januar 1919. Jens Møller havde altid haft lyst til at binde bøger ind, allerede da han gik i skole, han købte sig nogle lærebøger og begyndte at binde bøger ind, og det blev hans hovederhverv. Han er meget historisk interesseret..  Der er mange der kendte Jens Møller “bag e dam” da de kom for at få deres bøger bundet ind eller repareret.

Jens Møller var medlem af bestyrelsen for Egen Sygekasse 1921, og for brugsforeningen for Guderup og omegn 1923. Medlem af sognerådet 1929. Anna døde den 18. juni1967, og Jens flyttede til sin datter I Guderup, der var gift med Jørgen Petersen på Skolegade 22. Her døde Jens Møller den 18. dec. 1970.

De havde de 5 børn
1) Marie Møller født 1906
2) Anna Møller født 1908, gift med Jørgen Petersen, Guderup
3) Jens Møller født 1910
4) Jacob Møller født 1912
5) Christine født 1919, hun blev gift med Jens Andersen, Havnbjerg

Mindeord:
Meddelelsen om Jens Møllers død kom nok ikke helt uventet, men gjorde dog et vist indtryk på undertegnede. Han var en personlighed og en dygtig fortæller. Bøger var hans et og alt, og hans håndværksmæssige kunnen som bogbinder var kendt rundt om i landsdelen. Han var en af de få, som var heldig at få sin hobby som arbejde, og han fik også tid til at læse mange bøger. Få som han kunne resumere en roman eller fortælling, og han forstod at gøre det på en levende og interessant måde. Han havde en stor bogsamling som han værnede om lige til det sidste.

Jens var en klog mand, som fulgte med i alt, hvad der skete rundt omkring ham. Hans viden om det historiske var stor, og for en ivrig lytter var der meget at lære. Han kunne berette om de historiske steder her på egnen, så man glemte både tid og sted. Jeg mindes med glæde de timer, jeg har besøgt Jens Møller, og jeg tror, at mange vil savne hans karakteristiske stemme og muntre sind. Nu er han ikke mere, men mindet om ham vil leve længe.

Æret være Jens Møllers minde.
Jørgen Jørgensen, Præstevænget 30. Guderup

Christen Jørgensen 1967
Christen Jørgensen er søn af Frida og Christen Jørgensen, Nedergård, Elstrup Nederby 3. Han er født den 12. 5. 1944, og gift med Jytte Eriksen, datter af Evald Eriksen Grindsted, født den 12. 3. 1950. De købte huset af Jens Møller og har restaureret ejendomen og lagt nyt stråtag på. De har bevaret huset i den gamle stil. Christen Jørgensen er vicevært ved boligblokkene på Nordals. Christen Jørgensen interesserer sig meget for gamle biler, og har flere stående. Christen og Jytte blev skilt i foråret år 2001. Christen Jørgensen blev boende på Damtoften. 

I ægteskabet er en datter:
1)  Dorthe Jørgensen er født den 4. 2. 1973.og blev konfirmeret i Egen Kirke den 3. 5. 1987, hun er udlært guldsmed og bor i København

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *